Administratie
Zorgadministratie is een brede term voor een heel uitgebreid vak dat veel tijd in beslag neemt. Zorgadministratie omvat alle vastlegging en verwerking rond het onderzoek-, behandel-en zorgproces. Zorgadministratie wordt ingezet vanaf de eerste inschrijving van de patiënt, via diagnose, behandeling en ontslag tot en met de facturering en debiteurenbeheer. Het zorgadministratieproces vormt een groot en belangrijk onderdeel binnen de zorg. Nieuwe technologieën en regels moet de administratiedruk in de zorg terugdringen waardoor zorgprofessionals meer tijd voor de patiënt krijgen.

Robot Truus doet de administratie bij Thuiszorg West-Brabant

Een van de grootste 'ergernissen' van zorgprofessionals, en een ergernis die ook veel zorgtijd in beslag neemt, is de overvloed aan administratief werk dat ze...

Primeur: Spraak gestuurd rapporteren in ECD

Aan het ECD van zorgorganisatie Mijzo is sinds kort een speciale knop toegevoegd, die het mogelijk maakt om een gesproken rapport in te voeren. Zorgmedewerkers...

Onderzoek & Innovatie – Help, word ik een digitale dokter?

Dag Fenna, anders dan verwacht ben ik gestart met een promotieonderzoek na het behalen van mijn artsenbul. Wat ik eigenlijk had beoogd te doen, was...

Digitale transformatie brengt verandering voor zorg

Na maandenlang wereldwijd in de belangstelling te hebben gestaan, is er geen twijfel meer over mogelijk: de gezondheidszorg heeft het zwaar te verduren. Zorgmedewerkers lopen...

ETZ digitaliseert papieren werkbriefjes verpleegkundigen

De verpleegkundigen van het ETZ werken voortaan digitaal, met behulp van de app Rover. Die app wordt vast onderdeel van de zorg op verpleegafdelingen. Het...

Slimmer registreren indirecte tijd levert meer zorgtijd op

GGZ Nederland, het ministerie van VWS, de NZa, ZN en Taskforce forensische zorg gaan instellingen helpen die de administratieve last willen verminderen. De samenwerkende partijen...

AVL rolt nieuwe digitale werkplekken uit

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) zet virtualisatietechnologie in om zijn beschikbare IT-capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten voor ondersteuning bij onderzoek naar en behandeling...

Werkdruk in de zorg is hoog en blijft oplopen

De werkdruk in de zorg is het afgelopen jaar volgens twee derde van de werknemers opgelopen. Bijna de helft van de werkgevers in de sector...

St Jansdal: meer eenvoud, minder kosten na overstap op ERP-systeem

Ziekenhuis St Jansdal kiest voor één softwaresysteem ter ondersteuning van alle back-office activiteiten. Het ziekenhuis, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten, heeft hiervoor een...

Bruins: BIG-nummer van behandelaar eenvoudiger achterhalen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) wil het voor patiënten eenvoudiger om het BIG-nummer van hun behandelaar te achterhalen. Nu bepalen zorgverleners nog zelf...

NZa vergroot opties inzet technologie thuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de mogelijkheden voor de inzet van thuiszorgtechnologie vergroten en administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen terugdringen. Dat betekent onder meer dat wijkverpleegkundigen...

‘Geen verbeteringen door actieplan (Ont)Regel de zorg’

Slechts één op de vijf (22%) zorgmedewerkers gelooft dat het actieplan (Ont)Regel de zorg verbeteringen gaat opleveren binnen de sector waarin zij werkzaam zijn. Tot...

GGZ: nieuwe wijze verantwoorden in strijd tegen administratielasten

Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden. Deze manier moet de administratieve lasten van...

PLEZIER verlaagt administratielasten KNO-artsen Radboudumc

Het Radboudumc meldt dat het gebruik van PLEZIER, een programma dat zorgverlener helpt beter gebruik te maken van het elektronisch patiëntendossier (EPD), een tijdsbesparing van...

Consumentenbond: zware medicatie zonder recept online te koop

Iedereen kan, zonder controle van een arts, receptmedicijnen via internet kopen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Volgens de consumentenorganisatie is dit een potentieel...

FMD: nog veel hobbels in de praktijk

Het administratieve proces rondom de FMD (Falsified Medicines Directive) begint bij veel apothekers op gang te komen, zij het niet zonder slag of stoot. Dat...

FMD van start, KNMP komt met advies

Per zaterdag 9 februari is de Europese FMD-wetgeving tegen vervalsing van medicatie van kracht geworden. Sinds deze datum moeten alle partijen in de keten voldoen...

