Vernieuwde Handreiking Patiëntondersteuning van Vliegwiel

7 februari 2024
Telezorg
Nieuws

De Vliegwielcoalitie heeft onlangs de Handreiking Patiëntondersteuning 2024 beschikbaar gesteld. In de handreiking kunnen patiënten zien en lezen wat voor hen de juiste ondersteuning is bij digitale zorg, op de juiste plek. De handreiking 2024 is een vervolg op de vorige versie. In het document staan onder meer voorbeelden en tips bij het implementeren van patiëntondersteuning. De Vliegwielcoalitie is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland.

Het Vliegwiel versnelt sinds 2017 de opschaling van digitale zorg. Het streven is dat steeds meer mensen op een zo kort mogelijke termijn gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg. De Vliegwielcoalitie zet zich in dat meer zorgaanbieders digitale zorg aanbieden en uiteindelijk meer mensen de voordelen van digitale zorg gaan ervaren. De Handreiking Patiëntondersteuning 2024 is een van de resultaten van het Vliegwiel.

Handreiking Patiëntondersteuning

De vernieuwde handreiking is het resultaat van een nieuwe werkgroep die eind 2023 van start ging. Om een zo breed mogelijke afspiegeling te krijgen van het zorgveld zijn verschillende zorgprofessionals uit verschillende werkvelden betrokken bij de  werkgroep ‘Ondersteuning bij digitale zorg’. De professionals uit de werkgroep delen hun praktijkvoorbeelden in de handreiking. Ook wordt er een overzicht gegeven van de verschillende ondersteuningsvormen die er zijn.

Het Vliegwiel heeft sinds 2023 een eigen patiëntpanel met ongeveer vijftig ervaringsdeskundigen die meedenken over digitale zorg en alles wat daarbij komt kijken. De basis van de nieuwe handreiking is de patiëntreis, gekoppeld aan drie typen gebruikers. De invulling daarvan is afkomstig van de ervaringsdeskundigen uit het panel.

Hulp bij digitalisering

De snelle opmars van digitale zorg vergt het nodige van de gezondheids- en digitale vaardigheden van patiënten. Zeker voor kwetsbare patiënten kan het ingewikkeld zijn. Passende ondersteuning kan helpen om vaardigheden bij de patiënt te verbeteren én het benodigde vertrouwen te geven. De handreiking kan hierbij helpen.

Er komen steeds meer vormen van telebegeleiding en ook andere digitale opties rukken snel op. Zorg op afstand is voor brede groepen patiënten inmiddels mogelijk. Met name voor het monitoren van chronische ziekten zoals COPD, hartfalen, diabetes, Parkinson en Crohn blijkt de inzet van telehealth praktisch.

Passende zorg

Behalve patiënten zijn ook zorgverleners actief aan de slag met het bevorderen van digitale en passende zorg. Voor het realiseren van passende zorg is onder meer de inzet van e-health belangrijk. Een van die voorbeelden is de handreiking: Implementatie ‘Passende zorg, bouwstenen voor de praktijk’ die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in de tweede helft van vorig jaar uitbracht. Het document laat zien op welke manier passende zorg goed kan worden ingevoerd, toont voorbeelden uit de praktijk en aandachtspunten. Tevens bevat de nieuwe handreiking adviezen om passende zorg mee te nemen in de verdeelsystematiek.