Maurice van den Bosch

Voorzitter Raad van Bestuur - Antoni van Leeuwenhoek

Maurice van den Bosch heeft op 1 januari 2024 de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) aanvaard. Voordat hij deze positie aanvaardde, diende hij als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur bij het OLVG. Hij was tevens voorzitter van Santeon, een netwerk van vooraanstaande Nederlandse ziekenhuizen, waarin hij sinds 2020 actief was. Als ervaren ziekenhuisbestuurder, medisch specialist en onderzoeker heeft Van den Bosch een indrukwekkend trackrecord opgebouwd binnen de gezondheidszorg.

Naast zijn betrokkenheid bij het OLVG en Santeon, is Van den Bosch ook lid van de redactieraad van ICT&health. Deze rol weerspiegelt zijn interesse en betrokkenheid bij de integratie van technologie in de gezondheidszorg. Als lid van de redactieraad draagt hij bij aan het vormgeven van het discours rondom de rol van technologie in de verbetering van de gezondheidszorg.

Met zijn uitgebreide ervaring, visie op innovatie en betrokkenheid bij de integratie van technologie in de gezondheidszorg, is Van den Bosch goed gepositioneerd om het Antoni van Leeuwenhoek te leiden in zijn missie om kanker te bestrijden en uitmuntende zorg te bieden aan elke patiënt.