Deel Academy

Het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid in het wonen van mensen, is het doel dat DEEL Academy nastreeft. Een leergemeenschap van burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorgorganisaties en kennisinstellingen in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid. Wetenschappers nemen hierin een kartrekkende rol: het ontwikkelen van nieuwe kennis én het bundelen en vertalen van kennis uit de praktijk (van burgers en praktijkpartners) naar handzame producten die kunnen worden ingezet door de samenleving. DEEL (Dutch Empathic Environment Livinglabs) richt zich op multidisciplinaire wijze op het wonen van mensen, met speciale aandacht voor civil society en techniek.

DEEL wil inspireren en kennis delen op het gebied van mensgericht en toekomstgericht inzetten van sociale, ruimtelijke en technologische mogelijkheden, voor een duurzame, gezonde en stimulerende woon- en leefomgeving: nieuwe woonvormen, ontwerpprincipes, technieken en methoden voor ‘slim’ wonen en revalideren op zowel theoretische als empirische basis.

Alleen door samen op te trekken, te DELEN, met kwaliteit als fundament, kunnen we de opgave van Wonen en Zorg aanpakken. Als lid van de ICT&health Innovation Partner Group delen we onze kennis en inzichten en onderzoeken we nieuwe samenwerkingen.