Abrona mag niet vragen naar oorzaak ziekte werknemers

vr 4 maart 2016 - 09:48
Autoriteit_Persoonsgegevens-scaled
Nieuws

Stichting Abrona handelt bij ziekmelding van haar werknemers in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (tot en met vorig jaar het College Bescherming Persoonsgegevens, CBP). Abrona is gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Er werken 1300 werknemers en 800 vrijwilligers.

De organisatie blijkt na onderzoek van de AP bij ziekmelding aard en oorzaak van de ziekte van de zieke werknemer te registeren, zoals of het gaat om psychische klachten of om fysieke beperkingen - en ook of een werknemer zwanger is.  Dat mag volgens de AP niet, omdat de wet bepaalt dat werkgevers bij ziekmelding aan zieke werknemers alleen gegevens mogen vragen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de verplichting om loon door te betalen en hoe het verder moet met hun werkzaamheden.

Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerd dat de zieke werknemer zelf het arbeidsongeschiktheidspercentage vaststelt en dat de leidinggevende dit vervolgens invult in het verzuimsysteem. Het vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is en de advisering daarover aan de werkgever is uitsluitend een taak van de bedrijfsarts. Abrona had hiervoor de arbodienst of bedrijfsarts moeten inschakelen. De werkgever kan dan samen met de werknemer bekijken wat voor werkzaamheden de werknemer (nog) wel kan doen.

Abrona heeft na sluiting van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens laten weten maatregelen te hebben getroffen om herhaling van de overtreding te voorkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens zal nu bekijken in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn om de overtreding van de wet te beëindigen en vervolgens beslissen of het nemen van handhavende maatregelen (zoals een last onder dwangsom) noodzakelijk is.

Strenge eisen bij gegevens van medische aard

Medische gegevens zijn gegevens van gevoelige aard waarvoor strenge wettelijke eisen gelden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Een werkgever mag inzake zijn loondoorbetalingsverplichting en voor re-integratie een beperkt aantal noodzakelijke medische gegevens verwerken van zijn zieke werknemers. Zo mag hij vragen naar de verwachte duur van het verzuim en of er mogelijkheden zijn voor het doen van (andere) werkzaamheden. De werkgever mag echter niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt bijzondere aandacht te geven aan de verwerking van gevoelige medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie. De Autoriteit heeft eerder vergelijkbaar onderzoek gedaan bij onder meer een verzuimbedrijf, arbodiensten en een werkgever die in strijd met de wet medische gegevens van werknemers verwerkten. Ook heeft de Autoriteit Persoonsgegevens do’s & don’ts gepubliceerd voor werkgevers en werknemers.