Search
Close this search box.
Search
Standaardisatie

IHE-methodiek als versneller voor interoperabiliteit

Het feit dat IHE Nederland sinds het meest recente jaarcongres een nieuw bestuur heeft brengt ook met zich mee dat het een nieuwe visie en...

Goede API’s als versneller voor meer databeschikbaarheid

2024 is voor project API-strategie sterk uit de startblokken gekomen. Eind januari lanceerden we namelijk onze API-bibliotheek API sandbox. De sandbox is een testomgeving waarmee...

Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz

Apotheek Pijnacker Centrum is als eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsvoorziening Mitz. De apotheek volgt in de voetsporen van huisartsenpraktijk De Morgen die begin november...

Nictiz bevordert interoperabiliteit met ZiRA update

Met de lancering van nieuwe ZiRA architectuurprincipes zet Nictiz weer een belangrijke stap om zorgcommunicatie in brede zin te verbeteren. Betreffende principes beloven namelijk een...

Verrijk vijflagenmodel voor interoperabiliteit met duurzaamheid en ethiek

Zorgaanbieders die activiteiten ontwikkelen op het gebied van interoperabiliteit, zullen bekend zijn met het lagenmodel van Nictiz, dat vijf lagen van interoperabiliteit onderscheidt. Die worden...

‘Nieuwe aanjagers nodig voor verbetering gegevensuitwisseling’

Het VWS-programma Gegevensuitwisseling in de zorg houdt regelmatig interviews met zorgbestuurders en -professionals over hun ambities en uitdagingen op het gebied van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid....

KIK-V ook steeds waardevoller buiten verpleeghuiszorg  

Sinds begin augustus 2023 heeft Wim Sijstermans zijn positie als lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) achter zich gelaten. Gedurende...

Pilot gericht op standaardisatie medicatieovergevoeligheid

Stichting Health Base en de KNMP zijn een gezamenlijke pilot gestart voor de standaardisering van overgevoeligheidsgroepen. Met de pilot willen de partijen komen tot een...

Kort nieuws: uitbreiding digitaal aanbod BovenIJ; fusie Omring en Kersenboogerd

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere...

Vernieuwd EPD voor Haga en LUMC

Zowel het HagaZiekenhuis in Den Haag als het LUMC in Leiden zijn overgegaan naar een vernieuwde versie van het EPD. Beide organisaties kozen voor een...

Nieuwe bètaversie informatiestandaard laboratoriumuitwisseling

Nictiz heeft de tweede bèta-versie van de informatiestandaard voor Laboratoriumuitwisseling gepubliceerd. Nieuw aan deze versie is de toevoeging van het resultaatbericht. Dit is een bericht...

Nieuwe bètaversie informatiestandaard laboratoriumuitwisseling

Nictiz heeft de tweede bèta-versie van de informatiestandaard voor Laboratoriumuitwisseling gepubliceerd. Nieuw aan deze versie is de toevoeging van het resultaatbericht. Dit is een bericht...

Grootse zorgverlener New York kiest voor patiëntbewakingssysteem van Philips

Philips en Northwell Health werken samen om patiëntbewaking in de hele onderneming te standaardiseren en toekomstbestendig te maken. Northwell is een netwerk dat bestaat uit...

‘Standaardisatie is voorwaarde voor transformatie’

“Digitalisering en wetten zoals Wegiz zijn belangrijk voor het realiseren van de digitale transformatie van de zorg. Bij zorg draait het om mensen en daarvoor...

Nieuwe uitwisselprofielen IGJ, NZa en zorgkantoren

Onlangs zijn drie nieuwe Uitwisselprofielen KIK-V voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschikbaar gekomen. Zorgaanbieders die vooroplopen...

Gegevensset MDO inbouwen in eigen EPD

Binnen het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ wordt gewerkt aan standaarden. Het gaat om generieke gegevens die eenmalig worden geregistreerd, waarna ze meervoudig kunnen worden gebruikt....

GGZ bereidt zich voor op komst Mitz

Zorgaanbieders en zorgverleners hebben steeds vaker te maken met digitale gegevensuitwisseling. Vaak is er echter uitdrukkelijke toestemming nodig om gegevens van een patiënt of cliënt...

