Beeldbellen
Beeldbellen is een laagdrempelige digitale manier om zorg op afstand te leveren en valt onder de noemer e-health. Beeldbellen biedt een uitkomst als een fysieke aanwezigheid van een zorgprofessional en/of cliënt niet direct nodig is. Beeldbellen bevordert de zelfredzaamheid van patiënten/cliënten en kan een isolement voorkomen. Met beeldbellen kunnen artsen en mantelzorgers op afstand zien hoe het met iemand gaat en een indicatie geven over de gezondheidstoestand van de cliënt.

JGZ komt met richtlijnen voor beeldbellen

Ook in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt gewerkt met zorg op afstand. Met beeldbellen hebben JGZ-zorgverleners een extra mogelijkheid om contact te hebben met ouders en...

Zorgwaard re-integreert zorgpersoneel in beeldzorgteam

VVT-organisatie Zorgwaard benut beeldbellen niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor re-integratie, waardoor medewerkers met fysieke beperkingen weer kunnen aansluiten. Dit innovatieve gebruik van technologie...

Mijlpaal: 30.000 beeldzorgconsulten bij Rivas Wijkverpleegkunde

Het digitale team van Rivas heeft een mijlpaal bereikt op het gebied van beeldbellen. Van begin 2022 tot juli 2023 zijn er in totaal 30.000...

Kankerpatiënten positief over digitaal contact in de zorg

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft ruim 4.000 mensen met kanker gepeild over digitaal contact met zorgverleners. Gevraagd is hoe zij staan tegenover mogelijkheden...

Private equity investment in health: een ongezonde investering?

Gezondheidszorg is gewoon handel voor buitenlandse investeringsmaatschappijen. Daar valt flink aan te verdienen en helaas staan daarbij de belangen van cliënten en patiënten vaak op...

Private equity investment in health: een ongezonde investering?

Gezondheidszorg is gewoon handel voor buitenlandse investeringsmaatschappijen. Daar valt flink aan te verdienen en helaas staan daarbij de belangen van cliënten en patiënten vaak op...

Amstelring voert beeldbellen in bij wijkzorg

Amstelring Wijkzorg is op 23 mei begonnen met het aanbieden van beeldzorg aan een deel van haar cliënten. Volgens de zorgaanbieder uit de regio Amsterdam...

Chirurg Martijn Möllers: Digitale zorg biedt kansen

Digitale zorg is in opmars en dat is volgens algemeen chirurg Martijn Möllers logisch omdat die ontwikkeling aansluit bij de snelle digitalisering van de maatschappij....

Marente deelt beeldzorgteam met Roomburgh

Een speciaal team van zorgorganisatie Marente verzorgt sinds kort ook beeldzorg aan de cliënten van Roomburgh. Roomburgh is een organisatie met ongeveer 60 cliënten in...

Onderzoek toont meerwaarde DigiContact aan

DigiContact biedt ondersteuning door begeleiders via tablet of smartphone. Op deze manier is 24 uur per dag hulp beschikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking...

Digitaal contact op alle poli’s Franciscus Gasthuis

Het gebruik van toepassingen voor digitaal contact tussen zorgverleners en patiënten blijft groeien. Inmiddels maken bijvoorbeeld alle ziekenhuizen, en in totaal 42 zorgorganisaties, in de...

Augmented reality bij videobellen verrijkt sociaal contact

Veel ouderen voelen zich eenzaam door een gebrek aan betekenisvol sociaal contact. Om de ervaring van contact op afstand te verbeteren heeft TNO een nieuwe...

Carinova speelt 21 fte’s vrij met e-health

Bij zorgorganisatie Carinova is de inzet van e-health niet langer een innovatie, maar een manier van werken geworden. Inmiddels zijn er dankzij digitalisering, zoals met...

Doelstelling digitale consulten NVZ ruimschoots gehaald

In 2020, midden in de tweede golf van de coronapandemie, startte de NVZ met het programma Digitale Zorg. Door de pandemie had de digitalisering binnen...

Digitale Zorg presenteert nieuw praktijkplan beeldbellen

In het kader van het programma Digitale Zorg van NVZ is het Praktijkplan Beeldbellen gelanceerd. Het plan bevat handvatten, tips en mogelijke valkuilen bij het...

