Minddistrict: e-health platform pakt wachtlijsten in ggz aan

26 augustus 2021
Minddistrict: e-health platform pakt wachtlijsten in ggz aan
Digitalisering
Premium

Tijdens de coronapandemie zijn de wachtlijsten overal in de zorg fors opgelopen. Natuurlijk in de ziekenhuizen, maar zeker ook in de ggz. Huisartsen kregen meer moeite om hun poortwachtersfunctie te vervullen voor de ggz, wat het lastiger maakte om op tijd klachten te herkennen.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn ellenlange wachtlijsten overigens al jarenlang een probleem. Minddistrict en haar partners hebben een manier ontwikkeld om die wachtlijsten aan te pakken. Digitalisering en acute zorg op afstand waar dat kan, fysieke zorg waar het moet. 

Sneller herstel

“Minddistrict is een e-healthplatform ter ondersteuning van de behandelaar met als doel de weg naar herstel van de cliënt te bespoedigen”, vertelt Eline Goverde. “Die ondersteuning kan in een blended vorm verleend worden, maar ook volledig digitaal. Daarvoor hebben wij diverse interventies ontwikkeld. Dit zijn modules, dagboeken of vragenlijsten. Maar wij bieden ook een berichtenfunctie en videobellen aan.” 

Het e-healthplatform kan niet alleen ingezet worden tijdens de behandeling van cliënten, maar ook daarvoor al, wanneer de betreffende cliënt nog op de wachtlijst staat. Dat schept de mogelijkheid om, nog voordat de daadwerkelijke behandeling start, de cliënt al aan de slag te laten gaan met zijn of haar herstel. 

Netwerkzorg

Daarnaast richt Minddistrict zich op netwerkzorg. Goverde: “Daarbij gaat het niet alleen om het bieden van ondersteuning binnen een bepaalde behandeling, maar juist van het begin tot het einde van de keten. Door samenwerking met en tussen zorgverleners binnen de regio willen we de cliënt zo ondersteunen in de best mogelijke cliëntreis.” 

Een belangrijke voorwaarde daarbij is volgens Goverde dat de cliënt te allen tijde de controle heeft over welke gegevens wel en niet gedeeld worden. “Minddistrict faciliteert de verschillende, samenwerkende hulpverleners, zodat die middelen hebben voor het uitwisselen van informatie om een betrouwbare overgang te kunnen realiseren.” 

Netwerkzorg draagt zo bij aan het primaire doel van Minddistrict: het creëren van een persoonlijke route naar herstel, die zorgorganisaties overstijgt, zonder onnodige obstakels.

Uitdagingen

Betere samenwerking en ondersteuning zijn termen die niet alleen binnen de geestelijke gezondheidszorg hoog op de agenda staan. In de praktijk brengen die doelstellingen wel de nodige uitdagingen met zich mee. Dat realiseert Minddistrict zich terdege. 

“Dit is iets waar wij ook continu aan werken”, aldus Nanette Stevens. “Ten eerste op praktisch gebied. Hoe wissel je bijvoorbeeld data uit tussen allerlei verschillende systemen en platformen. Wij werken aan oplossingen om de koppeling met verschillende EPD’s te realiseren. Daarnaast werken we aan integraties die het mogelijk maken dat zorgverleners de platformen van verschillende e-health aanbieders binnen hun zorgsysteem kunnen aanbieden.” 

Digitale voordeur

Een belangrijk aandachtspunt van Minddistrict is de wachtlijst: de tijd dat een cliënt moet wachten op het starten van een behandeling. “Een goed voorbeeld van hoe wij dat aanpakken, is het online dagboek. Een cliënt kan dan zelf direct beginnen aan zijn of haar herstel. Daar hebben wij al goede ervaringen mee”, vertelt Stevens. “Zoals met cliënten die door monitoring op afstand realiseren dat hun versla- vingsprobleem groter was dan zij zelf dachten. Die realisatie, ingegeven door de digitale zorg op afstand, leidde er toe dat cliënten eerder zelf ingrepen en zo erger voorkomen kon worden. Of, en dat is ook al voorgekomen, een verdere behandeling niet meer nodig was.” 

Lange wachtlijsten en dús lange wachttijden kunnen met name binnen de geestelijke gezondheidszorg ervoor zorgen dat de gezond- heidsklachten van cliënten onnodig verergeren. Het aanpakken van die wachtlijsten is daarom een van de belangrijkste speerpunten van Minddistrict. Zij ontwikkelde daarvoor de zogenoemde digitale voordeur. Dit is een pakket aan Minddistrict-onderdelen waar de cliënt direct mee kan starten wanneer hij of zij zich aanmeldt bij een zorgorganisatie.

Een belangrijk onderdeel van deze voordeur is de welkomstmodule. “Onze welkomstmodule is een veel ingezette tool voor wachtlijstoverbrugging”, vertelt Goverde. “Dat is, zoals de naam zegt, een module die de cliënt welkom heet binnen de betreffende zorgorganisatie waar hij of zij behandeld gaat worden. Veel ggz-instellingen gebruiken de module al. Zij biedt cliënten een warm welkom, algemene informatie over veelvoorkomende klachten en diagnoses, maar ook tips waarmee de cliënt zelf al kan starten met het herstel. Door corona zijn overal in de zorg de wachttijden opgelopen. Binnen de ggz zien wij dat dit in sommige gevallen toegenomen is van enkele weken tot meerdere maanden en zelfs een half jaar. Met de welkomstmodule, maar ook door het bieden van zelfhulp, kunnen wij die wachttijden zinvoller invullen.” 

Feitelijk betekent dit dat een cliënt direct online aan de slag kan. Hij of zij heeft zo niet alleen het gevoel dat er direct aandacht is voor zijn of haar situatie, maar daar ook daadwerkelijk in ondersteund wordt. Zo’n 80 procent van de cliënten doorloopt de welkomstmodule volledig.

Een ander onderdeel van de digitale voordeur zijn de vragenlijsten die cliënten voorafgaand aan de (online) behandeling invullen. Om ervoor te zorgen dat een cliënt de juiste zorg krijgt die bij zijn of haar situatie past, is een goede en correcte triage van belang. “Steeds meer zorginstellingen maken daarvoor gebruik van de screeningfunctie van ons e-healthplatform”, aldus Goverde. “Daarmee kan voorafgaand aan de behandeling bepaald worden of een cliënt bij de betreffende zorginstelling aan het goede adres is, of dat hij of zij doorverwezen moet worden naar een ander specialisme.”