'Keuzerecht voor digitale zorg moet in wet verankerd worden'

ma 29 juni 2020 - 14:39
e-health-tablet-medicijn-stethoscoop
Wetgeving
Nieuws

De afgelopen maanden, met de uitbraak van het coronavirus en alle (contact)beperkende maatregelen die daarmee gemoeid waren, en deels nog zijn, hebben we een forse versnelling gezien van de invoering van en toegang tot digitale zorg gezien. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis constateert dat haar klanten deze ontwikkeling waarderen. Zij is dan ook van mening dat alle Nederlanders die dat willen ook in de toekomst van digitale zorg gebruike moeten kunnen blijven maken.

De zorgverzekeraar heeft bij Minister van Rijn (Medische Zorg en Sport) nadrukkelijk gepleit om te onderzoeken of het mogelijk is het keuzerecht voor digitale zorg in de wetgeving te verankeren. Het is een logische volgende stap in de strategie waarbij patiënten de keuze gegeven wordt om zorg te krijgen op een wijze die het beste bij hun persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren past, zo stelt Zilveren Kruis.

Het is volgens de zorgverzekeraar van belang om het momentum van de digitalisering van de zorg dat nu gecreëerd is, vast te houden. De oproep om dat recht in de wetgeving te verankeren is ook afgestemd met de Patiëntenfederatie. Zij steunen de oproep dan ook en stellen bovendien dat keuzerecht een stap zin de goede en noodzakelijke richting is.

Opschaling digitale zorg versnellen

Zilveren Kruis en de Patiëntenfederatie willen met hun oproep de opschaling van de digitale zorg vasthouden en versnellen. Het doel is dat patiënten zich in hun eigen omgeving zo prettig mogelijk kunnen voelen. Dat draagt namelijk bij aan de kwaliteit van leven en gezondheid, maar ook de eigen regie van de verzekerden binnen het zorgproces. Daarbij moet natuurlijk wel te allen tijde rekening gehouden met de medische situatie van de patiënt en de afweging of digitale zorg vanuit dat oogpunt een serieuze optie is. Die beoordeling en beslissing ligt bij de zorgverlener.

De Patiëntenfederatie schreef enkele dagen geleden een brief aan de Tweede Kamer waarin de organisatie bepleit dat nu te tijd is om door te pakken met digitale zorg. Deze week wordt in de Kamer onder andere over de zorg gedebatteerd.

'Niet terug naar het oude normaal'

"Het gebruik van digitale zorg is de afgelopen periode razendsnel toegenomen. Dit is een buitengewoon knappe prestatie van het zorgveld waar onze verzekerden veel profijt van hebben. Gezien het enorme potentieel van digitale zorg om de zorg beter en slimmer te organiseren, moet worden voorkomen dat we straks weer teruggegaan naar het ‘oude normaal’. In het belang van patiënten en zorgaanbieders pleiten we ervoor dat de tijdelijke regelgeving voor het declareren en vergoeden van digitale consulten en monitoren op afstand, wordt omgezet in een structurele maatregel", aldus Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis.

Het leveren van zorg die aansluit bij de wensen van patiënten is al langere tijd een van de speerpunten van Zilveren Kruis. De invoering van het keuzerecht kan de langverwachte doorbraak van digitale zorg, of e-health, waarover binnen de zorg al geruime tijd over gesproken wordt, het noodzakelijke, beslissende duwtje in de rug geven.