Philadelphia: Beeldbellen haalt druk van ketel bij cliënten  

Het platform Digicontact is de afgelopen drie jaar in omvang verdrievoudigd naar 3.500 cliënten. Digicontact is een platform dat zorgprofessionals ondersteunt met een breed scala...

Digitale zorg groeit ook bij Rivierenland gestaag door

Digitale zorg en oplossingen zoals beeldbellen en telemonitoring hebben de afgelopen twee jaar ook bij Ziekenhuis Rivierenland een flinke groei doorgemaakt. Zo is deze maand...

BovenIJ ziekenhuis zet in op hybride zorg

Het BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam-Noord) wil breder inzetten op digitale middelen voor patiëntcontact en thuismonitoring. Het ziekenhuis telt inmiddels bijna 23.000 patiënten en 200 zorgverleners die...

CWZ maakt werk van het videoconsult

In de lente van 2020 is het CWZ gestart met het aanbieden van het videoconsult. De reden daarvoor had, net als bij veel andere zorginstellingen,...

Innoveren binnen een organisatie: 4,5 jaar DiSofa Online Therapie

Medio 2017 ontstond bij GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ-NHN) het idee om iets radicaal anders te gaan doen. De organisatie liep al voorop met de inzet van...

Beeldbellen levert tevreden cliënten én meer tijd op

Een drietal ouderenzorgorganisaties hebben onderzoek gedaan naar het inzetten van zogenoemde beeldzorgmomenten door wijkverpleegkundigen. Het videobellen met cliënten vervangt (een deel van) de fysieke bezoeken...

BeterDichtbij nu voor alle patiënten Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis maakt voor veilig en eenvoudig digitaal contact tussen zorgverleners en bepaalde patiëntgroepen al enige tijd gebruik van BeterDichtbij. Met dit platform, en de...

Onmenselijke AI: hang persoonlijk contact niet aan ICT-wilgen

Overal klinken er signalen dat ICT en AI langzaam maar zeker de alledaagse persoonlijke interactie uit de samenleving slopen. Onder meer in de gezondheidszorg. De...

‘Thuis kan het ook’ campagne voor beeldbellen en appen

In 2020 lanceerden de NVZ en de Vliegwielcoalitie de publiekscampagne 'Thuis kan het ook'. Daarbij lag de focus op telebegeleiding. Precies een jaar later lanceren...

NVZ: Groei beeldbelconsulten en telemonitoring zet door

Het gebruik van beeldbelconsulten en telemonitoring is in de eerste helft van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, weer flink gegroeid. Dat...

Kwart Nederlanders kiest niet langer voor fysiek consult

24 procent van de volwassen Nederlanders vindt een face-to-face afspraak niet langer de prettigste manier om met een arts te praten over medisch advies of...

Videobellen: op afstand maar ‘toch vertrouwd’

Het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht) schetst met een persoonlijk verhaal van een patiënt wat de voordelen zijn van het tijdens de coronacrisis inderhaast ingevoerde videoconsult....

Tergooi integreert Microsoft Teams in BeterDichtbij

Het Tergooi ziekenhuis stapt over op beeldbellen via Microsoft Teams, geïntegreerd in het BeterDichtbij-platform. Dit moet meer gemak bieden aan patiënten, artsen en andere zorgverleners....

Bestendig de winst van het videobellen

Digitalisering staat sinds een tijd hoog op de agenda bij vrijwel alle zorginstellingen. Zorg op afstand-toepassingen zoals beeldbellen hebben veel potentiële voordelen. Veel partijen –...

Wat als je huisarts een coach wordt?

Huisartsen zijn in de toepassing van e-health geen echte early adopters. Waar commerciële partijen in rap tempo de ene na de andere nieuwe innovatie inlijven,...

‘Gewoon een vraag kunnen stellen, is goed voor welbevinden’

Hoe maken digitale services het werk van een arts, verpleegkundige of poli-assistent nu echt makkelijker en beter? Dit jaar voeren we hierover in edities van...

Bernhoven ‘viert’ 2000ste beeldbelconsult sinds corona

Anderhalf jaar geleden zou niemand in het Bernhoven ziekenhuis hebben kunnen bedenken dat in de lente van 2021 het 2000ste beeldbeldconsult 'gevierd' kon worden. Toch...

