Search
Close this search box.
Search

Minddistrict: e-health platform pakt wachtlijsten in ggz aan

Digitalisering komt voor de geestelijke gezondheidszorg als geroepen. Veel cliënten met geestelijke of emotionele problemen hebben behoefte aan acute hulp. Weken tot soms maandenlang wachten op (de start van) een behandeling kan de gezondheidsklachten verergeren. Zo gaat de kans voorbij op een mogelijk snelle oplossing. Dat is in eerste instantie funest voor de cliënt. Daarnaast betekent een langer behandeltraject hogere zorgkosten en een nog grotere druk op de al zo beperkte capaciteit in de geestelijke zorgverlening. Minddistrict richt zich op het terugdringen van die wachtlijsten. Met digitale interventies en zorg op afstand willen zij altijd en overal acute geestelijke zorg kunnen bieden, vertellen implementatiemanagers Eline Goverde en Nanette Stevens van de nieuwe Innovation Partner.

Tijdens de coronapandemie zijn de wachtlijsten overal in de zorg fors opgelopen. Natuurlijk in de ziekenhuizen, maar zeker ook in de ggz. Huisartsen kregen meer moeite om hun poortwachtersfunctie te vervullen voor de ggz, wat het lastiger maakte om op tijd klachten te herkennen.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn ellenlange wachtlijsten overigens al jarenlang een probleem. Minddistrict en haar partners hebben een manier ontwikkeld om die wachtlijsten aan te pakken. Digitalisering en acute zorg op afstand waar dat kan, fysieke zorg waar het moet. 

Sneller herstel

“Minddistrict is een e-healthplatform ter ondersteuning van de behandelaar met als doel de weg naar herstel van de cliënt te bespoedigen”, vertelt Eline Goverde. “Die ondersteuning kan in een blended vorm verleend worden, maar ook volledig digitaal. Daarvoor hebben wij diverse interventies ontwikkeld. Dit zijn modules, dagboeken of vragenlijsten. Maar wij bieden ook een berichtenfunctie en videobellen aan.” 

Het e-healthplatform kan niet alleen ingezet worden tijdens de behandeling van cliënten, maar ook daarvoor al, wanneer de betreffende cliënt nog op de wachtlijst staat. Dat schept de mogelijkheid om, nog voordat de daadwerkelijke behandeling start, de cliënt al aan de slag te laten gaan met zijn of haar herstel. 

Netwerkzorg

Daarnaast richt Minddistrict zich op netwerkzorg. Goverde: “Daarbij gaat het niet alleen om het bieden van ondersteuning binnen een bepaalde behandeling, maar juist van het begin tot het einde van de keten. Door samenwerking met en tussen zorgverleners binnen de regio willen we de cliënt zo ondersteunen in de best mogelijke cliëntreis.” 

Een belangrijke voorwaarde daarbij is volgens Goverde dat de cliënt te allen tijde de controle heeft over welke gegevens wel en niet gedeeld worden. “Minddistrict faciliteert de verschillende, samenwerkende hulpverleners, zodat die middelen hebben voor het uitwisselen van informatie om een betrouwbare overgang te kunnen realiseren.” 

Netwerkzorg draagt zo bij aan het primaire doel van Minddistrict: het creëren van een persoonlijke route naar herstel, die zorgorganisaties overstijgt, zonder onnodige obstakels.

Uitdagingen

Betere samenwerking en ondersteuning zijn termen die niet alleen binnen de geestelijke gezondheidszorg hoog op de agenda staan. In de praktijk brengen die doelstellingen wel de nodige uitdagingen met zich mee. Dat realiseert Minddistrict zich terdege. 

“Dit is iets waar wij ook continu aan werken”, aldus Nanette Stevens. “Ten eerste op praktisch gebied. Hoe wissel je bijvoorbeeld data uit tussen allerlei verschillende systemen en platformen. Wij werken aan oplossingen om de koppeling met verschillende EPD’s te realiseren. Daarnaast werken we aan integraties die het mogelijk maken dat zorgverleners de platformen van verschillende e-health aanbieders binnen hun zorgsysteem kunnen aanbieden.” 

Digitale voordeur

Een belangrijk aandachtspunt van Minddistrict is de wachtlijst: de tijd dat een cliënt moet wachten op het starten van een behandeling. “Een goed voorbeeld van hoe wij dat aanpakken, is het online dagboek. Een cliënt kan dan zelf direct beginnen aan zijn of haar herstel. Daar hebben wij al goede ervaringen mee”, vertelt Stevens. “Zoals met cliënten die door monitoring op afstand realiseren dat hun versla- vingsprobleem groter was dan zij zelf dachten. Die realisatie, ingegeven door de digitale zorg op afstand, leidde er toe dat cliënten eerder zelf ingrepen en zo erger voorkomen kon worden. Of, en dat is ook al voorgekomen, een verdere behandeling niet meer nodig was.” 

Lange wachtlijsten en dús lange wachttijden kunnen met name binnen de geestelijke gezondheidszorg ervoor zorgen dat de gezond- heidsklachten van cliënten onnodig verergeren. Het aanpakken van die wachtlijsten is daarom een van de belangrijkste speerpunten van Minddistrict. Zij ontwikkelde daarvoor de zogenoemde digitale voordeur. Dit is een pakket aan Minddistrict-onderdelen waar de cliënt direct mee kan starten wanneer hij of zij zich aanmeldt bij een zorgorganisatie.

Een belangrijk onderdeel van deze voordeur is de welkomstmodule. “Onze welkomstmodule is een veel ingezette tool voor wachtlijstoverbrugging”, vertelt Goverde. “Dat is, zoals de naam zegt, een module die de cliënt welkom heet binnen de betreffende zorgorganisatie waar hij of zij behandeld gaat worden. Veel ggz-instellingen gebruiken de module al. Zij biedt cliënten een warm welkom, algemene informatie over veelvoorkomende klachten en diagnoses, maar ook tips waarmee de cliënt zelf al kan starten met het herstel. Door corona zijn overal in de zorg de wachttijden opgelopen. Binnen de ggz zien wij dat dit in sommige gevallen toegenomen is van enkele weken tot meerdere maanden en zelfs een half jaar. Met de welkomstmodule, maar ook door het bieden van zelfhulp, kunnen wij die wachttijden zinvoller invullen.” 

Feitelijk betekent dit dat een cliënt direct online aan de slag kan. Hij of zij heeft zo niet alleen het gevoel dat er direct aandacht is voor zijn of haar situatie, maar daar ook daadwerkelijk in ondersteund wordt. Zo’n 80 procent van de cliënten doorloopt de welkomstmodule volledig.

Een ander onderdeel van de digitale voordeur zijn de vragenlijsten die cliënten voorafgaand aan de (online) behandeling invullen. Om ervoor te zorgen dat een cliënt de juiste zorg krijgt die bij zijn of haar situatie past, is een goede en correcte triage van belang. “Steeds meer zorginstellingen maken daarvoor gebruik van de screeningfunctie van ons e-healthplatform”, aldus Goverde. “Daarmee kan voorafgaand aan de behandeling bepaald worden of een cliënt bij de betreffende zorginstelling aan het goede adres is, of dat hij of zij doorverwezen moet worden naar een ander specialisme.”  

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Innovation Partner
Door
Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.