KNMP ondersteunt uitkomst onderzoek Nictiz over medicatiebewaking

di 30 april 2019 - 09:50
Medicatiebewaking
Nieuws

De KNMP ondersteunt de uitkomst van het onderzoek van Nictiz naar digitale uitwisseling van laboratoriumresultaten richting apotheken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium het meest geschikt is.

Nictiz komt met haar onderzoek tot de conclusie dat het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ toekomstbestendig en landelijk toepasbaar is. Nictiz onderzocht hiervoor zes verschillende infrastructurele scenario’s die uitwisseling van laboratoriumresultaten tussen laboratoria en de stads- en/of ziekenhuisapotheek mogelijk maken.

Sommige van deze scenario’s zijn niet toekomstbestendig of landelijk toepasbaar. Zo krijgt een apotheker bij het scenario ‘Raadplegen laboratoriumresultaten via viewer’ de labgegevens niet digitaal waardoor geautomatiseerde medicatiebewaking onmogelijk is. Ook weet een apotheker niet bij welke laboratoria de labgegevens van zijn/haar patiënten te vinden zijn. Bij het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ is dit wel mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

De belangrijkste kenmerken van ‘Ophalen van labgegevens via het LSP en XDS-repository’ zijn:

• Apothekers halen recente en historische labgegevens elektronisch op bij alle Nederlandse laboratoria met het lab2zorg-bericht uit de informatiestandaard Labuitwisseling van Nictiz.
• Laboratoria sturen elektronisch 24/7 de labresultaten aan de apothekers en hebben hun coderingen geharmoniseerd conform de Nederlandse Labcodeset.
• De apotheek- en laboratoriumsystemen maken gebruik van een modern HL7-standaard bericht.

Nictiz beveelt aan om het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ te implementeren. De KNMP kan zich daar goed in vinden met name omdat apothekers al grootgebruikers zijn van het LSP.

Onlangs informeerde minister Bruins (VWS) de Kamer over de Roadmap van met prioriteit te digitaliseren gegevensuitwisselingen. Daarin komt ook het zorgbreed uitwisselen van medicatiegegevens, labwaarden en gegevens over intolerantie, contra-indicaties en allergieën tussen zorgverleners en met de patiënt aan bod.