Nictiz

Nictiz is de kennisorganisatie voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Hun motto: betere gezondheid door betere informatie. Nictiz beheert standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en die ervoor zorgen dat je gezondheidsinformatie eenduidig kunt vastleggen en uitwisselen. Daarnaast delen zij kennis en adviseren zij over digitale informatievoorziening in de zorg.

Daarbij kijkt Nictiz niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt. En spelen zij in op actuele wetgeving zoals de Wegiz, de EHDS en de AI Act. Tevens vormen ze coalities en werken actief samen met verschillende partijen om in gezamenlijkheid uitvoering te kunnen geven aan het gezondheidsinformatiestelsel.

Nictiz gelooft dat goede databeschikbaarheid in de zorg een essentiële rol speelt in het verbeteren van de gezondheid van mensen. Daarom doen zij er alles aan om ervoor te zorgen dat hun standaarden en oplossingen implementeerbaar en toepasbaar zijn. Dat doen zij niet alleen: samenwerking met partijen uit het zorgveld is daarbij essentieel.

Nictiz is een stichting, heeft een onafhankelijke raad van toezicht en wordt vrijwel geheel gefinancierd door het ministerie van VWS.