Omring

Iedereen verdient een waardige oude dag. Kwetsbare ouderen hebben daarbij meer zorg en ondersteuning nodig. Dat is wat Omring biedt, op een liefdevolle en persoonlijke manier. En dat doen we samen met 4500 collega’s en 2200 vrijwilligers.

Samen de beste zorg dichtbij
Zorgen doen we samen. Allereerst met de persoon om wie het gaat, maar zeker ook met zijn of haar omgeving. Want liefdevol zorg geven kan niet zonder de mensen die je liefhebben. Daarom sluiten we aan bij de kring om de bewoner en cliënt. Ook werken we samen met andere partners in en rond de zorg, elk met hun eigen specialisme.

Ook onze eigen medewerkers hebben hun eigen specialismen en unieke kwaliteiten. Zij vormen het hart van Omring, waardoor wij de beste zorg kunnen geven.

Omdat kwetsbaarheid zich moeilijk laat voorspellen, is onze nabijheid essentieel. ‘Er zijn’ is van wezenlijk belang. Dichtbij zijn gaat niet alleen over fysieke nabijheid. Het gaat er vooral om dat we dichtbij voelen. Wij zijn er, als de cliënt ons nodig heeft.

De vier kernwaarden
Bij alles wat we doen gaan we uit van vier kernwaarden: eigen regie, samen, positief en vindingrijk. Deze waarden zitten in het DNA van onze organisatie, maar ook van onze medewerkers.

Eigen regie, van de mens zelf, is altijd ons uitgangspunt. We leveren zorg en ondersteuning, zonder hierbij de regie over te nemen. Hoe kwetsbaar iemand ook is, we respecteren altijd de autonomie en eigenwaarde van de cliënt. De cliënt staat centraal, met zijn of haar eigen achtergrond, persoonlijkheid, behoeften en verlangens.

Zoals we net al meldden: bij Omring werken we graag samen. Met cliënten, familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers en andere zorgpartners. We benutten elkaars kracht en vullen elkaar aan.

Ook onze kernwaarde positief zie je elke dag terug. Zo geloven wij in Positieve Gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op de ziekte, maar op de mensen zelf. We kijken naar hun veerkracht en mogelijkheden en naar wat hun leven betekenisvol maakt.

Daarbij zijn we vindingrijk. We zijn creatief en zoeken altijd naar oplossingen en mogelijkheden. Daarbij geven we onze professionals de vrijheid om het goede te doen – en soms het gangbare te laten. Dat bepaalt de kracht van onze organisatie. Met deze kracht kunnen wij kwetsbare ouderen de liefdevolle en persoonlijke zorg en ondersteuning bieden die zij verdienen.

Als lid van de ICT&health Innovation Partner Group delen we graag onze ervaringen, kennis- en kunde met onze collega’s in de zorg en overige belangstellenden zodat ook zij daar hun voordeel mee kunnen doen.