OmniHIS, Tetra en CareSharing gekwalificeerd voor LSP Ketenzorg

di 7 mei 2019 - 11:13
LSPKetenzorg
Nieuws

Leveranciers OmniHIS, Tetra en Caresharing hebben met hun informatiesystemen het kwalificatieproces van Nictiz met succes doorlopen. De twee huisartsinformatiesystemen OmniHIS en Tetra Bricks Huisarts en het ketenzorginformatiesysteem Caresharing zijn nu gekwalificeerd voor LSP Ketenzorg, versie 1.0.2.

OmniHIS nam in 2018 al deel aan het pilotproject waarin LSP Ketenzorg met succes werd beproefd. Het huisartsinformatieystseem van OmnhiHIS was dan ook al gekwalificeerd voor eerdere versies van LSP Ketenzorg. Nu heeft de HIS-leverancier ook de kwalificatie voor de nieuwste versie LSP Ketenzorg 1.0.2 behaald.

Caresharing is een KIS-leverancier die nog niet met het LSP werkt. De leverancier nam vorig jaar niet deel aan het pilotproject LSP Ketenzorg. Caresharing is de eerste niet-pilotdeelnemer die de kwalificatie behaalt. Al snel gevolgd door HIS-leverancier Tetra met Bricks Huisarts, dat evenmin deelnam aan de pilot.

Koploperfase

Ook andere leveranciers zullen het kwalificatie- en acceptatietraject voor LSP Ketenzorg versie 1.0.2. ingaan met hun systemen. Dat gaat om CGM, MicroHIS, PharmaPartners en Promedico (HIS) en om VitalHealth, PortaVita, Care2U en ChipSoft (KIS). Na acceptatie kunnen zorggroepen en de bij ketenzorg betrokken zorgverleners de systemen gaan gebruiken in de koploperfase. Die fase ging eerder dit jaar van start als vervolg op de succesvolle pilot van LSP Ketenzorg.

In de koploperfase gebruiken de eerste zorggroepen met alle bij de ketenzorg van chronische patiënten betrokken zorgverleners LSP Ketenzorg voor de uitwisseling van medische gegevens in het kader van de behandeling van chronische ziekten, zoals diabetes, CVRM en COPD. Daarmee vervangt LSP Ketenzorg het bestaande OZIS Ketenzorg, dat per 1-1-2020 niet meer wordt ondersteund.

Zorginfrastructuur

Voor verschillende zorgtoepassingen verzorgt het LSP al zo'n zes jaar de elektronische gegevensuitwisseling. Wekelijks wisselen zorgverleners miljoenen medicatiegegevens uit via het platform. Het gaat daarbij om informatie over bijvoorbeeld voorgeschreven en verstrekte medicatie, over allergieën en interacties. De informatie speelt een rol in veel zorgprocessen in de apotheek en het ziekenhuis. Afhankelijk van de inrichting van die zorgprocessen speelt de informatie een meer of minder belangrijke rol. Die keuze maakt de instelling.

Het LSP is een zorginfrastructuur. Zorgaanbieders kunnen erop aansluiten om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen – 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het LSP is hiervoor ontwikkeld en beveiligd. 

https://www.youtube.com/watch?v=W9aTlcTaVCI