Sensor data Challenge: inzetten sensors voor betere volksgezondheid

5 september 2017
Nieuws

De Universiteit Utrecht organiseert een tweedaagse hackathon om het gebruik van sensors van bijvoorbeeld smartphones of activity trackers in de praktijk te brengen. Het CBS, het RIVM en de Haagse Hogeschool werken samen met de UU bij het organiseren van de Sensor data Challenge.

Een camera, microfoon, gps, gyroscoop, accelerometer, lichtsterktesensor, nabijheidssensor, hartslagmeter zijn slechts enkele voorbeelden van het toenemend aantal slimme sensors waarmee gegevens verzameld kunnen worden. De smartphone in je hand of de activity tracker om je pols bevat heel wat van deze slimme sensoren.

Hoe kunnen we die sensoren inzetten of combineren om gezondheid, leefstijl en leefomgeving te meten in bevolkingsonderzoek? Dat is de centrale vraagstelling van de Sensor Data Challenge. Het event vindt plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 september. Tijdens de hackathon werken teams van maximaal vier studenten aan verschillende challenges binnen het thema gezondheid, leefstijl en leefomgeving.

Een jury beoordeelt de ontwerpen. De prijzen zijn: 1000 Euro voor de winnaar en 500 Euro voor de nummer twee. Verder beogen CBS en RIVM projecten te starten samen met de winnende teams om ideeën te realiseren en verder te ontwikkelen. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande usability test ruimtes en apparatuur.

Voorbeelden van challenges zijn:

Bewegen en sedentair gedrag

Achtergrond: Te weinig beweging leidt tot klachten aan het bewegingsapparaat en tot een vergroot risico op overgewicht. Ook is het een van de grote risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Behalve te weinig bewegen is ook teveel zitten niet goed voor de gezondheid. Teveel tijd zittend doorbrengen, ofwel sedentair gedrag, hangt samen met te weinig bewegen maar moet gezien worden als een apart type gedrag. Het is voor mensen moeilijk in te schatten hoeveel ze op een dag bewegen en hoeveel ze stil zitten.

Challenge: Een meetmethode ontwikkelen die in staat is data te genereren waarmee de Nederlandse normen voor gezond bewegen kunnen worden berekend. Tevens moet sedentair gedrag gemeten kunnen worden.

Geheugen en cognitie

Achtergrond: De Nederlandse bevolking wordt ouder, en zal meer te maken krijgen met ouderdomsklachten zoals stoornissen in de cognitieve functies. Geheugenproblemen kunnen een eerste teken van dementie zijn. Andere cognitieve functies zoals aandacht, snelheid van informatieverwerking en planningsvaardigheden zijn hoognodig om zelfredzaam te zijn. Door het monitoren van cognitieve problemen in de bevolking kan  het probleem beter in kaart worden gebracht en kan beter beleid worden ontwikkeld.

Challenge: Ontwikkel een korte test die verschillende cognitieve functies meet en die integreerbaar is in een enquête.

Voeding

Achtergrond: Het behoeft geen betoog dat voeding een belangrijke determinant van gezondheid is. De hoeveelheid voeding maar ook wat gegeten wordt en hoeveel variatie daarin zit beïnvloedt de gezondheid in gunstige of ongunstige zin. Vragen naar wat, wanneer en hoeveel op een dag gegeten is, zijn voor veel mensen moeilijk te beantwoorden.

Challenge: Ontwikkel een slimme techniek of methodiek om het voedselgedrag van mensen in kaart te brengen: hoeveel en welk type voedsel wordt op welk moment van de dag gegeten?