Nieuwe informatiestandaard laboratoriumuitwisseling

Nictiz heeft deze week de beta-versie (3.0.0) van de nieuwe informatiestandaard Laboratoriumuitwisseling gepubliceerd. Deze informatiestandaard is bedoeld voor het op uniforme wijze digitaal uitwisselen van...

Testen op interoperabiliteit als logisch uitgangspunt

Bij de ontwikkeling van informatiesystemen voor de zorg staat het vraagstuk van interoperabiliteit niet altijd bovenaan de agenda. Maar als hier pas aan het einde...

Kop van Noord-Holland verwijst digitaal van HAP naar SEH

Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost van Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) naar de spoedeisende hulp van Noordwest Ziekenhuisgroep digitaal plaats. Dit beperkt...

Mondiale standaardisatiegroep Brain Computer Interface (BCI) van start

De mondiale standaardisatiegroep voor ‘Brain-computer Interfaces’ is onlangs van start gegaan. Deze groep ontwikkelt ISO/IEC normen voor dit onderwerp en experts van over de gehele...

NEN begint ontwikkeling normen voor generieke functies Wegiz

Elektronische gegevensuitwisseling is een voorwaarde voor goede zorg. Dit voorkomt fouten en zorgt ervoor dat de zorgprofessional beschikt over actuele en historische patiëntgegevens, zodat deze...

Verder met zibs voor digitale informatievoorziening

Zorginformatiebouwstenen (zibs) zijn cruciaal om te komen tot het eenduidig vastleggen en hergebruiken van zorggegevens. Sinds de Nederlandse zorg aan de slag is met zibs,...

Mitz komt met 72-uurs regeling voor tijdelijke toestemming

Mitz, het online platform voor het vastleggen van de toestemmingskeuzes van patiënten, heeft onlangs de zogeheten 72-uurs regeling geïntroduceerd. Die regeling moet vooral mensen helpen...

Mitz komt met 72-uurs regeling voor tijdelijke toestemming

Mitz, het online platform voor het vastleggen van de toestemmingskeuzes van patiënten, heeft onlangs de zogeheten 72-uurs regeling geïntroduceerd. Die regeling moet vooral mensen helpen...

Waarom is een regionaal VNA goed voor patiënten in de regio Rijnmond?

Jan-Jaap Visser is CMIO (chief medical information officer) in het Erasmus MC. In die hoedanigheid was hij onder meer betrokken bij het aanmoedigen van alle...

Waarom is een regionaal VNA goed voor patiënten in de regio Rijnmond?

Jan-Jaap Visser is CMIO (chief medical information officer) in het Erasmus MC. In die hoedanigheid was hij onder meer betrokken bij het aanmoedigen van alle...

Werken aan eenheid van taal met handleiding  

Met de handleiding ‘Standaardisering gegevens’ zijn er handvatten beschikbaar voor zorgprofessionals om zibs op eenduidige wijze te gebruiken. Het op een juiste wijze registreren van...

Interoplab faciliteert zorgvuldige voorbereiding toepassing PGO

Data over de patiënt moet niet alleen beschikbaar zijn, maar ook geschikt voor hergebruik. In de praktijk leidt dit op meerdere fronten tot problemen. Die...

Informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie klaar voor gebruik COVID-19-vaccinatiegegevens uniform registreren en uitwisselen in 2022

Vlot en veilig vaccinatiegegevens met elkaar uitwisselen, willen zorgverleners al lang. Dit komt de zorg ten goede. Het Nederlandse vaccinatiewerkveld is echter complex en betrokken...

Informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie klaar voor gebruik

Vlot en veilig vaccinatiegegevens met elkaar uitwisselen komt de zorg ten goede. Het Nederlandse vaccinatiewerkveld is echter complex en betrokken partijen hebben eigen wensen en...

MedMij: livegang bij DermaZuid succesvol afgerond

Een gecontroleerde livegang (GLG) van MedMij bij DermaZuid – een zelfstandige kliniek in Maastricht waar huidaandoeningen behandeld worden – is volgens het programma succesvol afgerond....

