Digitalisering zorgt voor meer menselijk contact!

7 december 2021
Digitalisering zorgt voor meer menselijk contact!
Premium

Menselijk contact blijft het belangrijkste element binnen de zorg. Een goede balans vinden tussen hybride vormen van zorg waarbij we techniek inzetten, blijft een uitdaging. Bij techniek denken we al snel aan robots en ingewikkelde algoritmes. Vormen van sociale technologie, bijvoorbeeld beeldbellen, helpt zorgvragers met hun zorgverleners in contact te staan. Zo blijven beide partijen van elkaar op de hoogte van wat er leeft of speelt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Uit ervaring blijkt dat persoonlijk contact een groot onderdeel is van kwaliteit van zorg. In elke zorgsector is er behoefte aan goede communicatie met de zorgvrager, familie of naasten. Ondanks dat het aantal zorgvragers jaarlijks stijgt, ontwikkelt de techniek net zo snel mee. De druk om goede kwaliteit van zorg te leveren, ligt hoog. Of de geleverde zorg nu intramuraal of extramuraal is, we merken dat er veel behoefte is rondom persoonlijk contact.

Behoeften zorgvragers


Wat we zien en horen is dat zorgvragers vooral behoefte hebben aan drie dingen: onafhankelijkheid, verbondenheid en een betekenisvol leven. Technologie zal nu en in de toekomst bijdragen aan het voorzien in deze behoeften. Menselijk contact gaan we niet helemaal vervangen door technologie, maar technologie zal uiteindelijk bijdragen aan meer handen aan het bed. Het ondersteunt de arts zodat hij of zij meer tijd heeft voor zijn patiënt. Het ondersteunt de zorgverleners bij administratieve handelingen, diagnostiek en monitoring van de zorgvragers. Techniek kan echter alleen succesvol worden ingezet door aan te sluiten bij de behoefte van zowel de zorgvrager als zorgverlener. Er zou een natuurlijke balans mogen ontstaan waarbij zowel aandacht is voor digitale zorg als aandacht voor fysieke zorg. Waarbij we de zorgvrager het keuzerecht geven om te kiezen wat het best bij hen past. 
Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om een sociaal praatje te maken met je zorgverlener en hem of haar in levenden lijve te zien tijdens een poliklinisch bezoek. Maar kan de zorgvrager er ook voor kiezen om zijn zorg digitaal af te nemen. Hierbij wordt de techniek ingezet om de zorgvrager beter te bedienen zodat het bijdraagt aan: samen beslissen, patiëntparticipatie, zelfredzaamheid, betere kwaliteit van zorg en uiteindelijk voor de patiënt een betere kwaliteit van leven. Betere kwaliteit zorg


Het is dus heel mooi om te zien hoe opkomende innovaties zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg. Technieken zoals beeldbellen, sociale robots en AI ontwikkelen zich zo snel dat de oplossing voor de zorgvrager vaak al binnen handbereik is. Zo ontstaat er meer ruimte en tijd voor de zorgverlener voor een extra contactmoment. Dat maakt het werk voor de zorgprofessional leuker, makkelijker en minder belastend, zodat er meer tijd ontstaat voor de patiënt. Het implementeren van (moderne) zorg zal in elke vorm van zorg meer mogelijkheid gaan geven om de zorg op maat te kunnen blijven aanbieden.Het mooie van deze aanpak is dat, omdat we het samen doen, we er samen van leren en hierdoor samen de zorg kunnen verbeteren. Want juist transformeren doe je samen. Waarbij de toekomstige zorg vraagt om zowel de inzet van nieuwe technologieën als de menselijke interactie tussen zorgvrager en zorgverlener. Zorg is en blijft mensenwerk. Zorgen doe je samen en alleen als we het samen doen, maken we echt het verschil.’Together we care’.
Wij wensen alle leden en lezers van ICT&health een heel mooi uiteinde en een gezond, innovatief maar bovenal menselijk en liefdevol 2022 toe!