'Meer zicht op zorg' bevordert gebruik online zorgomgevingen

3 februari 2020
MeerZichtOpZorg-Campagne
Nieuws

In oktober startten Revalidatie Friesland samen met de Friese ziekenhuizen een campagne om het gebruik van online zorgomgevingen te bevorderen. De campagne werd deels bekostigd met subsidie van het ministerie van VWS. Bij de ontwikkeling werden ook patiënten betrokken. Die aanpak was, zo blijkt uit de resultaten, zeer succesvol.

Voor aanvang van de campagne maakte gemiddeld 30 procent van de Friese patiënten gebruik van online zorgomgevingen. Na de campagne is dat gemiddelde gestegen naar 40 procent. Ook het gebruik van e-consulten en online vragenlijsten steeg.

Hierdoor krijgen steeds meer patiënten zelf de regie over hun behandeling. Ze hebben 24 uur inzicht in hun medische gegevens, zijn beter voorbereid en kunnen beter meebeslissen.

Gebruik online zorgomgevingen stijgt

In de campagne 'Meer zicht op uw zorg' werd de nadruk gelegd op het verbeteren van kennis en inzicht in de zorg. Het gebruik van online zorgomgevingen draagt daar aan bij. Het digitaal beschikbaar stellen van patiëntinformatie via een online zorgomgeving geeft een patiënt meer regie op het zorgproces.

De informatie is 24 uur per dag beschikbaar waardoor ze meer van thuis kunnen regelen en zich beter voor kunnen bereiken op een afspraak met een arts of specialist. Dat kan bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten, het stellen van een vraag aan een arts of specialist of het plannen van een vervolgafspraak.

Eerdere onderzoeken van zorginstellingen en ziekenhuizen lieten al zien dat de bereidheid van consumenten om patiëntenportalen en andere digitale en online oplossingen te gebruiken stijgt. De Patiëntenfederatie meldde vorig jaar dat het succes van digitale zorg voor een groot deel bepaald wordt door het vroegtijdig betrekken van patiënten bij het ontwikkelen van initiatieven.