Twiin: dit jaar concrete producten voor XDS-netwerken

Twiin wil het komende jaar concrete producten ontwikkelen op het gebied van XDS-netwerken om zo gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te bevorderen. In 2021 heeft Twiin in project...

NHG gaat digitale zorg diabetici meenemen in richtlijnen

Beroepsorganisatie NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) start binnenkort met een project om aanbevelingen over zorg op afstand voor diabetici op te nemen in haar richtlijnen. Zorg...

Modelovereenkomst eenduidige randvoorwaarden gegevensuitwisseling

UMC Utrecht, Amsterdam UMC, UMCG en het Prinses Máxima Centrum hebben afgelopen november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een stap richting het veilig delen van gegevens...

Health Tools Interoperability (HTI) nu kandidaat-bouwsteen

De afsprakenset Health Tools Interoperability (HTI) wordt toegelaten als kandidaat-bouwsteen van het duurzaam informatiestelsel Zorg. Dat laat het Informatieberaad Zorg weten. HTI maakt het makkelijker...

Nictiz: hernieuwde richtlijn laboratoriumgegevens beperkt ruis

De hernieuwde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens is vastgesteld en gepubliceerd. Dat laat Nictiz weten. Bij het realiseren van meer digitale standaardisatie, speelt de geactualiseerde richtlijn Uitwisseling...

FMD-scannertool apothekers is klaar voor gebruik

De Falsified Medicines Directive (FMD)-scannertool is klaar voor gebruik. Apothekers kunnen hun scanner voor medicatieverpakkingen zo makkelijker controleren op onjuiste instellingen en waar nodig opnieuw...

API’s: dé mogelijkheid om digitale informatie-uitwisseling te versnellen


Op een vergelijkingssite een zorgverlener kiezen, zoals je nu ook een hotel kunt kiezen? Bijvoorbeeld via een app op je telefoon? Dat is nu nog...

Grootste livegang tot nu toe voor MedMij

MedMij is in november van start gegaan met de grootste gecontroleerde livegang (GLG) voor gegevensuitwisseling tot nu toe. Een geselecteerde groep patiënten en cliënten van...

Intentieverklaring Uniforme Dataset: doorbraak soepele data-uitwisseling

Brancheorganisaties in de zorg, zorgspecialisten, GS1 en medisch leveranciers hebben onlangs de Intentieverklaring Uniforme Dataset voor alle medische artikelen ondertekend. Zij willen zo toe naar...

Informatieberaad mist overzicht bij programma’s gegevensuitwisseling

Het Informatieberaad Zorg stelt meer duidelijkheid te willen over de voortgang van de diverse programma’s voor standaard digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De leden van...

Nuts-Hackathon zet stap in realiseren eOverdracht

Tijdens een recent gehouden hackathon hebben zeven zorg-IT aanbieders de schouders gezet onder het realiseren van de eOverdracht op basis van het Nuts Afsprakenstelsel en...

Nictiz: koppeling SNOMED met ICPC belangrijke stap

Een huisarts die een patiënt doorverwijst of een specialist die een behandeltraject in het ziekenhuis afrondt; digitale gegevensuitwisseling van huisarts naar zorginstelling en andersom. Voor...

Twiin draagt beheer DVDexit over aan VZVZ

Tijdens de gebruikersbijeenkomst van DVDexit op donderdag 7 oktober is het beheer van deze landelijke voorziening voor uitwisseling van beelden en verslagen overgedragen aan VZVZ...

Meeste huisartsen kunnen nu uitwisselen met PGO’s

Zo'n 90 procent van de bij OPEN aangesloten huisartsenpraktijken kan inmiddels patiëntgegevens uitwisselen met PGO's. Het gaat nu om huisartsgegevens en documenten, maar dit wordt...

Nieuwe FHIR-server moet interoperabiliteit vergroten

Cloud-aanbieder Infor komt met een nieuwe FHIR Server voor betere interoperabiliteit in de zorgsector. De server draagt volgens het bedrijf bij aan het beter benutten...

Kanker.nl en Nictiz willen begrijpelijke informatie patiëntportaal

Stichting kanker.nl en Nictiz hebben 16 september formeel hun samenwerking bevestigd om medische termen in patiëntportalen begrijpelijker te maken voor kankerpatiënten. Beide partijen tekenden in...

