THCS zoekt zorgtransformatie deskundigen

16 mei 2023
zorg
Nieuws

Transforming Health & Care Systems (THCS), een Europees partnerschap, is op zoek naar experts met ervaring in de transformatie van de zorg en gezondheid. Beoordelaars worden gezocht uit diverse disciplines en sectoren, zoals zorgorganisaties, cliënt- en patiëntenorganisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Met het THCS-programma wordt beoogd bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in de deelnemende landen.

Passende zorg is van belang voor iedereen. Daarom richt Transforming Health and Care Systems zich op een brede doelgroep. Van jongeren tot ouderen en van mensen met een beperking tot mensen met een chronische ziekte of een psychische kwetsbaarheid. Het actief betrekken van eindgebruikers bij het opzetten en uitvoeren van projectvoorstellen is een belangrijk uitgangspunt binnen het programma THCS waarmee zorgtransformatie wordt beoogd. Van gehonoreerde projecten wordt ook verwacht budget vrij te maken voor deelname aan een internationale THCS-community, waarin kennisuitwisseling tussen THCS-projecten plaatsvindt.

Zorgtransformatie

Om de doelstelling te bereiken en tot een zorgtransformatie te komen, biedt het programma subsidie aan voor projecten die nieuwe kennis opdoen door middel van onderzoek of het implementeren van nieuwe of bestaande oplossingen voor de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen. Onafhankelijke beoordelaars spelen hierbij een belangrijke rol. Het programma heeft een looptijd van 2023 tot 2029 en voor meer informatie over het programma, kunnen geïnteresseerden terecht op de programmapagina van Transforming Health Care Systems.

Taken van een beoordelaar

Binnen het programma hebben de onafhankelijke beoordelaars drie verschillende taken.:

  • Inhoudelijk beoordelen van internationale projectvoorstellen die subsidie aanvragen.
  • De inhoudelijke voortgang van een internationaal project beoordelen via schriftelijke rapportages en/of fysieke bezoeken.
  • Het eindresultaat van internationale projecten beoordelen via schriftelijke rapportages en/of in gesprekken met de projectpartners.

Praktische zaken

Alle evaluaties worden uitgevoerd in het Engels, aangezien het partnerschap uit meer dan 25 landen bestaat. Er wordt geen betaling gedaan voor het uitvoeren van evaluaties. Er is wel een mogelijkheid tot vergoeding van reis- en verblijfkosten wanneer dit noodzakelijk is.

Wie belangstelling heeft om beoordelaar te worden, wordt verzocht een cv en een korte motivatie te mailen naar thcs@zonmw.nl. Wie dat doet wordt vervolgens aan de lijst met beoordelaars toegevoegd. Op het moment dat er een openstaande beoordeling is waar de expertise van de geïnteresseerde bij aansluit, zal er met hem of haar contact worden opgenomen. Ook voor vragen kan contact worden opgenomen per mail: thcs@zonmw.nl of telefonisch op telefoonnummer:+3170 349 53 74.