Digitale huisarts komt ook ‘ouderwets’ aan huis

Een huisarts zonder praktijk, dat komt maar weinig voor. Omdat er nog volop wordt gebouwd in Meerstad, heeft de huisarts in dit nieuwe Groninger stadsdeel...

Chatten en videobellen moet huisartsen ontlasten

Om aan de groeiende vraag naar huisartsenzorg in de Noordelijke provincies tegemoet te komen, introduceert zorgverzekeraar De Friesland digitale diensten zoals de chatdienst Dokter Appke...

Forse groei online consult in de GGZ

Dat de coronacrisis en de daaraan verbonden contact beperkende maatregelen een grote invloed hebben op de zorg staat buiten kijf. Zo vinden steeds meer (poliklinische)...

Kort zorgnieuws: Beelbellen Ommelander; PGO-campagne; Onco Appstore, en meer

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere...

Digitalisering brengt flexibiliteit voor patiënt en dokter’

Hoe maken digitale services het werk van een arts, verpleegkundige of poli-assistent nu echt makkelijker en beter? Dit jaar voeren we hierover in de edities...

Onderzoek naar beeldbellen met ouderen en laaggeletterden

De coronacrisis en alle maatregelen daaromheen hebben duidelijk gemaakt dat e-health en zorg-op-afstand een onmisbare rol spelen in de gezondheidszorg. Dat geldt met name ook...

Nieuw bewindvoerdersportaal VGZ, videobellen bij Menzis

Sinds eind december 2020 kunnen bewindvoerders en curatoren financiële zorgzaken voor hun klanten online regelen in het bewindvoerdersportaal van Cooperatie VGZ. Het is naar eigen...

NFK: kankerpatiënten waarderen mogelijkheid videobellen

Kankerpatiënten waarderen in coronatijd de mogelijkheid tot videobellen en telefonische afspraken waarderen. Toch wil acht op de tien het liefst een fysieke afspraak met hun...

Premature baby’s met sondevoeding eerder naar huis

Baby's die te vroeg geboren worden en nog afhankelijk zijn van sondevoeding mogen in het St. Antonius eerder naar huis. Geboortezorg in het St. Antonius...

‘Beeldbellen structureel onderdeel peuterrevalidatie’

Beeld- of videobellen werd na het invoeren van lockdown-maatregelen afgelopen maart de nieuwe norm. Zo ook in de Nijmeegse Sint Maartenskliniek. Revalidatietrajecten moesten opeens grotendeels...

Raad van Ouderen: bevorder beeldbellen en belcirkels

In een advies aan minister de Jonge van VWS stelt dat Raad van Ouderen dat beeldbellen en belcirkels een goed middel zijn om in te...

Beeldbellen en belcirkels helpen onderling contact ouderen

De Raad van Ouderen adviseert de overheid om initiatieven op de gebieden van beeldbellen en belcirkels (financieel) te ondersteunen. Volgens de instantie spelen deze concepten...

Qwiek.up uitgebreid met webcam voor beeldbellen

Door de coronacrisis heeft het bezoeken van familieleden in een verzorgingstehuis nog altijd met de nodige beperkingen te kampen. Videobellen heeft de afgelopen negen maanden...

Digitaal consult via Spreekuur.nl nu ook overdag

In maart werd de digitale huisartsenpost Spreekuur.nl door de coronacrisis versneld uitgerold. Na een succesvolle pilot in de regio Eemland en Rijnmond, die gevolgd werd...

Telefonisch contact meest gebruikt voor zorg op afstand

Bijna zes op de tien Nederlanders hebben tijdens de coronapandemie vaker gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen om met zorgverleners in contact te komen. Dat blijkt...

Videoconsulten ook in het ETZ een blijvertje

Na bijna zes maanden coronacrisis mag wel geconcludeerd worden dat het videoconsult uitgegroeid is tot hét alternatief voor fysieke afspraken in het ziekenhuis en andere...

ZIVVer voegt veilig videobellen toe aan platform

ZIVVER, een platform voor veilige communicatie, heeft afgelopen maand een oplossing voor veilig videobellen toegevoegd. Het platform bood al opties voor veilige e-mail en bestanden...

Catharina implementeert videoconsult in MijnCatharina

Het Catharina Ziekenhuis heeft, zoals zo veel zorginstellingen, de uitrol van het videoconsult tijdens de coronacrisis versneld doorgevoerd. En met de implementatie van de videobelfunctie...