IGJ zal FMD-regels niet direct handhaven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) handhaaft vanaf 9 februari 2019 nog niet meteen alle eisen die vanuit de Falsified Medicines Directive (FMD) worden gesteld....

Digitale pilots moeten werkdruk, administratielasten verminderen

Een pilot met digitale zelftriage in Harderwijk en een app voor verpleegkundigen van het OLVG om snel patiënteninformatie te controleren: twee manieren om administratielasten en...

Pilot PGB-portaal vooral positief ontvangen

De eerste ervaringen met een pilot voor het nieuwe PGB Portaal zijn positief. Dat bleek tijdens een werkbezoek van minister Hugo de Jonge (VWS), Petra...

Gemeenschappelijk woordenboek voor gezondheidsinformatie

Het leveren van efficiënte en veilige zorg maakt het nodig dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Deze door het Informatieberaad...

NVDA ziet verbeterslag in dossieroverdracht HIS

De aandacht van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) voor problemen met de overdracht van belangrijke medische informatie uit patientendossiers in Huisartsen Informatie Systemen (HIS)...

FMS hekelt tekortkomingen ICT in zorg

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) vindt dat artsen nog altijd te veel tijd kwijt zijn aan problemen met ICT-systemen en het elektronisch patiëntendossier. Om die...

FMS pleit voor zinniger digitale administratie

Het terugdringen van administratieve werkzaamheden in ICT-systemen zoals EPD kan in grote mate bijdragen aan het terugdringen van als onzinnig beschouwde taken. Dat blijkt uit...

Nederland mondiaal centrum zorgtechnologie en innovatie

In navolging van de nationale e-healthweek vindt op 22 juni de jaarlijks terugkerende ICT&health World Conference plaats in het World Forum in Den Haag. De...

Nieuwe informatiestandaard biedt meer maatwerk in langdurige zorg

Met behulp van een nieuwe informatiestandaard moeten partijen in de langdurige zorg in staat gesteld worden om meer maatwerk aan cliënten te leveren. Dat laat...

Sensire: digitale overdracht verbetert medicatieveiligheid

Digitale medicatieoverdracht tussen wijkverpleegkundigen en apothekers kan de medicatieveiligheid in de zorgketen verbeteren. Dat concludeert zorgaanbieder Sensire op basis van een in 2017 begonnen studie....

CMIO nodig in brugfunctie tussen ICT én gebruiker

Vanwege de voortschrijdende digitalisering van en in de zorg wordt de burgfunctie van de CMIO (Chief Medical Information Officer) tussen ICT-(afdeling) en ICT-gebruikers steeds belangrijker....

FMS: belang patiënt en specialist niet gediend met registratieplicht LIR

In de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over het instemmen met het amendement op de wet voor het implantatenregister, roeren diverse partijen...

Orthopeden: dubbele registratielast door amendement implantatenregister

De Nederlandse orthopeden stellen hun kwaliteitsregister voor medische implantaten beschikbaar om dubbele registratielast vanaf 1 juli te voorkomen. Het register is te gebruiken door alle...

Kosten nieuwe regels implantatenregister ruim 10 miljoen euro per jaar

Het gaat Nederlandse zorginstellingen 18,5 miljoen euro kosten om voor hun ICT-systemen, hun processen en hun medewerkers de wijzigingen door te voeren die gepaard gaan...

Overheid houdt vast aan regels implantatenregister per juli 2018

De Nederlandse overheid verwacht gewoon op 1 juli 2018 het amendement op de wet inzake het Nederlands implantatenregister (LIR) en de bijbehorende Algemene maatregel van...

VGZ laat jonge ouders blockchain app Zorginstituut uitproberen

Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom blockchain in de kraamzorg. De proef is gestart in februari 2018 en loopt drie maanden....

Aanpak administratielasten is combinatie van korte en lange termijn

De hoge administratielasten voor medisch specialisten moeten met een combinatie van korte- en lange-termijnplannen aangepakt worden. Dat stelde Marcel Daniëls, algemeen voorzitter van de Federatie...

Blokhuis wil VIPP-programma voor ggz

Er komt een VIPP-programma om digitalisering van informatie-uitwisseling in de ggz te versnellen. Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt hierover in gesprek te zijn met met onder...

TJIP vernieuwt cliëntvolgsysteem WeCare voor HSK

Administratie en IT-beheer kan veel vragen van een zorgorganisatie. GGZ-instelling HSK is daarom samen met IT-partner TJIP gestart met de bouw van een nieuw cliëntvolgsysteem....

De zorg is te bang voor automatisering en standaardisering

Organisaties in de zorg laten kansen liggen door hun angst voor vergaande automatisering en standaardisering. De ogenschijnlijke tegenstelling tussen maatwerk voor de cliënt en gestandaardiseerde...

