José Coenders

Hoofdredacteur - ICT&health

De zorgsector beleeft momenteel een dynamische en boeiende periode. De toenemende vergrijzing, stijgende kosten en het nijpende personeelstekort hebben de ontwikkeling van ICT- en e-healthoplossingen in een stroomversnelling gebracht. Het onderscheiden van de beste oplossingen en het implementeren van vernieuwende zorgmodellen vormen de uitdagingen van deze tijd. Als hoofdredacteur van ICT&health ben ik verheugd over de rol die onze redactieraad speelt bij het belichten en delen van cruciale kennis en ervaring op dit gebied, zowel online als offline. Leden van onze Innovation Partner Group zetten zich eveneens in om relevante kennis te verspreiden en vormen waardevolle partners voor de zorgsector.

ICT&health biedt al jaren een relevant en toongevend platform voor iedereen die met behulp van kennis, intelligente technologie en zinvolle innovatie waarde toevoegt aan de zorg. Via ons kennisplatform brengen we actuele en hoogwaardige ontwikkelingen in de schijnwerpers en leggen we de randvoorwaarden vast voor het effectieve gebruik ervan. Ik nodig onze lezers uit om hun kennis, ervaring en kritische opmerkingen met ons te delen, waardoor we samen bijdragen aan de verbetering van de zorg en de belangen van alle betrokkenen. U kunt contact met mij opnemen via jose@icthealth.nl.

José  Coenders