Zorgverzekeraars Nederland

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Nieuwe technologie en een veranderende samenstelling van de bevolking maken vernieuwing van onze gezondheidszorg nodig én mogelijk. De gezondheidszorg zal er de komende jaren echt anders gaan uitzien. Zorgverzekeraars willen die vernieuwing van de zorg  helpen mogelijk maken. En we blijven onszelf daarbij vernieuwen.

Nieuwe technologische mogelijkheden zullen leiden tot ingrijpende veranderingen. Aan de ene kant zien we in de zorg steeds verdergaande specialisatie. Tegelijkertijd zal de zorg zich ook steeds meer moeten richten op de wensen en behoeften van de patiënt en zal vaak thuis of dichtbij huis plaatsvinden. De harde grenzen tussen preventie, welzijn, care en cure zullen vervagen.

“Iedere patiënt moet kunnen kiezen voor digitale zorg, zo stellen Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Samen met (organisaties van) zorgaanbieders willen zij de komende jaren het aanbod van digitale zorg vergroten en patiënten meer bekend maken met de mogelijkheden, en de voordelen daarvan. “Vanuit de driehoek patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar de juiste balans zoeken tussen digitale en fysieke zorg. Met als doel dat zorgprofessionals zich zoveel mogelijk kunnen focussen op het leveren van de beste zorg aan patiënten. Daar ligt onze grootste uitdaging als het gaat om toekomstbestendige zorg”, stelt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland
  • Sparrenheuvel 16 Gebouw B
  • 3708 JE Zeist
Innovation partners logo