Informatie is alles

Hypecyclussen geven een beeld van technologische megatrends en hun implicaties voor het vormgeven van de toekomst van de gezondheidszorg. De ‘Hype Cycle’-analyse van dit jaar...

Flevoziekenhuis gaat met medicatiesysteem MedEye werken

Het Flevoziekenhuis (Almere) gaat medicatietoedieningen aan patiënten voortaan controleren met het MedEye medicatieveiligheidssysteem. Het ziekenhuis, dat 385 bedden telt, stelt met de inmiddels bewezen technologie...

De Jonge: complexe veranderingen processen grootste drempel opschalen e-health

De grootste uitdaging bij het opschalen van e-health in de zorg is dat het bij toepassing van innovaties, ook als er digitale techniek aan te...

FMS wil met lokale initiatieven administratieve werkdruk beperken

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) werkt aan een actie-agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Hiervoor worden drie oplossingsrichtingen als uitgangspunt...

Informatieberaad maakt BgZ tot standaard uitwisseling patiëntdata

Het Informatieberaad Zorg heeft de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s) vastgesteld als standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata. Gestart wordt...

Bijwerken elektronische dossiers kost zorgmedewerkers halve dag per week

Het kost medewerkers in de jeugdzorg, de langdurige zorg en de ggz gemiddeld een dagdeel per week om elektronische zorgdossiers bij te werken. Dat blijkt...

VWS wil met standaarden gegevensuitwisseling werkdruk beperken

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (VWS) wil dat gemeenten en instellingen gebruik gaan maken van dezelfde standaarden voor het verwerken van facturen en het...

Overzichtelijke ICT-systemen verlagen administratieve werkdruk zorgverleners

Een overzichtelijk en makkelijker ICT-systeem kan helpen de hoge administratieve werkdruk onder zorgverleners te verminderen. Dat meldt kennisinstituut Nivel op basis van een vragenronde onder...

GGZ Nederland stelt innovaties en e-health centraal in informatiebeleid

GGZ Nederland presenteert onlangs haar visie op een vernieuwend informatiebeleid in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Enkele aanbevelingen uit de visie zijn: patiënten een betere informatiepositie...

Apothekers kunnen IMM-recepten digitaal laten inzien door IGJ

Bij de SFK aangesloten apothekers kunnen voortaan hun In Manu Medici (IMM)-recepten digitaal laten inzien door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Het...

De digitale revolutie begint met een patiëntenrevolutie

Lea Bouwmeester (directeur Nederlandse Diabetes Federatie) neemt per januari 2018 het voorzitterschap van de ICT&health redactieraad over van Lucien Engelen (directeur REshape Center van het...

UMCG is overgegaan op EPD van Epic

Het UMCG werkt sinds zaterdagavond 2 december 21.00 uur met een nieuw, geïntegreerd Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van Epic. De omschakeling naar het nieuwe systeem is...

Gebruiksvriendelijker EPD, eenmalig invoeren beperkt administratieve lasten

Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn gemiddeld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Ruim de helft van deze handelingen ervaren...

Van Rijn: e-health toepassen is een kwestie van bewustwording, niet van geld

De digitale technologie voor zorgtoepassingen is er vaak al, het gaat er nu vooral om de gebruikers er van bewust te maken van de mogelijkheden...

FME pleit voor samenwerking in nationale zorgtechnologie-agenda

Er moet een nationale zorgtechnologie-agenda komen zodat de zorg in Nederland tot de beste van Europa kan blijven horen. Een gezamenlijke agenda voor stakeholders in...

Betere gegevensbescherming door integratie slimme technieken in werkprocessen

Veel vragen zorginstellingen door nieuwe privacywetgeving AVG/GDPR Privacy en de bescherming van cliëntgegevens staat bij zorginstellingen extra hoog op de agenda door de nieuwe Europese...

Digitale zorg moet verweven worden in DNA van ggz-organisaties

Digitale zorg moet onderdeel gaan uitmaken van het DNA van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alleen zo kunnen de instellingen tijdig mee komen in...

Nictiz ziet mogelijkheden snelle verbetering informatie-uitwisseling GGZ

Kennisinstituut Nictiz wil een concrete bijdrage leveren aan een visie op betere en meer efficiënte informatie-uitwisseling in de ggz-sector. Hiervoor heeft Nictiz samen met de...

ADP introduceert nieuw platform voor volledige HR- en salarisadministratie

HR- en salarisdienstverlener ADP introduceert met ADP iHCM een platform waarmee organisaties de hele loopbaancyclus van medewerkers - van indiensttreding tot pensionering - kunnen beheren.

