Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ zet zich in voor het betaalbaarder en toegankelijker maken van de zorg. Dit doen ze door te investeren in de juiste zorg op de juiste plaats en het verbeteren van databeheer, wat efficiëntie bevordert. Bovendien is een aanzienlijk deel van de investering gericht op zorginnovatie met slimme technologieën, preventie en duurzaamheid. Dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur van het MUMC+, is ervan overtuigd dat innovatie niet alleen leidt tot betere zorg en gezondheidsbevordering, maar ook de werkdruk kan verlichten.

In hun visie ‘Strategie Digitale Zorg 2025‘ (pdf) spreekt Maastricht UMC+ openlijk de ambitie uit om toonaangevend te worden in Nederland op het gebied van digitalisering. Volgens het bestuur van het MUMC+ is digitalisering niet langer een wens, maar een noodzaak. Daarom zet Maastricht UMC+ zich volledig in voor digitale oplossingen, en ze hebben al sterke praktijkvoorbeelden, zoals de app ‘TeleCheck-AF’ die patiënten helpt bij hartritmestoornissen, en de app ‘MijnIBDCoach’ voor mensen met chronische darmklachten.

Het bestuur benadrukt ook het belang van het delen en implementeren van succesvolle digitale initiatieven buiten hun eigen ziekenhuismuren. Ze erkennen dat dit soms lastig kan zijn vanwege regelgeving, financiën en de terughoudendheid om innovaties op te schalen. Maar ze vragen zich terecht af waarom bewezen effectieve toepassingen niet van elkaar worden overgenomen. Alleen dan kunnen ze op grote schaal impact hebben en de gehele gezondheidszorg op de lange termijn duurzaam en toegankelijk houden. Als lid van de ICT&health Innovation Partner Group streven ze ernaar kennis en expertise te delen, zodat de zorgtransformatie wordt versneld en duurzame samenwerkingen worden gestimuleerd.