AI-gestuurd onderzoek: 'Brein verandert blijvend door tegenslagen'

di 29 augustus 2023 - 14:47
hersenscans
Nieuws

Neurowetenschappers van het Radboudumc hebben aangetoond, dat tegenslagen het functioneren van je hersenen blijvend veranderen. Deze opmerkelijke bevindingen werpen licht op potentiële voorspellende indicatoren voor de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen, zoals angststoornissen. Het onderzoek werd gedaan met 170 mensen van wie hersenscans werden gemaakt en levensgebeurtenissen werden vastgelegd. De verkregen data werden geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie.

Neurowetenschappers van het Radboudumc hebben ontdekt dat tegenslagen in het leven een blijvende invloed hebben op de structuur en reactiepatronen van de hersenen. Het onderzoek, geleid door André Marquand en zijn team, benadrukt de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) om deze verbanden te identificeren en het begrip van de hersenreactie op levenservaringen te vergroten.

Hersenscans

Het onderzoek, uitgevoerd bij 170 deelnemers, analyseerde data van individuen waarvan gedurende hun leven diverse gegevens waren verzameld. De nadruk lag op tegenslagen, variërend van prenatale omstandigheden zoals roken tijdens de zwangerschap tot ernstige traumatische gebeurtenissen. Hersenscans werden gemaakt op 25- en 33-jarige leeftijd om te zien hoe deze tegenslagen de hersenstructuur beïnvloedden. Kunstmatige intelligentie werd ingezet om te zoeken naar verbanden tussen tegenslagen en hersenpatronen, die uiteindelijk consistent en opmerkelijk bleken te zijn.

Tegenslagen en psychiatrie

Onderzoeker Nathalie Holz legt uit: "Onze bevindingen tonen aan dat de hersenen op een afwijkende manier reageren op tegenslagen, en deze reactiepatronen lijken stabiel in de tijd. We kunnen nu voorspellen hoe de hersenen zullen reageren op dergelijke uitdagingen." André Marquand voegt hieraan toe dat het bijzonder is dat gebeurtenissen die jaren geleden hebben plaatsgevonden, nog steeds waarneembaar zijn in de hersenen en mogelijk een rol spelen bij de ontwikkeling van psychiatrische aandoeningen.

De ontdekking van afwijkende reactiepatronen op tegenslagen is van bijzonder belang vanwege hun relatie met angstklachten, die centraal staan in veel psychiatrische aandoeningen. Marquand legt uit: "Door te begrijpen hoe normale reacties eruitzien, kunnen we abnormale reacties identificeren. In ons onderzoek bleken afwijkende reactiepatronen te correleren met angstklachten, hetgeen  waardevol is voor vroegtijdige detectie van psychische aandoeningen."

AI helpt neurowetenschappen vooruit

Het nieuwe onderzoek laat zien hoe de opkomst van kunstmatige intelligentie leidt tot nieuwe kansen binnen neurowetenschappen en de psychiatrie. Een ander mooi voorbeeld is het Patterns of Life-project, waarbij AI wordt ingezet. Dit project heeft geleid tot de ontwikkeling van innovatieve benaderingen zoals de Patroonintake, die mensen helpt om vastgelopen patronen te begrijpen en te doorbreken. Bovendien wordt het dankzij AI mogelijk om steeds meer veranderingen in de hersenen zichtbaar te maken, niet alleen als reactie op tegenslagen maar ook bij concrete psychiatrische aandoeningen.

De neurowetenschappers van Radboudumc denken dat hun bevindingen uiteindelijk kunnen bijdragen aan vroegere en effectievere opsporing van psychiatrische aandoeningen. Hoewel er nog verdere onderzoeken nodig zijn, wordt hun methode al toegepast op een groep patiënten met deze aandoeningen om de voorspellende waarde van reacties op tegenslagen te kunnen beoordelen. De potentie om individuen in een vroeg stadium te identificeren en passende zorg te bieden, kan in theorie een grote positieve impact hebben op de geestelijke gezondheidszorg.