Zorgpartners gaat voor meer transparantie

16 juli 2015
zorgpartners-MH
Nieuws

Zorgpartners Midden-Holland maakt het cliënten en hun vertegenwoordigers mogelijk om rapportages uit het elektronische cliëntendossier online in te zien.

Doordat cliënten en vertegenwoordigers meer inzage hebben, wordt de betrokkenheid groter. En krijgen cliënten meer regie over de zorg- en dienstverlening. Zorgpartners kan door de invoering van deze tool veel transparanter werken. Zorgpartners is een van de eerste instellingen in de ouderenzorg die online inzage in klantrapportages faciliteert.

Up-to-date informatie
Cliëntportaal is een online weergave van een aantal onderdelen uit het elektronische cliëntendossier van Zorgpartners. Allereerst is het zorgleefplan online toegankelijk. Cliënten en vertegenwoordigers kunnen inzien welke doelen er zijn vastgesteld en de rapportages inlezen. Ook is er een agenda waarin staat welke afspraken de bewoner heeft, bijvoorbeeld deelname aan activiteiten of een therapie.  De gegevens zijn altijd up-to-date. Dat betekent dat de informatie die wordt getoond altijd de informatie is die op dat moment ook daadwerkelijk in het dossier is ingevoerd.

Verzoek Cliëntenraad
Vanuit familie en de Cliëntenraad was er grote behoefte aan een online tool binnen het elektronisch cliëntendossier. Cliëntenraadslid mevrouw Van Gent: “Doordat cliënten en vertegenwoordigers inzage hebben, kan er veel meer regie op de zorg- en dienstverlening plaatsvinden. Als Cliëntenraad zien wij een grote toegevoegde waarde als het gaat om transparantie en betrokkenheid.” De betrokkenheid van de Cliëntenraad bij dit traject was dan ook zeer groot. Zij hebben actief geparticipeerd in de pilotfase. Ze zijn zeer enthousiast over de positieve effecten die nu al naar buiten komen.

Zorgvuldig proces
Zorgpartners heeft het online proces zorgvuldig voorbereid. Met het online gaan, zijn er veel aspecten op het gebied van privacy, die absoluut geborgd moesten zijn. Daarom is in een van de Zorgpartners centra -Vijverhof te Bodegraven- een pilot gehouden, waaraan 12 deelnemers meededen. De reacties van cliënten en familie waren zeer positief. Men vond het fijn om up-to-date te blijven. Ook de mogelijkheid om op een eigen gewenst moment de informatie te raadplegen, werd als prettig ervaren. Daarnaast bleek de tool zeer handig voor familie die verder weg woont. Vanuit Vijverhof ervaart men meer betrokkenheid van de familie. Van beide kanten voelde men een betere afstemming van de zorg.

Toegankelijk voor alle bewoners van Zorgpartners
Na de succesvolle pilot, gaat Zorgpartners de online tool voor alle bewoners van haar centra beschikbaar stellen. Vijverhof in Bodegraven, De Breeje Hendrick in Lekkerkerk en Ronssehof in Gouda, hebben het geïmplementeerd. Inmiddels maakt een groot aantal cliënten en familie gebruik van de toepassing.
 
Waardevolle aanvulling
Het cliëntportaal is geen vervanging van de mondelinge/persoonlijke contacten. Als er iets verandert in de zorg, als een cliënt ziek wordt, of er vindt een wijziging plaats in het zorgleefplan of de medicatie, dan wordt dit altijd persoonlijk besproken met de cliënt en/of zijn of haar familie. Het is een waardevolle aanvulling op de informatievoorziening die al plaatsvindt. Zorgpartners ziet het als een mooi voorbeeld van samenwerking met bewoners, familie en de Cliëntenraad die de transparantie tussen alle partijen verder brengt.