Noordwest voegt videoconsult toe aan patiëntenportaal

De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft deze maand de videoconsult functie toegevoegd aan het patiëntenportaal Mijn Noordwest. Patiënten en zorgverlenerskunnen hiermee via het portaal vanaf nu een...

Verdeeldheid over opstarten face-to-face-ggz na corona

Netwerkorganisatie 'De Nederlandse ggz' en cliënten belangenvereniging MIND hebben een verschillende kijk op de status en kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland nu de...

Beeldbellen blijvertje in St. Antonius en Diabetes Centraal

Zoals in zoveel zorginstellingen is het inzetten van (beeld)bellen als alternatief voor fysieke afspraken ook in het St. Antonius door de coronacrisis geïntensiveerd. De afdeling...

Máxima MC introduceert live videoservice op NICU

Het Máxima MC (MMC) heeft een live videoservice in gebruik genomen voor ouders en familie van kinderen die op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU)...

E-health in de praktijk: Genzõ: kijk door een andere bril naar de zorg

De slimme bril is versneld ingezet om diagnose op afstand in deze coronatijd mogelijk te maken. Die slimme bril, ook wel Smart Glass genoemd, is...

‘Thuiswerken zal ook na coronacrisis meer de regel worden’

Ziekenhuizen hebben als gevolg van de coronacrisis in zeer korte tijd een enorme omslag moeten maken op het gebied van thuiswerken. Voorheen gebeurde thuiswerken vooral...

Met Femly tv wordt beeldbellen kinderspel voor ouderen

De nieuwe Limburgse vinding Femly tv om het beeldbellen te vereenvoudigen helpt ouderen en hun familie om deel uit te blijven maken van elkaars leven....

Behandelaars en patiënten GGZ zien digitale zorg wél zitten

Afgelopen dinsdagochtend kreeg ik een pushbericht van de RTL Nieuws-app over een artikel in de NRC. ‘Digitaal behandelen? Liever niet, zeggen psychiaters en psychologen’. Als...

Noordwest Ziekenhuisgroep rolde videobellen versneld uit

Veel zorginstellingen zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis meer gebruik gaan maken van videobellen om de reguliere patiëntzorg zoveel mogelijk te kunnen continueren. Dat...

Patiënten CWZ-ziekenhuis blij met videoconsult

De afgelopen maanden is het videoconsult in veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen behoorlijk, en versneld, ingeburgerd. De reden daarvoor was natuurlijk een redelijk dwingende: de...

Versnelde invoering beeldzorg door coronacrisis

De coronacrisis leidt bij veel zorgorganisaties in Nederland tot een versnelde uitrol van beeldzorg. Los van de technische uitdagingen moeten zorgorganisaties ook leren omgaan en...

Kort zorgnieuws: Face-to-face GGZ; MedMij DXC; BeterdichtBij in Diakonessenhuis, en meer

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere...

Tablets zorgen voor forse besparing beschermingsmiddelen

Op de SEH van het Máxima MC worden sinds kort tablets ingezet om te communiceren met patiënten die besmet zijn, of verdacht van besmetting, met...

Kort zorgnieuws; Digitale post Rijnstate; Tablets Bernhoven, GGZ verwijzingen, en meer

Wekelijks ontvangen wij vele persberichten en nieuwsartikelen. De berichten die te klein zijn om er een volledig nieuwsbericht van te maken zetten we bij elkaar...

KNMP publiceert handreiking voor consult op afstand

Beeldbellen en andere vormen van het voeren van een consult op afstand zijn sinds de coronacrisis snel gemeengoed geworden. Veel zorginstellingen hadden hier ook voordat...

Martini Ziekenhuis zet videoconsulten in op 13 poli’s

Het weer opstarten van de reguliere zorg wordt door het Martini Ziekenhuis aangegrepen om het aantal poliklinieken dat gebruik maakt van het videoconsult uit te...

Behandeling via videoconsulten bij ETZ positief ontvangen

Net als in veel zorginstellingen zijn de online behandelingen en consulten via beeldbellen ook in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) de afgelopen twee maanden fors uitgebreid....

