Naderende zonnestorm zal menig harde schijf beschadigen

12 september 2014
zonnevlam
Nieuws

Vandaag, morgen en zondag zal de aangekondigde zonnestorm de aarde bereiken. Deze zonnestorm zal naast een prachtig noorderlicht ook een grote kans op elektriciteitsuitval met zich meebrengen.

Voor computers en harde schijven is dat funest. Stellar Data Recovery - wereldwijd specialist in het herstellen van data op pc's - waarschuwt bedrijven en met name particulieren in Nederland voor deze zonnestorm. Kees Jan Meerman van Stellar Data Recovery adviseert de particuliere gebruiker de computer enige tijd los te koppelen van elektriciteit. Voor meer informatie kan de website www.stellar.nl worden geraadpleegd.

Wat zijn de exacte risico's?
Indien de zonnestorm elektriciteitsnetwerken verstoort, kunnen twee soorten beschadigingen optreden. Ten eerste kan door het abrupt tot stilstand komen van de draaiende onderdelen een zogenaamde head crash optreden waardoor de koppen van de harde schijf flink beschadigd kunnen raken. Het verlies van data en andere gevoelige informatie is bij deze beschadiging zeer reëel. Ten tweede kan ook het file system van de pc beschadigd raken. Ook deze beschadiging heeft het risico van dataverlies.

Welke computers lopen het meeste risico?
Er is een wezenlijk verschil tussen de bedrijfsmatige en de particuliere gebruiker. Over het algemeen hebben bedrijven in het verleden goede voorzorgsmaatregelen genomen, om hun computers te beschermen tegen stroomuitval. Dit is echter vaak niet het geval bij de particuliere gebruiker. Juist deze pc’s, laptops en externe harde schijven die voor back-up worden gebruikt lopen het meeste risico en moeten gedurende enige tijd worden uitgezet om de risico’s te beperken.

Wat is die zonnestorm nou eigenlijk?
De zonnestorm is ontstaan door een krachtige uitbarsting op de zon. Hierdoor is een plasmawolk van elektrisch geladen deeltjes de ruimte ingeblazen. In 1989 viel als gevolg van een zonnestorm het energienetwerk in de Canadese provincie Quebec uit. De prognose is dat vandaag in de namiddag rond vijf uur de 'wolk' ons land bereikt. Men verwacht dat de storm tot en met zondag 14 september aanhoudt.

Stellar Data Recovery is voorbereid op de mogelijke gevolgen van de zonnestorm. Men heeft voor de komende dagen extra personeel ingezet om bedrijven en/of particulieren te helpen met hun gecrashte harde schrijven.