Zorgdruk helpen verlichten

13 maart 2023
zorg
Samenwerking
Nieuws

De druk op de zorg verlichten door de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, is de intentie waarmee op 14 maart de internationale call ‘Healthcare of the future’ geopend zal worden. Het is de eerste call van het nieuwe Europese Partnerschap Transforming Health and Care Systems (THCS). De eerste deadline is in mei 2023.

Voor veel landen is het dé grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Initiatieven die binnen deze call gefinancierd worden, moeten er aan bijdragen dat zorg voorkomen wordt, of zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden. Het terugdringen van de zorgdruk zal uiteindelijk moet leiden tot een toekomstbestendige zorg.

Verminderen zorgdruk

Voor projecten die binnen de call ‘Healthcare of the future’ ingediend worden, geldt een minimale looptijd van twaalf maanden en een maximale duur van 36 maanden. Daarbij gaat het om de financiering van twee verschillende typen projecten; onderzoek om bestaande kennishiaten over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek op te vullen; initiatieven waarin bestaande oplossingen op grotere schaal worden geïmplementeerd.

Binnen deze ronde zijn er een aantal voorstellen die niet gefinancierd worden. Zoals pré-klinische of biomedische onderzoeken en studies die enkel epidemiologisch zijn ingestoken. Tevens projecten die zich enkel richten op de welzijnssector en zich niet richten op de uitdagingen in de zorgsector em projecten die enkel gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen.

Voor wie

Voor internationale samenwerkingsverbanden – consortia – bestaande uit maximaal negen organisatie, staat de call open. Partijen die voor NWO-financiering in aanmerking komen, zijn universiteiten en onderzoeksinstellingen, inclusief hogescholen.

Het betrekken van eindgebruikers is binnen het programma Transforming Health and Care Systems (THCS) een belangrijk uitgangspunt. Om die reden wordt van projecten verwacht dat zij hen actief betrekken bij het opzetten en uitvoeren van het projectvoorstel. Zoals eveneens van gehonoreerde projecten verwacht wordt dat zij budget vrijmaken voor deelname aan een internationale THCS-community, waarin kennis tussen THCS-projecten wordt uitgewisseld. Voor dit jaar is er een tijdlijn gedefinieerd waarin het een en ander gestalte zal krijgen.

Webinar

Voor belangstellenden organiseert het THCS-programma op 16 maart 2023 een Engelstalig webinar waarin details en voorwaarden van de worden verder worden toegelicht. Aanmelden kan hier. Informatie kan ook worden verkregen door een e-mail te sturen naar thcs@zonmw.nl of m.neijts@nwo.nl. Meer informatie over het programma is te vinden op www.nwo.nl/thcs.