Xenia Kuiper

Programmamanager sociale robotica - Philadelphia Zorg

"Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist." Deze zinsnede is zeer van toepassing op zo'n beetje mijn hele werkzame leven, inmiddels alweer bestaande uit 20 enerverende jaren. Vaak ben ik degene die het allemaal net even anders ziet, bekijkt of doet. Altijd heb ik op het grensvlak van werelden gewerkt, altijd op het grensvlak tussen zorg en technologie. Eerst aan de kant van de zorgverzekeraar en later aan de kant van de zorgorganisatie. Ik weet nog heel goed waarom ik die stap zette 7 jaar geleden: ik wilde zoveel mogelijk in direct contact staan met de eindklant waarvoor ik het allemaal doe: de Nederlandse zorgconsument. Daadwerkelijk het verschil maken, de impact van mijn noeste arbeid en onuitputtelijke energie direct tastbaar terugzien in de praktijk. Een beter besluit had ik niet kunnen nemen door de overstap te maken naar de zorg kant. Werkte ik altijd al aan vernieuwing en het verbinden van werelden, zo kon het echte zorg innoveren pas echt goed beginnen!

Waarde creëren

Impact creëren, dat is wat ik graag doe en waarmee ik elke dag met veel plezier de dag begin. Impact in brede zin, voor iedereen die zonder daar zelf voor te hebben gekozen, behoefte heeft aan extra zorg en aandacht. Impact in de zorgsector, impact in ons fantastische kikkerlandje en impact voor mijzelf. Ja, want ook ik ben mij ervan bewust dat er een moment in mijn leven komt waarop ik extra zorg en aandacht nodig zal hebben.

In die toekomst heb ik behoefte aan ingebedde innovaties zoals sociale robotica, smart & healthy living toepassingen of autonomous vehicles. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Nu ik de kans heb om daar een fundamentele bijdrage aan te leveren, wil ik geen moment verliezen als zorginnovator om daarin waarde te creëren. ​Ook dat kenmerkt mijn innovatie drive: ik richt mij bij voorkeur op waarde innovatie, daadwerkelijk aangepaste diensten en producten in de zorg, voortkomende uit technologische en sociale innovaties.

Waarde innovatie die ontstaat vanuit systeeminnovatie. Vanuit gebundelde krachten, vanuit een gezamenlijke ambitie en energie. Het verbinden van al die werelden blijft de herkenbare rode draad in mijn aanpak. Startups en corporates helpen in hun uitdagende samenwerkingen, twee werelden met zo’n verschillende dynamiek. Beide werelden stimuleren om het net even wat anders te doen, hen te helpen in onderlinge verbindingen en tastbare impact voor de Nederlandse zorgconsument. Dat is wat ik gelukkig elke dag mag doen, notabene als werk. Zo werk ik aan gave beloftevolle zorginnovaties, zoals sociale robotica of sensory reality, om enkele passies te noemen. Samen met vele andere innovators in deze prachtige tijd van vooruitgang en urgentie. Daarom neem ik met veel plezier deel aan de redactieraad van ICT&health, want …. “imagination is the source of every form of human achievement”!

Mijn expertises:  Sociale robotica, Practise-based onderzoek, Team-coaching, Verandermanagement, Storytelling, Strategische innovatie, Persoonlijk, Leiderschap, Design thinking, Programmamanagement en Communicatie.