AI-gedreven radiologie-innovaties van Philips Health

vr 16 december 2022
AI-gedreven radiologie-innovaties van Philips Health
Innovatie
Premium

Eind november werd in Chicago de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) gehouden. Philips Health toonde daar zijn nieuwste ontwikkelingen en producten op het gebied van echografie en radiologie. Daarbij speelt kunstmatige intelligentie (AI) een steeds belangrijkere rol – en niet alleen voor kwalitatief nog betere medische beeldvorming en een snellere diagnostiek. De nieuwe op AI gebaseerde diagnostische systemen en informatica oplossingen van Philips Health ondersteunen ziekenhuizen en radiologie-afdelingen bij het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen. Denk daarbij aan de voortdurend groeiende zorgvraag, en daarmee dus ook de vraag naar radiologische beeldvorming en -diagnostiek. Dat is op zich al een stevige uitdaging, maar al helemaal in het licht van de steeds groter wordende personeelstekorten en krimpende budgetten.

Een van de grootste uitdagingen waarmee radiologen tegenwoordig worden geconfronteerd, is het beheer van complexe, niet-verbonden workflows die negatief kunnen uitpakken voor de patiëntenzorg, personeelservaring, resultaten en kosten. Zoals op zoveel plekken in de zorg zoekt ook de radiologie naar een passende oplossing voor deze complexe uitdagingen. Het is niet alleen een kwestie van het verhogen van de capaciteit. Zorginstellingen streven continu ook naar het verhogen van de zorgresultaten en patiënttevredenheid.

Dat moet tegenwoordig met relatief minder personeel, waardoor de werkdruk hoger wordt. De ene uitdaging brengt de andere met zich mee: hoe voorkom je dat zorgverleners door een hogere werkdruk en verminderd werkplezier op zoek gaan naar een andere uitdaging. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft (47%) van de radiologen op enig moment te maken krijgt met een burn-out. Met deze wetenschap in het achterhoofd heeft Philips Health de afgelopen jaren gewerkt aan geautomatiseerde, slimme, systemen die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het hoofd bieden van deze uitdagingen. 

“Onze klanten zijn op zoek naar innovaties die de werkdruk kunnen verminderen en die goed kunnen worden geïntegreerd in hun dagelijkse werkzaamheden”, aldus Kees Wesdorp, Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips. “Met kunstmatige intelligentie die is ingebouwd in beeldvormingssystemen en informatica in de hele radiologie-workflow, zorgen onze geïntegreerde oplossingen ervoor dat de hoeveelheid data worden teruggebracht tot patiëntgerichte, bruikbare inzichten voor vroegere en meer definitieve diagnose en behandeling."

AI-gedreven oplossingen
De oplossingen zijn ontwikkeld voor de verschillende facetten van de radiologie en variëren van slimme hardware – AI-gedreven CT- en MRI-scanners voor nog betere en snellere beeldvorming – tot en met innovatieve AI-gedreven software en informatica-oplossingen voor snellere en betere diagnoses.

Op RSNA werd in dit kader het nieuwe Advanced Visualization Workspace-platform met AI-algoritmes en workflows gelanceerd. Hiermee wordt een leveranciersonafhankelijk platform geboden voor meerdere modaliteiten dat geschikt is voor cardiologie, oncologie, neurologie en radiologie. Het platform bevat een groot aantal geavanceerde visualisatieoplossingen ter ondersteuning van zorgverleners. Het is bovendien afgestemd op de behoeften van elk type ziekenhuis, van een enkel werkstation tot een oplossing op organisatieniveau.

App-store diagnostische toepassingen
Het Advanced Visualization Workspace-platform kan eenvoudig gezegd ook gezien worden als een applicatiewinkel voor de beste (AI-gedreven) diagnostische radiologie-applicaties. Radiologen kunnen in de meeste ziekenhuizen al beschikken over deze diagnostische applicaties, maar daarvoor moeten ze nu nog vaak naar een apart tweede systeem en/of beeldscherm. Dat kost tijd en extra handelingen. Door de beste applicaties, leveranciersonafhankelijk, te integreren binnen het Advanced Visualization Workspace-platform, vervalt de noodzaak voor het switchen naar een tweede scherm of ander systeem. 