Registratie aan de bron werkt aan eenduidig registreren

Welke zorginformatie moet minimaal in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) worden vastgelegd? Zorgprofessionals maken daar samen met Registratie aan de bron landelijke afspraken over. Om te...

Hele zorg betrokken bij stelselnorm digitale gegevensuitwisseling

De stelselnorm voor digitale gegevensuitwisseling is vernieuwd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Met de vernieuwing krijgen alle eindgebruikers, cliënten en zorgprofessionals, een stem bij...

ISO-standaard stimuleert gebruik goede health-apps

De recent gepubliceerde internationale standaard ISO 82304-2, Health and wellness apps—Quality and reliability, moet mensen helpen om hun weg te vinden in het aanbod van...

Open consultatie Health Tools Interoperability (HTI) begonnen

Afgelopen week is de open consultatie begonnen van de Health Tools Interoperability-standaard. Stichting Beter met Elkaar heeft HTI ontwikkeld en verschillende leveranciers hebben de standaard...

Groeiende groep leveranciers slaat met NUTS nieuwe koers in

Laten we ons even voorstellen. Wij zijn Nuts. Een community van ICT-leveranciers en andere enthousiaste pioniers in de zorg die actief samenwerken om de zorg...

Babyconnect werkt aan veilige digitale gegevensuitwisseling

Langzaam maar zeker komt het veilig digitaal uitwisselen van gegevens in de geboortezorg dichterbij. VIPP Babyconnect levert daarvoor de broodnodige ondersteuning, zowel bij de aanvraag...

ISO-standaard helpt bij keuze voor gezondheidsapps

Een nieuwe internationale ISO-standaard moet mensen helpen om hun weg te vinden in het aanbod van apps op het gebied van gezondheid. De recent gepubliceerde...

Eerste versie medische veldnorm AI in december beschikbaar

Werkgroepen uit het zorgveld hebben een eerste versie klaar van een medische veldnorm AI. Afgelopen najaar begon een team van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties...

Kort zorgnieuws: JZOJP informatie; MedMij Careweb; Gezondheids-apps, en meer

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel...

Nictiz actualiseert afspraken eenduidig uitwisselen laboratoriumgegevens

Nictiz heeft samen met partijen uit de zorg de afspraken geactualiseerd die gelden voor het eenduidig uitwisselen van laboratoriumgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in de...

Samenwerking voor nieuwe DVZA’s ECD MijnCaress

PinkRoccade Care heeft een samenwerking gesloten met Enovation en Open HealthHub als dienstverlener zorgaanbieders (DVZA). Zorginstellingen kunnen voortaan medische en andere relevante gegevens vanuit mijnCaress...

Nieuwe release Nationale Contra-Indicatielijst (NCI-lijst)

De nieuwe release van de Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) is beschikbaar. Deze lijst helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. In de release...

HASP-paramedicus: nieuwe richtlijn eenduidige communicatie

Sinds 5 juli krijgen huisartsen bij verwijzing naar paramedische praktijken in ZorgDomein te maken met een licht aangepaste verwijsbrief. Ook is de terugkoppeling door paramedici...

Nictiz: meer evenwicht in beheerproces pre-Publicatie zibs

Nictiz heeft in het beheerproces aanpassingen voorgesteld voor Zorginformatiebouwstenen (zibs). De Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg nodigt iedereen uit om mee te...

Livegang MedMij bij zelfstandige kliniek Dermazuid

De zelfstandige kliniek DermaZuid (Maastricht) is één van de eerste zorginstellingen in Nederland die de gegevensdiensten Basisgegevensset Zorg en PDF/A met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)...

Hoe Nictiz helpt zorg aan Nederlandse grenzen te verbeteren

Bewoners van grensstreken werken over de grens, halen er hun boodschappen of nemen er deel aan culturele activiteiten. Dat is vanzelfsprekend, maar zorg ontvangen over...

MedMij vernieuwt toolkit voor aansluiten op afsprakenstelsel

MedMij komt na de zomer met een vernieuwde toolkit voor het aansluiten op MedMij door zorgaanbieders en ICT-leveranciers. Dat vertelde Renske Trul, implementatieadviseur bij MedMij,...

