Zorginstituut kent 63% gevraagde subsidie anonieme e-mental health in 2018 toe

20 december 2017
ICTH-depressed-window-1450
Nieuws
Anonieme e-mental health is een vorm van zorg gericht op mensen die uit schaamte of angst voor hun omgeving geen professionele hulp zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Omdat deze anoniem verleende zorg (nog) niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling.

Twee miljoen aan subsidie voor 2018

Het Zorginstituut maakte afgelopen september bekend dat er voor 2018 twee miljoen euro beschikbaar is aan subsidies voor anonieme e-mental health-behandelingen. Subsidieaanvragen konden tot en met 1 oktober 2017 worden ingediend door organisaties voor GGZ-zorg en verslavingszorg.

In 2017 was het subsidieplafond van twee miljoen euro toereikend voor het subsidiëren van alle aanvragen. Voor 2018 is ruim 3,2 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Het plafond van twee miljoen euro is echter gelijk is gebleven. Hierdoor is voor 63 procent van de aangevraagde bedragen subsidie toegekend.

Overdracht subsidies anonieme e-mental health

Het Zorginstituut Nederland is sinds 2017 verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies aan organisaties op het gebied van anonieme e-mental health. Het instituut nam deze subsidiering over van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidiebedragen bedroegen voor 2017 minimaal 50.000 euro per organisatie en maximaal 700.000 euro. Per zogeheten volledige interventie bedroeg de subsidie maximaal 330 euro. Dat wordt 337 euro in 2018.

Het ging bij de overdracht van subsidiering aan het Zorginstituut in 2017 om een wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van regels voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van anonieme e-mental health. Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, voor vaststelling van een beleidskader voor subsidiëring van anonieme e-mental health, werd tegelijkertijd ingetrokken.