Vrouwen voelen zich onvoldoende ondersteund door technologie voor flexibel werken

vr 20 oktober 2017 - 13:01
logo_Citrix_2
Nieuws

Mannen en vrouwen ondervinden verschillende barriëres op de weg naar flexibel werken. Voor vrouwen is het niet kunnen beschikken over de juiste techniek of apparatuur - zoals tablets en smartphones - de belangrijkste reden om niet flexibel te werken, mannen geven relatief vaker aan dat hun team of manager er wel eens slecht op zouden kunnen reageren, of dat het de samenwerking met collega's in de weg staat.

Dit blijkt uit onderzoek van Citrix, dat is gedaan rondom Internationale Vrouwendag die ieder jaar op 8 maart plaatsvindt. Drie op de tien respondenten onderschrijft de stelling dat met name vrouwen in Nederland de weg hebben vrijgemaakt om flexibel te werken. Toch vinden ze het inmiddels een verworven recht dat iedereen toekomt: twee derde is van mening dat iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om flexibel te werken.†

Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat mannen en vrouwen verschillende voordelen zien van Het Nieuwe Werken. De grootste baten voor vrouwen om flexibel te kunnen werken zijn de mogelijkheid om gemakkelijker voor kinderen te kunnen zorgen (55%) en een betere balans te hebben tussen werk en privé (60%). Voor mannen geldt die laatste reden ook (54%), zij vinden het echter ook een groot voordeel dat ze files kunnen vermijden door thuis of op een andere plek dan op kantoor te kunnen werken (49%).

Opvallend is dat het beter kunnen indelen van privé- en werktijd erg van belang is voor de groep respondenten boven de 36 †jaar. Voor de jongere generatie (mensen tussen de 25 en 35 jaar) is juist een verbetering van de productiviteit de belangrijkste reden om flexibel te werken.

Ondanks de populariteit van flexibel werken zijn er nog altijd veel mensen die op de traditionele manier werken, dat wil zeggen binnen kantoormuren. Respondenten hebben verschillende redenen waarom zij (nog) niet flexibel werken. Opvallend is dat voor jongeren (tot 35 jaar) geldt dat de belangrijkste reden waarom zij niet flexibel werken is dat ze niet beschikken over de juiste tools om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Dit geldt ook voor de oudste groep respondenten (46 tot 65 jaar); deze groep geeft ook aan dat wanneer ze buiten kantoor werken, ze het lastig vinden om samen te werken met hun collegaís.