Upgrade SNOMED helpt Eenheid van Taal vooruit

13 april 2023
snomed
Databeschikbaarheid
Nieuws

Het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED voor zorgprofessionals is verbeterd en verder uitgebreid. Vorig jaar stonden er in deze gigantische database al 268.000 medische begrippen omschreven en daar zijn weer de nodige bijgekomen. Door het voortdurend uitbreiden van deze mega woordenschat krijgt de Eenheid van Taal in de zorgsector een boost.

Gebruikers van SNOMED, zoals ziekenhuizen en ICT-leveranciers, krijgen met deze release de beschikking over nog meer medische begrippen en hun synoniemen. Het doel van Eenheid van Taal is standaardisatie van medische begrippen zodat zorgverleners, patiënten en computers internationaal kunnen uitgaan van dezelfde betekenis.

Toevoeging Maligne Tumoren

In de laatste editie van SNOMED is een groot gedeelte van de TNM van AJCC toegevoegd. TNM is de Classificatie van Maligne Tumoren waarbij de letters staan voor Tumor, Node en Metastase. Het gaat om 371 waarden voor de diverse stadia, categorieën en graden van de tumorclassificatie, die nu ook in het Nederlands beschikbaar zijn. 

Tevens zijn waarden voor consistentieniveaus van het  IDDSI-raamwerk en de diëten die daarbij horen toegevoegd. Het gaat om 11 waarden van consistentieniveaus, die nu (ook) in het Nederlands beschikbaar zijn. De bijbehorende diëten zijn nu alleen nog in het Engels beschikbaar. Bij de volgende release in september 2023 komen deze echter ook in het Nederlands beschikbaar. 

Nictiz beheert SNOMED

In Nederland is het beheer van SNOMED in handen van Nictiz. In het SNOMED National Release Center (NRC) zijn het licentiebeheer, ondersteuning aan ICT-leveranciers en de uitgifte van de nieuwe releases ondergebracht. Met de Nationale Terminologieserver biedt Nictiz een gebruiksvriendelijke methode om toegang te krijgen tot deze nieuwste editie. Het gebruik ervan is gratis. Meer informatie kun je vinden op de Nictiz website.

Zorgverleners gebruiken medische begrippen uit SNOMED om allerlei zorginformatie eenduidig vast te leggen, bijvoorbeeld klachten, symptomen of een diagnose. Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn zeer geschikt voor uitwisseling en hergebruik. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het eenduidig formulieren van medische begrippen. Die uitbreiding geeft een flinke impuls aan het realiseren van meer Eenheid van Taal in de medische sector. Programma’s voor gegevensuitwisseling zoals als Registratie aan de Bron, MedMij en VIPP gebruiken de vertalingen uit SNOMED in de Zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ).