Diagnostiek

Door een diagnose wordt een ziekte geïdentificeerd vanuit optredende symptomen. De term diagnose is tegenwoordig doorgaans synoniem met de naam van de ziekte of aandoening waaraan iemand verondersteld wordt te lijden. De diagnose geeft een oordeel van de arts weer. Het kan na verloop van tijd nodig zijn dit oordeel te herzien.