Gabrielle Speijer

Radiotherapeut-Oncoloog | HagaZiekenhuis

Gabriëlle Speijer is radiotherapeut-oncoloog bij het HagaZiekenhuis en founder van zorginnovatie-onderneming CatalyzIT. Vanuit haar beroepsvereniging NVRO (Nederlandse Vereniging Radiotherapie en Oncologie) is ze afgevaardigd als lid van de raad Wetenschap & Innovatie van de FMS (Federatie Medisch Specialisten), lid van de werkgroep INNOVATE (NVRO) en lid van de werkgroep Artificiële Intelligentie (FMS).

Daarnaast is ze betrokken bij samenwerkingsprojecten zoals Thuisarts.nl, MedMij en Snomed. In 2019 werd ze onderscheiden als Future 50 International HealthIT leader: één van de wereldwijde voortrekkers van digitale zorginnovatie.

“Als arts zie ik dagelijks hoeveel moeite het kost om de benodigde informatie over een patiënt te verzamelen. Met als risico dat we die ene cruciale waarde over het hoofd zien. In mijn professie gaat dat over leven en dood en dat vind ik onacceptabel!

Via ICT&health wil ik deze blinde vlek bij bestuurders wegnemen en me sterk maken voor de juiste digitale ondersteuning van zorgprofessionals. Met als doel: een data driven doctor die inzicht heeft in de volledige gezondheidssituatie van de patiënt en zo de beste beslissingen neemt vóór en samen mét de patiënt. Alleen op die manier kunnen we terug naar onze basis: het bieden van warme, persoonlijke zorg!

De data driven doctor is een zorgprofessional die

  • direct toegang heeft tot alle relevante gezondheidsinformatie van een patiënt;
  • patiëntdata en inzichten snel, maar wel veilig kan delen met collega’s, zowel binnen als buiten de eigen discipline;
  • altijd gebruik kan maken van state-of-the art technologie die zijn vak ondersteunt.

Belangrijk vind ik ook dat we ons niet alleen focussen op patiëntdata die binnen de muren van onze instellingen wordt gegenereerd. Meestal verblijft een patiënt maar kort in de curesetting, terwijl alles wat daarbuiten gebeurt ook de behandeluitkomst beïnvloedt. Denk aan psychosociale aspecten, lifestyle en data uit eigen gezondheidsapps en -devices. Ook kennis die we via kunstmatige intelligentie verkrijgen door het combineren van data uit diverse domeinen geeft ons meer inzicht in de gezondheidssituatie van de patiënt.

Alleen met de juiste inzet van digitale technologie kunnen we kwalitatief goede, voor iedereen toegankelijke en betaalbare zorg bieden. Ik denk dat we door het delen van onze kennis via het ICT&health platform deze werkelijkheid ook echt gaan realiseren.”

Mijn expertises zijn: DataDrivenDoctor, Data, Samenwerking, Mindset, Transparantie, Semantische interoperabiliteit, Eenheid van taal, Snomed, HL7, datarentmeesterschap, FAIR, PGO.

Artikelen van Gabrielle Speijer

Zonder cybersecurity geen veilige zorg
Technologie vreet stiekem de muren van de analoge organisatie op
Digital security: wat verwachten we ervan?
Tijd voor grip op technologie die winst voor gezondheid oplevert!
Borg Eed van Hippocrates in het design van ICT
Gaat de gezondheidszorg voor de échte Metaverse?
De spreekkamer op social media: zijn we er klaar voor?
‘Wat draagt venture of startup bij aan gezondheidszorg?’
Dokters in de lead bij ontwerp innovatie!
Artificiële Intelligentie: een wake-up call
Sturing tijdens Covid-19: #Samensterk? #Samenwerk!
Corona: testcase voor excellente zorg op afstand
AI verankeren in de zorg: makkelijker gezegd dan gedaan
Wie houdt zich nog aan de eed van Hippocrates?
Fenna Heyning (STZ) en Gabriëlle Speijer (HagaZiekenhuis): ‘Data driven doctor wordt rentmeester van patiëntgegevens’
Artificial Intelligence als co-assistent
De grootste medische misser vandaag
Weg uit de prehistorie!
Opheffen van silo’s, inzetten op uitwisseling zorgegevens