De nieuwe versie van Philips Advanced Visualization Workspace bevat nu meer dan 70 klinische toepassingen voor geavanceerde klinische inzichten. Het platform is niet alleen ontworpen om de workflow en de diagnose te ondersteunen, maar het voorziet ook in geautomatiseerde verwerking voor meerdere klinische domeinen. Een goed voorbeeld is de cardiale MR-suite. Dit is een alles-in-één omgeving voor MR-beeldvorming van het hart, die één overzicht biedt voor alle typen beeldvormingsgegevens ter ondersteuning van diagnoses en het maken van rapporten.

Sneller detecteren
Met de nieuwe op AI-gebaseerde CT ASPECT-scorefunctie (Alberta Stroke Program Early CT Score) kunnen vroege tekenen van herseninfarct worden gedetecteerd op CT-scans zonder contrast, voor de behandeling van patiënten met een ischemische hersenberoerte. Deze toepassing identificeert via AI automatisch ASPECTS-gebieden in de hersenen en genereert een ASPECT-score die rechtstreeks naar het PACS (Picture Archiving and Communication System) wordt verzonden. Andere nieuwe functies zijn onder andere CT Liver Analysis, met tools om de hele lever, leversegmenten en door de gebruiker gedefinieerde interessegebieden te analyseren en te kwantificeren.

Het Advanced Visualization Workspace-platform is een soort leveranciersonafhankelijke applicatiewinkel voor de beste (AI-gedreven) diagnostische radiologie-applicaties.

“Philips laat zien hoe onze informatica-oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie patiëntgerichte inzichten bieden, geavanceerde visualisatietools in de workflow integreren en klinische samenwerking ondersteunen”, licht Reema Poddar, General Manager Diagnostic and Pathway Informatics bij Philips, toe. “Overal in de zorg wordt gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie, met als doel ziektes sneller te kunnen detecteren.”

RSNA-innovaties
De nieuwe dual-energie Spectral CT 7500 is een van de nieuwe producten die Philips Health tijdens RSNA 2022 in de schijnwerpers zette. Deze nieuwe CT-scanner is geschikt voor oncologische en cardiale beeldvorming en interventionele radiologie. Met de Spectral CT 7500 kan de tijd tot diagnose met ruim een derde (34%) verkort worden. Voor herhaalde- en vervolgscans is de tijd tot diagnose respectievelijk 25 en 30 procent sneller.

Een belangrijk nieuw product dat kan bijdragen tot het verhogen van de capaciteit van de echografie is het Compact 5000 Series-systeem. Deze innovatie op het gebied van point-of-care echografie met Lumify Handheld Ultrasound is voorzien van een pulsgolf doppler voor alle artsen, van cardiologen en radiologen tot spoedeisende hulp. Zo kunnen zij altijd en overal snel de hemodynamica van de hartfunctie beoordelen.

Kortere tijd tot diagnose
Door de draagbaarheid van dit nieuwe echografie- systeem kunnen patiënten onafhankelijk van de plek waar zij zich bevinden van hoogwaardige echografie voorzien worden. Inclusief geavanceerde functies die doorgaans niet worden aangetroffen op een draagbaar systeem, zoals AI-gedreven automatiseringstools. Voorheen kon deze kwaliteit echografie alleen geleverd worden door premium-systemen. Die waren technisch wel draagbaar, maar in de praktijk betekende het dat de patiënten toch nog verplaatst moesten worden naar de afdeling waar deze systemen stonden. Met het nieuwe Compact 5000 Series-systeem is dat niet meer nodig. Dat scheelt dus ook weer tijd en draagt dus bij aan het streven om de tijd tot diagnose te verkorten.

Daarnaast introduceerde Philips tijdens RSNA ook Fluoroscopie 7000 N – ProxiDiagnost N90. Hierbij kunnen digitale radiografie en hoogwaardige fluoroscopie worden gecombineerd in één DRF-eenheid met het doel het klinisch vertrouwen te vergroten en de tevredenheid van patiënten en personeel te verbeteren.

Met deze en andere radiologie-innovaties streeft Philips naar het ontwikkelen en leveren van oplossingen die een veerkrachtige diagnostische infrastructuur ondersteunen. Duurzaamheid en circulariteit spelen daarbij ook een steeds belangrijkere rol. Het Philips MR - Ingenia Ambition 1.5T MRI-systeem is daar een goed voorbeeld van. Dit is in deze branche het eerste en tot dusver enige heliumvrije MRI-systeem met BlueSeal Magnet, een volledig afgesloten magneettechnologie.