Ministerie van VWS

Gezondheid is volgens het Ministerie van VWS voor iedereen van groot belang. Dat realiseren we ons des te meer door de coronacrisis. Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de toekomst. Dat vraagt om samenwerking, aandacht voor de patiënt en ruimte voor iedereen die in de zorg werkt. Een gezonde samenleving vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, omdat we willen dat iedereen die zorg nodig heeft, daar toegang tot heeft. Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet ter discussie, maar verbeteringen in het stelsel zijn nodig.

Om goede zorg te kunnen leveren, is het o.a. cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken. Elektronische gegevensuitwisseling heeft ook als doel de administratieve lasten van zorgverleners te verminderen en te zorgen die meer tijd aan hun patiënten kunnen besteden.

Vanuit de Wegiz maken het (zorg)veld en leveranciers afspraken over taal en techniek in de ICT. Een ICT-leverancier krijgt hierdoor meer duidelijkheid over de gewenste, toekomstbestendige zorgsystemen en aan welke normen deze moeten voldoen. Via ICT&health duiden en delen we over de laatste ontwikkelingen, de toepassingen en randvoorwaarden. En brengen we samenwerkingen tot stand.

Ministerie van VWS
vws_250x150px_logo-4
  • Parnassusplein 5
  • 2511 VX Den Haag
Innovation partners logo