Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ruim 2,5 mln euro voor Big Data-onderzoek kwetsbare kinderen

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) wordt 2,64 miljoen euro beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de inzet van Big Data bij hulp aan kinderen in kwetsbare gezinnen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar hoe deze kinderen en hun gezinnen, vaak met complexe problemen voor, tijdens en na de zwangerschap, zo vroeg mogelijk in beeld kunnen komen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Voor het onderzoek worden professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte en natuurwetenschappen, de sociale en geesteswetenschappen en de sociaal-medische en gezondheidswetenschappen en andere geïnteresseerde partijen opgeroepen om voor dit onderzoek hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Aandacht voor preventie

De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen biedt nieuwe mogelijkheden om vroegtijdig kwetsbaarheid te herkennen. In dit onderzoeksprogramma wil doe organisatie daarom nagaan welke rol big data en de duiding daarvan kunnen hebben bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen.

Door vroeg in het leven van een kind, of al tijdens of in aanloop naar de zwangerschap aandacht te schenken aan preventie, valt potentieel veel winst te behalen. Een vroegtijdige herkenning van kwetsbaarheid van kinderen en (aanstaande) gezinnen is belangrijk. Innovatieve methoden om gegevensbronnen te benutten kunnen een rol spelen voor een goed aansluitend zorg- of ondersteuningsaanbod, is de gedachte van het onderzoek.

Tijdig passende hulp bieden

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data stelt 2,64 miljoen euro beschikbaar om hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek moet zich richten op de vraag hoe met gegevensbronnen, producten, diensten en methoden van big data-onderzoek professionals in de geboortezorg en de JGZ ondersteund kunnen worden om tijdig passende hulp en ondersteuning te bieden om een kansrijke start voor kinderen mogelijk te maken.

Het programma start met een vooronderzoek waarbij scenario’s worden uitgewerkt door potentiële indieners voor verder onderzoek. 

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen