Tom Xhofleer

Owner & Founder - ICT&health

Om nu én in de toekomst, een goede zorg te kunnen blijven bieden transformeert de gezondheidszorg met nieuwe modellen, technologieën en slimme innovaties. De ontwikkelingen bieden zowel op maatschappelijk als op bedrijfseconomisch vlak veel mogelijkheden.

Ook het Ministerie van VWS formuleert duidelijk haar ambities om de gezondheidszorg via technologie en slimme innovaties te verbeteren en verder op te schalen. Er worden serieuze stappen gezet en veel in geïnvesteerd. Op dit moment is Nederland zelfs het meest innoverende land in de gezondheidszorg wereldwijd. En heeft een mondiale voorbeeldfunctie.

Wat en wie is voor de opschaling van de zorg nu relevant?
Niet elke innovatie blijkt in de praktijk een verbetering en Innovatie betekent niet alleen nieuwe technologie! Het vertaalt zich o.a. ook in leiderschap, nieuwe zorgmodellen, bedrijfseconomische oplossingen, ontlasten van personeel, wetenschappelijke ontdekkingen én onderbouwingen, slim inkopen, samenwerken en duurzaam implementeren.

Kortom, er gebeurt en veranderd veel. Voor de beleidsmakers van de zorg, de zorgprofessionals en overigen die (mede)verantwoordelijk zijn voor een goede zorg, is het van groot belang om van de relevante ontwikkelingen op de hoogte te zijn en aan tafel te zitten op moment dat er keuzes worden gemaakt. Maar welke ontwikkelingen zijn relevant? Wat zijn de ervaringen? Hoe verloopt de implementatie? Wat zijn randvoorwaarden en hoe gaan we het financieel regelen? Dit zijn de vragen die ICT&health mondiaal stelt én samen met specialisten van onze internationale redactieraad, partners, kennis- en onderzoekinstituten beantwoordt.