Bloedtest bepaalt na 10 minuten of iemand hartaanval heeft

31 mei 2016
Nieuws

Een eenvoudige point-of-care bloedtest kan veel sneller bepalen of iemand die via de Eerste Hulp is opgenomen een hartaanval heeft gehad of een minder urgent probleem heeft. Dergelijke testen kunnen veel tijd en kosten besparen doordat sneller bepaald wordt welke zorg iemand nodig heeft. Zo kunnen mensen met een hartaanval veel eerder de juiste zorg krijgen.

Volgens de Britse website Express kan het bij een normale bloedtest uren duren voordat de resultaten beschikbaar zijn. Dergelijke bloedtesten worden gebruikt of er troponine in het bloed zit, een eiwit dat wordt uitgescheiden na afloop van een hartaanval. Een test van het Nederlandse Philips geeft al na een minuut of 10 uitsluitsel, waardoor sneller bepaald kan worden welke zorg iemand met een mogelijke hartaanval nodig heeft.

In Engeland krijgen jaarlijks 230.000 mensen een hartaanval, ofwel 16 procent van het totale aantal mensen dat jaarlijks naar een ziekenhuis gaat met pijn op de borst. Bij de overige 942.000 mensen is er vaak sprake van een ander probleem, zoals angina pectoris.

Efficiënter gebruik hulpbronnen

Het Philips Minicare I-20 device heeft de omvang van een chip en een pinmachine en zou voor een sterke beperking zorgen van wachttijden in de vaak overvolle en overbelaste Eerste Hulp-afdelingen. De beschikbare hulpbronnen kunnen zo efficiënter gebruikt worden, stelt Marcel van Keestel van Philips.

Een kanttekening wordt geplaatst door professor Peter Weissberg van de British Heart Foundation. Hij stelt dat er meerdere bloedtesten zijn die momenteel geëvalueerd worden, maar dat uiteindelijk de accuratesse belangrijker is dan de snelheid van de diagnose. De Britse Hartstichting subsidieert onderzoek naar betere diagnoses.