VIGO

VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz en werkt in een groot gebied in Zuid- en Midden-Nederland.

Om tot de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding te komen, is de combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijke kennis cruciaal. Onze ervaring, onze kennis en ons zorgaanbod ontwikkelen we daarom steeds verder. We zien het als onze opdracht om kennis, expertise, innovatie en ervaring over complexe zorg te delen met bijvoorbeeld wijkteams, gemeenten en ministerie, politie, collega-instellingen, veiligheidshuizen, onderwijs en de academische werkplaats. Daarom stimuleren we samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen.

Onze drijfveer is de kwaliteit en samenhang van zorg verbeteren. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van resultaatgericht behandelen. Werken we samen met universiteiten en kennisinstituten, leiden we professionals op voor de zorg van morgen en investeren we veel in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, ook digitale zorgconcepten. En natuurlijk delen we die kennis en kunde via het platform ICT&health met de partners en collega’s in de keten. Zo blijven we nu én in de toekomst voorop lopen in resultaatgericht behandelen.