Efficiënter werken door digitaal aanmeldsysteem

Dat doet GGZ-instelling Dimence met de Selfservice & Hospitality-oplossing van Ricoh

Efficiency en patiëntlogistiek sterk verbeterd dankzij selfservice-voorzieningen

Isala, het grootste topklinische ziekenhuis in Nederland, heeft Ricoh's Selfservice & Hospitality oplossing geïmplementeerd om de patiëntlogistiek op de afdeling Radiologie te optimaliseren.

Nictiz, V&VN: 10 procent stijging in digitale verpleegkundige overdrachten

Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10 procent gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim...

VWS wil digitaal platform voor betere kwaliteit paramedische zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een hoofdlijnenakkoord paramedische zorg gesloten met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Onder paramedische zorg vallen onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten,...

Huisarts meer tijd voor patiënt in pilot VGZ en Zilveren Kruis Achmea

Zorgcoöperaties VGZ en Zilveren Kruis Achmea zijn begonnen met pilots waarin huisartsen meer tijd krijgen voor de patiënt. Zij krijgen zij de gelegenheid meer aandacht...

Uniforme identificatiecode verplicht voor medische implantaten

De Tweede Kamer heeft 18 april 2017 een wijziging in de wet ‘kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister...

GS1 NL geeft Antonius ziekenhuis pluim voor barcodering toedieningsregistratie

Standaardisatieorganisatie GS1 Nederland heeft onlangs Antonius ziekenhuis de GS1 Pluim gegeven voor al het werk dat het ziekenhuis heeft verricht om met behulp van barcoderingen...

Noodzaak van succesvol innoveren in de zorg

De verwachtingen over het effect van innovaties in de zorgsector zijn hooggespannen, maar hoe maak je een zorgorganisatie innovatiever en zorg je dat innovaties hun...

KNMP rondt handreiking digitalisering patiëntdossiers af

Het project van de KNMP met de VJA en het ministerie van VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met...

Ontlast zorgmedewerkers door systemen met elkaar te laten praten

Mensen in de zorg willen zorgen. Maar toenemende regeldruk maakt dat ze daar juist steeds minder tijd voor hebben. Door de proces- en informatiekant van...

Europese medicijnregels kosten geld én kunnen geld besparen

Vervalsing van medicatie moet moeilijker worden. In het kader van dit streven wordt vanaf 2019 de FMD-verordening van de Europese Commissie in alle EU-lidstaten van...

FMS-voorzitter: Nederland moet snel landelijk EPD mogelijk maken

De Nederlandse politiek moet snel werk maken van het invoeren van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) voor het uitwisselen van medische gegevens. Dat stelt de...

Barcodes op medicijnverpakking vergroot patiëntveiligheid

Het invoeren van een barcode op de primaire verpakking van geneesmiddelen in het kader van toedieningsregistratie kan ruim 20 miljoen euro aan zorgkosten besparen en...

Koppeling zorgsystemen, financiering e-health, kleinschalig beginnen

Meer koppelingen van losse informatiesystemen, budgetten voor preventie van ziektes via e-health, betere financiering van e-health in verzekerde zorg en klein en concreet toepassen van...

Administratie in de zorg moet minder volgens de zorgprofessionals

Op dit moment besteden zorgprofessionals zo’n 25% van hun werktijd aan administratieve taken. Ze moeten een cliëntendossier bijhouden, roosters maken, plannen, met cliënten en familie...

Kwart Nederlandse ziekenhuizen biedt patiënten online toegang in dossier

Een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen biedt patiënten de mogelijkheid om online hun dossier in te zien. 60 van de 82 ziekenhuizen in Nederland biedt...

Deadlines uit Belgische actieplan e-gezondheid komen dichterbij

De klok tikt voor diverse deadlines uit het digitale actieplan e-gezondheid van de Belgische overheid (federaal en gewesten). Met het actieplan willen de ministers van...

Landelijke Huisartsen Vereniging toetst huisartsinformatiesystemen

Onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van huisartsinformatiesystemen (HIS) benadrukt de aspecten die voor de huisarts doorslaggevend zijn. Medicom...

Hulp zorgaanbieder bij schrappen administratieve lasten

De nieuwe toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg' moet het voor zorgaanbieders inzichtelijk maken welke regels en formulieren mogen blijven, en welke bij het...

Blog: Grip krijgen op administratieve last in de GGZ

Careyn ondersteunt medewerkers met inzet nieuwste technologieën

Zorgorganisatie Careyn heeft meer dan 2000 tablets in gebruik genomen, waarmee wijkverpleegkundigen en andere zorgmedewerkers overal toegang hebben tot de gegevens van de cliënt.
Delen: