Klinisch Technoloog krijgt definitieve plek in wet BIG

1 mei 2019
KlinischTechnoloog
Nieuws

Bovendien kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen week aan dat de beroepsgroep vanaf 2020 zelfstandig dbc-zorgtrajecten mag openen en consulten kan registreren. De overheidsambitie van juiste zorg op de juiste plek betekent zorg dichtbij huis leveren als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet, zo stelde de NZa.

De NZa wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. In plaats daarvan moeten contracten die gebaseerd zijn op waardegedreven zorg de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt.

‘Ontwikkelingen belangrijke mijlpalen’

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) en beide opleidingen (van de Universiteit Twente en het samenwerkingsverband Leiden Universiteit Medisch Centrum, Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC Rotterdam) zijn deze ontwikkelingen belangrijke mijlpalen voor de beroepsgroep en de opleidingen. Het bevestigt volgens hen de noodzaak voor technisch medisch specialisten als onderdeel van het behandelteam in de zorg.

Technisch geneeskundigen zijn specialisten die kennis van technologie en geneeskunde combineren. Ze zetten medische technologie veilig en innovatief in voor de diagnose en behandeling van individuele patiënten. Denk aan 3D-beeldvorming om nauwkeuriger te opereren, minimaal invasieve behandelingen van tumoren, of het personaliseren van de ademondersteuning op de intensive care.

Efficiënter inrichten zorgprocessen

Technisch geneeskundigen mochten sinds 2014, bij wijze van experiment, al zelfstandig medische handelingen uitvoeren. Een vier jaar durend onderzoek uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS, toonde aan dat dit bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen.

Uit dit onderzoek blijkt tevens dat patiënten zeer tevreden zijn over de door technisch geneeskundigen geleverde zorg. Minister Bruins heeft de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek overgenomen, wat resulteerde in deze aanpassing van de wet waarmee de beroepsgroep definitief wordt opgenomen in het BIG-register.