Zorginstellingen Achterhoek aan de slag met eOverdracht

Zorginstellingen in de Achterhoek gaan samen met groepen verpleegkundigen en verzorgenden aan de slag met het toepassen van eOverdracht: de digitale uitwisseling van gegevens tussen...

Uitbreiding richtlijn Acute Zorg voor huisarts

De meest recente uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg biedt een groot voordeel voor huisartsen en patiënten, zo laat Nictiz weten. Met de publicatie van...

Nieuwe koploperprojecten met spoed beschikbaar op komst

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland wil de komende tijd twee nieuwe koploperprojecten oppakken in het kader van het landelijke programma Met spoed beschikbaar:...

Start pilot PGO-gebruik bij CIR revalidatie

Sinds 1 mei is het bij CIR revalidatie mogelijk voor cliënten om via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) inzicht te krijgen in medische gegevens die bij...

MedMij publiceert release 1.4.0 van afsprakenstelsel

MedMij heeft vrijdag 30 april 2021 de volgende versie gepubliceerd van het afsprakenstelsel: release 1.4.0. De vorige release - 1.3.0, gepubliceerd in oktober 2020 -...

Nictiz: HL7-FHIR beschikbaar voor geboortezorg

De FHIR-versie van de PWD informatiestandaard voor geboortezorg is vanaf nu beschikbaar voor het zorgsegment. Zo wordt de digitale informatie-uitwisseling in de zorg nog meer...

Reumazorg ZWN biedt patiënten informatie via MedMij-PGO

Reumazorg ZWN laat weten als eerste zelfstandige kliniek in Nederland de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) via MedMij....

Digitale uitwisseling versnellen door standaardisatie

Om een echte versnelling bij de digitale uitwisseling van zorginformatie te weeg te brengen, moeten een aantal punten, waaronder standaardisatie, verder uitgewerkt worden. Dat stelt...

Twiin: via ZorgBericht delen beelden met patiënt mogelijk

Het landelijk delen van beelden en verslagen met Twiin krijgt nieuwe mogelijkheden. In de voorjaarsrelease is een aantal veelgevraagde functionaliteiten toegevoegd waaronder ZorgBericht: de optie...

Ascom: vendor lock-in versus openheid

Vendor lock-in maakt een zorgorganisatie afhankelijk van zijn leverancier van ICT-producten en diensten, doordat die exclusief zijn ontwikkeld en niet gebaseerd op standaarden. Veranderen van...

Twiin viert 100 procent landelijke dekking

Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan Twiin. Dit betekent volgens het samenwerkingsverband dat dit jaar al 100 procent landelijke dekking...

Veilige gegevensuitwisseling geboortezorg Noord-Holland

In regio Noord-Holland Noord kunnen gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken voortaan veilig digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Het gaat vooralsnog om de zwangerschapskaart en...

Betere nazorg patiënten in Haaglanden middels één transfersysteem

Ziekenhuizen en VVT-instellingen in de regio Haaglanden verdiepen hun samenwerking op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Zij gaan voor de nazorg van patiënten die ontslagen...

Nictiz vernieuwt informatiestandaard Acute Zorg

Standaardeninstituut Nictiz heeft samen met partijen uit het zorgveld de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Zo moeten zorgprofessionals op...

Toegang huisartspatiënten tot tweedelijnsdocumenten

Patiënten van twee huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen en Uden kunnen sinds kort belangrijke documenten ophalen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het gaat om...

Krachtenbundeling EU helpt Nederlandse gegevensuitwisseling

Nauwe samenwerking tussen Europese lidstaten op gebieden zoals standaarden is noodzakelijk en biedt ook veel voordelen. We komen dezelfde uitdagingen tegen en door samen te...

Nicitz: Nederland profiteert van Europese standaardisatie

Goede medische informatie is cruciaal voor goede zorg. Ook omdat die zorg steeds vaker multidisciplinair is ingericht. Een Europese krachtenbundeling maakt dat standaardisatie van informatie...

Kort zorgnieuws: Behandeltool longkanker; KinderAdviesRaad Rijndam; MedMij, en meer

Ook deze week ontving de redactie van ICT&health weer een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart,...

