Wilhelmina Kinderziekenhuis maakt 3D-model van kinderhart

vr 20 september 2019 - 09:30
WKZ
Nieuws

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht heeft via MRI een gedetailleerde 3D-weergave kunnen maken van een kinderhart nog voor de geboorte van het kind. Hierdoor weten artsen en ouders nog beter welke behandeling er direct na de geboorte nodig is.

Stichting Hartekind heeft 500.000 euro toegekend om deze techniek in Nederland breed in te voeren en deze in te zetten voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen. “Het mooie aan deze techniek is dat het kan worden gebruikt op al bestaande MRI-apparaten. Er is alleen aangepaste software nodig en je hebt specifieke kennis nodig om deze toe te passen”, licht radioloog Tim Leiner toe. 

Verder invoeren

De eerste foetale MRI beelden die hier in Nederland zijn gemaakt, zijn met behulp van de techniek en expertise in Londen uitgelezen. Kindercardioloog Heynric Grotenhuis: “Met de steun van Stichting Hartekind kunnen we nu de inzet van MRI bij de foetale screening verder gaan invoeren in ons kinderhartcentrum en vervolgens beschikbaar stellen aan de andere kinderhartcentra in Nederland. Dit is heel belangrijk, omdat we zo de hartafwijkingen nog beter in kaart kunnen brengen om te bepalen welke behandeling nodig is na de geboorte van het kind.

Ook kan met de MRI beter worden ingeschat wat de hartafwijking betekent voor de kwaliteit van leven van het kind, zegt Grotenhuis. “Dat is voor de ouders van het kind van groot belang. Want door die verwachtingen al voor de geboorte met ouders te bespreken en ze mee te nemen in het proces, kunnen we spanning en stress bij hen verminderen tijdens en na de zwangerschap.”

FUTURE studie

Met het geld van Stichting Hartekind wordt onderzocht wat de beste toepassingen zijn voor deze nieuwe techniek binnen het foetale screeningsprogramma. Verder wordt met behulp van MRI onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het hart en het ontstaan van hersenschade bij aangeboren hartafwijkingen. Dit onderzoek, de FUTURE studie, start begin 2020. 

Het onderzoek, the FUTURE-study, zal begin 2020 gestart worden in Utrecht, waarna de kennis en expertise uitgerold zal worden in heel Nederland. Deze stap is een uitwerking van de landelijke onderzoeksagenda van Stichting Hartekind en daarmee uniek in de nationale samenwerking tussen de kinderhartcentra op het gebied van aangeboren hartafwijkingen.

De kinderhartcentra bestaan uit het Willem Alexander Ziekenhuis in het LUMC te Leiden, het Emma Kinderziekenhuis in het Amsterdam UMC, het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG te Groningen, het Amalia kinderziekenhuis in het Radboudumc te Nijmegen, het Sophia Kinderziekenhuis in het Erasmus MC te Rotterdam  en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het UMC te Utrecht.

https://www.youtube.com/watch?v=ma7QVgB-15s