Albert Schweitzer ziekenhuis start met BeterDichtbij

5 september 2019
BeterDichtbij
Nieuws

Als 21e ziekenhuis in Nederland is het Albert Schweitzer ziekenhuis een samenwerking aangegaan met BeterDichtbij. Binnenkort gaan de eerste twee medische specialismen van start: Plastische Chirurgie en Maag-darm-leverziekten bij kinderen. Later volgen er meer.

De app BeterDichtbij brengt eenvoudig en veilig een geschreven gesprek, vergelijkbaar met WhatsApp, tot stand tussen de patiënt en de arts. Zo wordt het mogelijk om tussentijds bijvoorbeeld aanvullende vragen naar aanleiding van het spreekuur te stellen. Of het is mogelijk te overleggen bij twijfel over het verloop van de behandeling of onverwachte bijwerkingen. De zorgverlener bepaalt uiteindelijk of het verantwoord is de vraag te beantwoorden zonder de patiënt te zien.

Training voor gebruik

De patiënt registreert zich eenmalig in de BeterDichtbij-app en kan daarna op ieder moment veilig inloggen met een pincode. Zelfs bij verlies van de telefoon blijven gegevens dus privé. Voor deelname aan BeterDichtbij nodigt de arts de patiënt uit, wanneer hij/zij besluit dat de medische situatie dit toelaat.

De patiënt kan de appgesprekken zo vaak als gewenst nalezen in de app. De zorgverlener kan de gesprekken toevoegen aan het elektronisch medisch dossier. 

De specialismen in het Albert Schweitzer ziekenhuis die als eerste van start gaan worden eerst nog getraind in het gebruik. Zij kunnen ieder voor zich kunnen beslissen welke service ze wel en niet bieden via BeterDichtbij. De patiënt wordt nooit verplicht om deel te nemen. Er zal altijd eerst door de zorgverlener worden gevraagd of er belangstelling is voor de dienst.

Patiënt als medebeslisser

Voor het Albert Schweitzer ziekenhuis past de innovatie bij de steeds prominentere rol die de patiënt als medebeslisser inneemt in de behandelrelatie. Daarnaast speelt steeds meer zorg zich af op afstand buiten het ziekenhuis. Daarbij past dan ook het van thuis uit kunnen communiceren met de arts. Sinds twee jaar hebben patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis via het patiëntenportaal MijnASz ook al toegang tot hun medisch dossier en onderzoeksuitslagen.

Vernieuwingen in BeterDichtbij

Aan BeterDichtbij werden in mei van dit jaar enkele vernieuwingen toegevoegd. Zo werd een optie toegevoegd om beveiligd gegevens van zelfmetingen met een zorgverlener te delen. Het gaat daarbij om zaken die via een smartphone of wearable worden bijgehouden, zoals aantal stappen of een overzicht van bloedsuikermetingen. De nieuwe functie was begin dit jaar al aangekondigd.

Ook sloot BeterDichtbij een samenwerkingsverband met medicatieplatform MedApp. MedApp is een toepassing die onder meer waarschuwt wanneer het tijd is om medicatie in te nemen. De toepassing biedt gebruikers mogelijkheden om zelf controle te hebben over het proces van bestellen en innemen van medicatie. Ook hebben zij controle over het delen van gegevens met hun voorschrijvers.