Fontys

Technologie in de zorg ontwikkelt en verweeft paramedisch onderwijs en onderzoek in samenwerking met het werkveld. Technologie waarmee zorg(processen) worden ondersteund staan centraal bij het genereren en uitdragen van kennis ten behoeve van de ontwikkeling van de paramedische beroepen. Het cliëntperspectief is steeds het uitgangspunt bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgtechnologie.

Wij focussen ons met onderzoek op het in kaart brengen van wát waarde van zorg is voor wíe: uiteraard voor de patiënt/cliënt en zorgprofessionals, maar ook voor andere betrokkenen (zoals mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers en zorgverzekeraars).

Vanuit het gedachtegoed van Value Based Health Care (VBHC) werken we samen in een interprofessionele leergemeenschap aan het genereren van nieuwe kennis, inzichten en zorginnovaties. Wij bereiden studenten via uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor op de gezondheidszorg van de toekomst. Dit doen we aan de hand van interessante onderzoekslijnen en projecten.

Fontys
fontys_klein_wit
  • Dominee Theodor Fliednerstraat 2
  • 5631 BN Eindhoven
Innovation partners logo