Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
6 mei 2019
Artikel delen

Hogescholen maken ehealth versneld beschikbaar in de regio

Op 17 mei a.s. gaan de hogescholen opnieuw met elkaar in gesprek over de bijdrage die ehealth kan leveren aan de aanpak personeelstekorten en actieplannen ontwikkelen om actieleren met het werkveld te stimuleren, curricula te versterken en docenten te professionaliseren. Dit is naar aanleiding van een eerste rondetafelbijeenkomst van de hogescholen eind januari van dit jaar. Hier gingen de aanwezigen met elkaar en met secretaris Generaal Erik Gerritsen van VWS in gesprek onder het motto ‘landelijke samenwerking voor regionale versnelling’.

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De aanwezige hogescholen bevestigden tijdens de rondetafelbijeenkomst in januari jl. dat er volop kennis beschikbaar is en dat men daar wederzijds een beroep op moet kunnen doen. Deze kennis is echter niet altijd bekend buiten de regio van de hogeschool, werd in januari gesteld.

Zo is niet overal bekend hoe de ene hogeschool zich vooral richt op robotica, de andere op virtual reality; de ene op praktisch gebruik, de andere op ethische vragen; de ene op professionalisering, de andere op gebruikerservaringen. Al deze kennis is nuttig voor alle regio’s, omdat zij tot innovaties kunnen volgens de hogescholen leiden die tot meer kwaliteit en efficiëntie in zorg en welzijn.

Voor 17 mei behoren lectoren en directeuren uit het HBO als ook projectleiders RAAT, vertegenwoordigers van WZW en FCB, beleidsambtenaren van OCW en VWS en ambassadeurs van technologie in zorg en welzijn tot de genodigden. Het Actie Leer Netwerk zorgt voor ondersteuning bij de geplande bijeenkomst. Deze wordt afgesloten met een lezing van Jord Neutboom van Viatore over veranderprocessen.

Actieprogramma Werken in de Zorg

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van VWS. Dit programma werd in 2018 gepubliceerd en hierin geeft het kabinet aan hoe het de personeelstekorten in de zorg gaat aanpakken. Het zwaartepunt van dit actieprogramma ligt in de regio. In iedere regio (28) wordt een regionaal actieplan aanpak tekorten ontwikkeld door werkgevers en onderwijs, met betrokkenheid van zorginkopers, overheden, UWV en medewerkers.

Het Actie-Leer-Netwerk beweegt zich op het speelveld van regionale werkgeversorganisaties, branche organisaties, onderwijspartijen, ministeries van VWS, OCW en SZW en de commissie Werken in de Zorg. Het Actie Leer Netwerk neemt het stokje over van het Zorgpact.

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen