Lies van Gennip

Toezichthouder - Albert Schweitzer Ziekenhuis, Koninklijke visio, Hartstichting

Van huis uit ben ik onderzoeker, en vanuit die onderzoeksachtergrond, is het mijn passie bij te dragen aan betere zorg en gezondheid door effectieve innovatie.

Voor mij begon die passie in de negentiger jaren toen ik technologie assessment deed van nieuwe ICT-toepassingen in de zorg. Op dat moment speelde de transitie naar digitale beeld technologie (PACS) en werden de eerste verpleegkundige informatiesystemen ontwikkeld. Ik kreeg de kans om te onderzoeken wat die nieuwe technologie betekende (en soms ook niet) in het zorgproces. Ik zag dat effectiviteit om veel meer dan om techniek gaat, en dat effectiviteit alleen bestaat als zorgprofessionals én patiënten meerwaarde ervaren.

Die ervaring nam ik mee als eerste directeur van NIAZ voor kwaliteitsborging in ziekenhuizen, in toepassing van eHealth in ondersteuning bij stoppen met roken bij STIVORO, en helemaal bij Nictiz waarvan ik van 2012 tot 2019 directeur was. Bij Nictiz leerde ik hoe belangrijk “eenheid van taal” in ICT systemen is zodat deze communicatie tussen professionals én met patiënten mogelijk maken. Maar vooral leerde ik hoe belangrijk het is dat ontwikkelaars professionals én patiënten vroeg betrekken in ontwikkeling van systemen, zodat voor hen meerwaarde gecreëerd wordt. En dat het niet gemakkelijk is om als dat te doen.

Op dit moment geef ik invulling aan mijn passie als toezichthouder met aandachtsgebied innovatie in o.a. het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Koninklijke Visio. Daarnaast help ik medisch specialisten bij landelijke initiatieven voor (her) gebruik van zorgdata voor onderzoek. Tot begin 2021 als directeur a.i. bij PALGA en op dit moment voor de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care voor ICU, als kwartiermaker ICU data. Ook adviseer ik start-ups en opleidingen die de rol van zorgprofessionals bij innovatie versterken.

Als toezichthouder en strategisch adviseur kom ik mooie innovaties tegen, die de zorg en gezondheid écht beter maken. Als lid van de redactieraad wil ik die innovaties, én hun trekkers, een platform helpen geven.

Omdat voorbeelden inspireren.