Ziekenhuizen mogen proefdraaien met International Patient Summary (IPS)

13 september 2023
interoperabiliteit
Nieuws

IHE geeft de International Patient Summary (IPS) vrij voor proefimplementaties. Dit betekent dat ziekenhuizen nu ervaring kunnen opdoen met deze gestandaardiseerde werkwijze om internationaal patiëntsamenvattingen uit te wisselen. Het IPS-profiel is een belangrijk instrument ontwikkeld door samenwerkende standaardontwikkelingsorganisaties (SDO's) om de wereldwijde acceptatie van de International Patient Summary (IPS) te bevorderen. IPS is cruciaal voor het beheren van kwaliteitszorg over grenzen heen.

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) heeft aangekondigd dat ziekenhuizen mogen proefdraaien met de International Patient Summary. Het IPS-profiel is een cruciaal instrument dat is ontwikkeld door samenwerkende organisaties voor de ontwikkeling van standaarden, teneinde de wereldwijde acceptatie van de IPS te bevorderen. Het is zodoende een belangrijke stap richting een verbeterde interoperabiliteit in de gezondheidszorg.

Gestandaardiseerde patiëntsamenvatting

Het doel van IPS is om gestandaardiseerde patiëntsamenvattingen uit te wisselen. Dat is belangrijk voor het leveren van kwaliteitszorg over de grenzen heen. In een tijd waarin mensen wereldwijd reizen voor werk, vakanties en andere activiteiten, wordt de behoefte aan medische zorg in het buitenland steeds groter. IPS biedt een oplossing voor dit groeiende probleem.

Een van de belangrijkste voordelen van deze internationale patiëntsamenvatting is dat het de klinische resultaten verbetert, de kosten verlaagt en de tijd tot behandeling aanzienlijk verkort. Wanneer een arts snel toegang heeft tot relevante klinische informatie over een patiënt, zoals demografische gegevens, allergieën, diagnoses en behandelingen, kan de zorg efficiënter en effectiever worden verleend. Dit is vooral belangrijk bij spoedgevallen, waarbij tijdige en geïnformeerde beslissingen van levensbelang kunnen zijn.

IPS is internationale standaard

Wat IPS onderscheidt, is dat het hier gaat om een wereldwijde standaard voor het uitwisselen van patiëntsamenvattingen. Het profiel is ontwikkeld dankzij samenwerking tussen verschillende vooraanstaande organisaties, waaronder het European Standardization Committee (CEN), HL7 International, de International Standards Organization (ISO), IHE International en SNOMED International. Hun expertise heeft geleid tot een robuuste specificatie en bijbehorende hulpmiddelen om de implementatie te vergemakkelijken.

Databeschikbaarheid

IHE heeft ervoor gezorgd dat het IPS-profiel naadloos aansluit bij andere bestaande profielen en standaarden in de gezondheidszorg. Dit past binnen de missie van IHE om het gebruik van standaarden en bijbehorende werkprocessen te bevorderen om databeschikbaarheid in de gezondheidszorg te verbeteren.

Wil je meer weten over IPS en gerelateerde ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Dan kun je het IHE jaarcongres op 22 november 2023 bijwonen.