Functiebeschrijvingen verrijkt met digivaardigheden  

2 november 2022
digivaardig
Nieuws

De coalitie Digivaardig in de zorg en Stichting FWG hebben twee functiebeschrijvingen in de gehandicaptenzorg verrijkt met digitale vaardigheden. Concreet gaat het om de functies ‘Persoonlijk begeleider’ en ‘Begeleider’. Er is voor deze functies nu een voorbeeldfunctiebeschrijving mét digivaardigheden beschikbaar. Met deze omschrijving in de hand kunnen werkgevers de benodigde digitale vaardigheden met medewerkers goed bespreekbaar maken.

De basis van de nieuwe functiebeschrijvingen mét digivaardigheden is een overzicht van zo’n 480 digitale vaardigheden. Deze zijn opgesteld door de coalitie Digivaardig in de zorg in de gehandicaptenzorg. Met deze nieuwe beschrijvingen ‘Persoonlijk begeleider’ en ‘Begeleider’ in de hand kan een werkgever met medewerkers het gesprek aan gaan over welke digitale vaardigheden nodig zijn om een functie goed uit te oefenen. De gehandicaptenzorg is de tweede sector, na de VVT, waarvoor deze praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt. Afhankelijk van vragen uit andere sectoren zullen eventueel meer functies uit meer sectoren worden uitgewerkt.

Digitalisering is in elke zorgsector momenteel een hot issue. In tal van zorgorganisaties worden al digicoaches ingezet om zorgprofessionals te ondersteunen bij het gebruik van digitale hulpmiddelen. Langzaam maar zeker is het nodig om digivaardigheden standaard te integreren in het functieprofiel omdat deze in de zorg van vandaag onmisbaar zijn. Met de nieuwe functiebeschrijvingen in de gehandicaptenzorg wordt hier op een goede wijze op ingespeeld, want communicatie over digivaardigheden is broodnodig.

Digitale vaardigheden in de zorg

Op de website van Digivaardig in de zorg wordt het initiatief als volgt toegelicht: “Zorgprofessionals hebben steeds meer digitale vaardigheden nodig om hun werk goed te kunnen doen. Daardoor hebben werkgevers meer behoefte aan handvatten om digitale vaardigheden bij hun medewerkers onder de aandacht te brengen én duidelijk te zijn over wat van hen qua ‘digivaardigheid’ verwacht wordt. De eerste stap is het in kaart brengen van de digitale vaardigheden die een medewerker moet bezitten om zijn of haar functie goed uit te voeren. Het door de coalitie Digivaardig in de zorg gepresenteerde ‘overzicht digitale vaardigheden’ is hierbij een praktisch hulpmiddel. Een meer formele route is het formaliseren van noodzakelijke digitale vaardigheden via functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken.”

Functiewaardering en digivaardigheden

Inmiddels maken digitale vaardigheden vanzelfsprekend deel uit van het dagelijks leven. In termen van functiewaardering is het in principe niet nodig dat zorgorganisaties nu meteen hun hele functiehuis gaan herzien met het toevoegen van dergelijke vaardigheden in de functiebeschrijvingen. FWG-deskundige Menno Jacobs: “Belangrijker is hoe je als werkgever je medewerkers stimuleert en faciliteert om zich digitaal te ontwikkelen. Neem je medewerkers hierin op tijd mee, want de digitale ontwikkelingen gaan snel. Maar als een zorgorganisatie toch al van plan is om met het functiehuis aan de slag te gaan, dan dient zich een natuurlijk moment aan om ook naar de digitale vaardigheden te kijken en mee te nemen in de functiebeschrijving. De twee voorbeeldfunctiebeschrijvingen die opgesteld zijn, bieden een mooi inzicht in hoe je dat kan doen!”