Programma

Innovatie
Tip hier de redactie

Innovatie

Innovatie, of vernieuwing,  heeft betrekking op nieuwe ideeën, producten, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties zoals e-health in de zorg, maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.). De verspreiding van innovatie wordt innovatiediffusie genoemd. Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering!  Innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of gedrag plaatsvinden.

De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van het product zelf. Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die zonder de ontwikkeling van e-business-strategieën waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Een innovaties is iets anders zijn dan een uitvinding. Een ontdekking die nooit uit het laboratorium komt, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking in productie genomen wordt en waarde voor de ondernemingof maatschappij toevoegt, zelfs als dat in de vorm van kostenbesparingen is, kan het een innovatie genoemd worden. In deze laatste omschrijving kan innovatie niet los gezien worden van marketing; zonder succesvolle vermarkting – commercialisatie – bestaat er geen innovatie.

Delen:

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen