Algoritmen

Nieuwe e-learning voor automatiseren surveillance ziekenhuisinfecties 

De surveillance van ziekenhuisinfecties gebeurt nu nog veelal handmatig en is tijdrovend. Daarom is door het RIVM en UMC Utrecht, met een financiering van ZonMw,...

Online risicocalculator voor huidkanker (PCC) werkt goed

Er is sinds kort een innovatieve online risicocalculator ontwikkeld waarmee het verloop van een bepaalde soort huidkanker kan worden voorspeld. Epidemioloog Loes Hollestein en dermatoloog...

Primeur: Waakhond publiceert rapport over algoritmerisico’s

Beter toezicht op algoritmes en AI is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zonder meer nodig. Innovaties zoals intelligente chatbots en gebrekkig inzicht in bestaande algoritmes zijn...

Onderzoek naar digitale diagnosetools reuma gehonoreerd

Nieuwe digitale diagnosetools moeten het mogelijk maken om patiënten met spier- en gewrichtsklachten beter te diagnosticeren. Om betreffende tools te ontwikkelen ontving een Europees consortium,...

Voorspelmodel geeft CVA-patiënten inzicht in herstel

Rijndam en Erasmus MC hebben samen een voorspelmodel ontwikkeld voor CVA-patiënten. Het innovatieve model laat mensen op een begrijpelijke wijze, in woord en beeld, zien...

Chatrobot Maya helpt na obesitas-chirurgie

Chatbot Maya wordt door het Maasstad Ziekenhuis ingezet om postoperatieve patiënten van de afdeling Bariatrie te begeleiden. Daarmee heeft het ziekenhuis de allereerste chatrobotapp die...

Diagnose allergieën bij kinderen met nieuw algoritme

Tot nu toe werden er voor het vaststellen van een allergische ziekte bij kinderen verschillende methoden gebruikt. Door het gebruik van een nieuw algoritme kan...

Algoritme spoort leverkanker sneller op

Het Erasmus MC is als eerst ziekenhuis ter wereld gestart met een nieuwe diagnostische score om vroege signalen van leverkanker op te sporen. Met behulp...

Blik op oneindig: delen als default

De COVID-pandemie is een schier onuitputtelijke bron voor reflecties op onze samenleving als geheel en onze organisatievormen in het bijzonder. Voor nu wil ik de...

Algoritme vereenvoudigt opsporen zeldzame aandoeningen

AI wordt voor steeds meer zorgtoepassingen ingezet, hoewel de focus nog altijd op diagnostiek ligt. Ook daar kunnen echter nog nieuwe toepassingsgebieden worden aangeboord. Zo...

Zijn algoritmen en machine leren wel betrouwbaar?

We leven in het tijdperk van ‘zo veilig mogelijk’ en ‘transparante verantwoording’. Nu is dat bij medische en gezondheidszaken altijd al lastig gebleken. 100 procent...

Is suïcidaal gedrag te voorspellen met algoritmes?

Algoritmes zijn steeds beter in staat om goede voorspellingen te doen. Uit een overzichtsstudie van het Trimbos-instituut, Altrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de...

Algoritme kan voor minder onnodige bloedkweken zorgen

Een algoritme dat ontwikkeld wordt door onderzoekers van het Amsterdam UMC moet het aantal bloedkweken op de Spoedeisende Hulp drastisch verminderen. Op dit moment worden...

Radboudumc zet straks AI als collega-arts in

Radboudumc-onderzoekers Geert Litjens en Rogier Kievit hebben een European Research Council (ERC) Starting Grant ontvangen. Met elk een bedrag van 1,5 miljoen euro kunnen zij...

Onmenselijke AI: hang persoonlijk contact niet aan ICT-wilgen

Overal klinken er signalen dat ICT en AI langzaam maar zeker de alledaagse persoonlijke interactie uit de samenleving slopen. Onder meer in de gezondheidszorg. De...

Alle ogen op Watcherr – Impact en positieve verandering in ouderenzorg

Frederick Pouders is medeoprichter en mede-eigenaar van het bedrijf Tequinity, dat verantwoordelijk is voor het concept en de ontwikkeling van de Watcherr: een technologisch en...

Algoritme in strijd tegen ziekenhuisopnamen en overlijden door Covid-19

Een algoritme dat voor patiënten van een huisartspraktijk het risico berekent om ernstig ziek te worden van een Covid-19 infectie. Dit maakt zorgvuldige identificatie mogelijk...

Algoritme tegen opnames, overlijden door Covid-19

In Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland wordt momenteel het Covid Early Warning Systeem getest. Dit systeem is gebaseerd op een algoritme dat voor patiënten van een...

Algoritme voor risicoberekening en vaccinatie selectie

Een nieuw algoritme, ontwikkeld door onderzoekers van Amsterdam UMC, stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patiënten lopen om ernstig ziek te worden...

Online ondertiteling eenvoudiger via AI-oplossing

Ondertitelingsoplossing voor doven en slechthorenden Ava komt met drie nieuwe producten die zijn ontworpen om doven en slechthorenden te ondersteunen in extra uitdagingen door de...

Algoritme voor snellere diagnose stofwisselingsziekten

Een snelle diagnose is met name bij stofwisselingsziekten, die doorgaans ernstig, zeldzaam en erfelijk zijn, van groot belang. Ze veroorzaken vaak kort na de geboorte...

Dodelijke keuzes, morele dilemma’s

Met deze onaangename titel wil ik uw aandacht trekken. Gelukt? Laat ik u dan nu meenemen naar een interessante proef – de officiële naam ervan...

Algoritme berekent aanwezigheid en agressiviteit van prostaattumor

Een computerprogramma dat MRI-beelden analyseert, kan de aanwezigheid en zelfs de agressiviteit van een prostaattumor betrouwbaar in kaart brengen. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc...

Algomedics: de alchemie van slimme algoritmen

Nee, deze blog gaat niet over lood in goud omzetten. Of misschien toch wel een beetje. Zijn de AI-algoritmen het nieuwe goud van de geneeskunde...
Delen: