HAN University of Applied Science

Het lectoraat Technologie voor Gezondheid richt zich op deze uitdagingen door aan creatieve oplossingen te werken die het functioneren, de regie en veerkracht van mensen bevorderen. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de ondersteuning van mensen in hun eigen (collectieve) leefomgeving.

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg oftewel het garanderen van goede en betaalbare zorg voor iedereen. Het lectoraat Technologie voor Gezondheid richt zich op deze uitdagingen door aan creatieve oplossingen te werken die het functioneren, de regie en veerkracht van mensen bevorderen. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de ondersteuning van mensen in hun eigen (collectieve) leefomgeving.

Wij zijn ervan overtuigd dat nieuwe technologie hierbij een cruciale rol speelt. Optimaal zelfmanagement, informele zorg, monitoring, en zorg op afstand kunnen immers niet zonder. Samen met studenten en het werkveld doen we praktijkgericht onderzoek waarbij we ons telkens afvragen: ‘wat doen wij met de technologie?’, en ‘wat doet de technologie met ons?’. Deze laatste is belangrijk, omdat technologie invloed kan hebben op wie we zijn, hoe we werken en zelfs op onze cultuur. Niet alle zorgverleners en patiënten zijn zo flexibel om met al die nieuwe technologie telkens mee te bewegen. Ons onderzoek laat zien dat wanneer we eindgebruikers in een vroeg stadium bij een project betrekken, uiteindelijke adoptie door de praktijk verbetert.

Voor ons zijn studenten – als toekomstige zorgverleners – belangrijke stakeholders in ons onderzoek. Zij zijn immers de zorgverleners van de toekomst. Om hen optimaal voor te bereiden op de praktijk hebben we het iXperium Health opgericht. Dit is een plek waar studenten samen met onderzoekers, bedrijven en zorgverleners onderzoek doen naar effecten van technologie. We zien dat zorgverleners hierdoor geïnspireerd raken en hun opgedane kennis delen met collega’s uit de praktijk.

Wij zetten in op regionale samenwerking met andere quadrupel helix partners. Innoveren doe je namelijk niet alleen. Vanuit die gedachte zijn wij als innovation partner en redactieraadslid aangehaakt bij ICT&health. We willen onze kennis en ervaring delen en zijn op zoek naar nieuwe samenwerkingen met zorginstellingen, het bedrijfsleven en kennispartners. Ook zoeken wij naar onderzoekers en studenten die samen met ons de uitdaging aan willen gaan om de zorg toekomstbestendig te maken.

Onze topics: digital health, VR/XR, adoptie, innovatie, (tele)monitoring, apps