Nictiz: mijlpaal in Eenheid van Taal met vertaling Snomed

Nictiz heeft op 31 maart een mijlpaal bereikt in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS zijn 265.000 medische begrippen en...

MedMij: oplossing veilige gegevensuitwisseling bestaat al

Er bestaat al een oplossing voor landelijke, standaard en veilige uitwisseling van medische gegevens. Dat stelt Stichting Medmij in een reactie op een artikel in...

Health-apps beter vergelijken met ISO-methode

Normeninstituut NEN heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van een Europese methode om gezondheidsapps te toetsen. De resultaten worden verwerkt tot een score in een label....

Noordwest: met Twiin niet langer uitwisseling data via dvd

De Noordwest Ziekenhuisgroep neemt afscheid van dvd’s voor gegevensuitwisseling. De succesvolle aansluiting op het landelijke Twiin-platform afgelopen december is hierin een belangrijke stap. De ziekenhuislocaties...

Nieuwe MedMij-livegang ontsluit labwaarden via PGO

Duidelijke meerwaarde voor huisarts en patiënt, maar het kan gebruiksvriendelijker. Dat waren tijdens een virtuele presentatie enkele reacties op een gecontroleerde livegang (GLG) waarmee patiënten...

Op korte termijn eOverdracht via NUTS van start

Als zorgorganisaties medische gegevens willen uitwisselen, zijn niet alleen eenheid van taal en een gemeenschappelijke standaard voor datacommunicatie essentieel. Ook moet de patiënt toestemming geven...

Amigo! biedt hulp bij toepassen informatiestandaarden

Zorgorganisaties zien steeds meer de noodzaak om te beginnen met digitalisering van medische gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld omdat er een wet wordt ontwikkeld (Wegiz) die voorschrijft dat...

GS1: aan de bak om aan MDR, LIR te voldoen

Zowel ziekenhuizen als leveranciers moeten in 2021 aan de bak om de MDR-deadline te halen. De deadline van 26 mei dit jaar voor de verordening...

Digitale beelduitwisseling ziekenhuizen Noord-Holland

Noord-Hollandse ziekenhuizen gaan voortaan digitaal beelden uitwisselen op basis van het Twiin afsprakenstelsel. Daarmee moet er een einde komen aan het bewerkelijke uitwisselen van beelden...

Nexus haalt als twaalfde DVZA MedMij-label

EPD-leverancier NEXUS Nederland heeft het MedMij-label gehaald. Daarmee is volgens MedMij opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen...

Patiënt Ksyos kan gegevens verzamelen in PGO

Ksyos wisselt als eerste zorgaanbieder in Nederland gegevens uit met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt buiten de zogeheten gecontroleerde livegangen van het MedMij-programma....

MedMij komt met nieuwe hoofdversie afsprakenstelsel

MedMij heeft vrijdag 30 oktober een nieuwe versie van het afsprakenstelsel gepubliceerd: release 1.3.0. Release 1.2.0 wordt nu de minimaal geldende release om volgens de...

Nieuwe labcodes en panels in Nederlandse Labcodeset

In 2019 werd de eerste versie van de Nederlandse Labcodeset uitgebracht. Daarmee werd het uniform uitwisselen van laboratoriumgegevens mogelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen...

Landelijke samenwerkingsafspraken VIPP Babyconnect

Programma VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben afspraken gemaakt om tot digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te komen. De landelijke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt omdat...

GS1: klinieken lopen achter met voldoen aan LIR

Klinieken lopen achter bij het invoeren van systemen voor productdata-uitwisseling om te voldoen aan Nederlandse wetgeving op het gebied van implantatenregistratie. Standaardenorganisatie GS1 Nederland roept...

Testdag volgende stap in digitale medicatieoverdracht

Met een testdag op 5 oktober hebben softwareleveranciers en zorgverleners een volgende stap gezet op het gebied van digitale overdracht van medicatiegegevens. De testdag dient...

Landelijke inkoop hulpmiddelen toont noodzaak barcodering

In acht dagen van startup naar volwaardig internationaal opererend bedrijf: dat was de ontwikkeling van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) afgelopen maart. Alex van der...
Delen: