Scholten Awater tekend vierjarig contract voor leveren van hardware aan Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

vr 20 oktober 2017 - 13:01
sign-a-contract
Nieuws

Scholten Awater heeft een vierjarig contract getekend voor het leveren van hardware aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). De totale waarde van het contract bedraagt ongeveer 3,5 miljoen euro. De financiële waakhond AFM is al sinds 2004 klant van de Nijmeegse hardwaredienstverlener.

Even leek het er op dat Infotheek er met de nieuwe gunning van door ging. Maar na een protest van Scholten Awater en herbeoordeling besloot de AFM alsnog het bedrijf aan te wijzen als winnaar van de aanbesteding. Scholten Awater levert aan de AFM hardware voor de eindgebruiker (werkplekken inclusief accessoires), hardware voor de centrale infrastructuur, inclusief servers, en specialistische hardware, bijvoorbeeld voor beveiliging en de bijbehorende dienstverlening. AFM is sinds 2004 een klant van de Nijmeegse dienstverlener, die in de afgelopen jaren meermaals achtereen de Europese aanbesteding won. Het winnen van de nieuwe aanbesteding ging echter niet zonder slag of stoot. De Infotheek Groep had in eerste instantie de voorlopige gunning gekregen, maar Scholten Awater was van mening dat dit niet was gebeurd conform de criteria in het bestek, vertelt tendermanager Wouter Jansen. 'Op basis hiervan zijn we een kortgedingprocedure gestart. Hierin is uitvoerig uitgelicht om welke redenen wij de voorlopige gunning onrechtmatig vinden. Een van de punten was het al dan niet hebben van een openbare webshop op het moment van inschrijven.' De AFM kwam, nog voor het kort geding plaatsvond, na een herbeoordeling tot de conclusie dat Scholten Awater als beste uit de bus kwam. Dit is uiteindelijk de definitieve gunning geworden.