Beeldbellen tegen eenzaamheid bij COVID-19 patiënten

Naast het fysieke gevecht tegen het virus om weer gezond te worden, kampen COVID-19 patiënten vaak ook met een psychologische strijd tegen eenzaamheid. WeVisit is...

Catharina zet videobellen in voor obesitaspatiënten

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het mogelijke verband tussen obesitas en COVID-19. Een relatie die volgens de uitkomsten van enkele Amerikaanse en Britse...

Digitaal vaardig? Hiep hiep voor de bieb!

Herkent u dit? Dat je een boek dat op de plank uitsteekt even terugduwt zodat alles weer netjes recht staat. Dat je de gewichten in...

Kort zorgnieuws: Beeldbellen SJG en BovenIJ; Coronahulp zwangeren; IKNL data, en meer

Van alle kleinere pers- en nieuwsberichten die onze redactie deze week ontvangen heeft, is weer een selectie gemaakt die in dit kort zorgnieuws samengevat zijn....

Huisartsenzorg op afstand met ArtsOnline

Het tekort aan huisartsen is een probleem dat in diverse Nederlandse regio's, met name in zogenoemde buitengebieden, speelt. Daarbij komt nu dan ook nog eens...

Amsterdam UMC deelt kennis over videoconsulting

Het Amsterdam UMC heeft in het wetenschapsblad Nature Medicine een artikel gepubliceerd dat als een soort handleiding kan fungeren voor videoconsulten tussen patiënt en zorgverlener....

Digitale audit voor VIPP-doelstellingen

In de weken voordat de coronacrisis uitbrak, hadden veel zorginstellingen al een audit ingepland staan voor het afronden van de VIPP doelstellingen. De fysieke audits...

Sophi helpt ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

Voor ouders en familieleden van kinderen met een verstandelijke beperking zijn de beperkende contact- en bezoekmaatregelen van de coronacrisis bijzonder zwaar. De kinderen begrijpen vaak...

Heropstarten na de corona-reset

Ondanks de corona-ellende ben ik hoopvol voor de toekomst, en dat is niet omdat het vandaag de eerste dag van de lente is, een dag...

Kort zorgnieuws: Corona maatregelen GGZ en gehandicaptenzorg; Nieuwe directeur Z-CERT

Het nieuws rondom de coronacrisis beheerst ook deze week het nieuws. En dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. Twee van de vier...

Videotriage op HAP bewijst meerwaarde

Een huisartsenpost in Oosterhout oogst veel lof van zowel artsen als patiënten voor een videotriage project dat eind vorig jaar bijwijze van proef gestart werd...

Rijndam versnelt uitrol therapie via beeldbellen

Met uitzondering van de kliniek waar opgenomen patiënten verblijven zijn alle locaties van het Rijndam vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten. Toch gaat voor...

KNMG tips en adviezen voor online consult en beeldbellen

De inzet van beeldbellen en e-consults neemt de afgelopen weken een enorme vlucht in Nederland. Het is een waardevol alternatief voor het fysiek ontmoeten van...

Stappenplan beeldbellen tijdens de Coronacrisis

De uitbraak van Covid-19 maakt dat we we massaal onze werkwijze aan het aanpassen zijn. De zorg moet natuurlijk altijd, en zo goed mogelijk voortgaan....

Pantein introduceert BeterBichtbij in thuiszorg

Zorgorganisatie Pantein is de eerste in Nederland die de BeterDichtbij-app inzet in zowel het ziekenhuis als de thuiszorg. Bij het Maasziekenhuis Pantein wordt app al...

Martini ziekenhuis zet videoconsult in bij diabetespatiënt

Het Groningse Martini Ziekenhuis heeft positieve ervaringen opgedaan met een pilot op het gebied van videoconsulten. Afgelopen oktober namen diabetesconsulenten Ellen Wessels en Ina van...

Beeldbellen alternatief voor gebrek aan huisartsen

Het groeiende huisartsentekort in delen van Nederland leidt ertoe dat sommige mensen op een wachtlijst komen te staan of gewoon helemaal niet meer bij een...

E-consult bezig aan opmars bij medisch specialisten

Medisch specialisten maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om consulten op afstand te registreren. Het gaat bij dergelijke e-consulten om beeldbellen, het belconsult en...

Carintreggeland meldt succesvolle pilot beeldzorg

Ziekenhuis Carintreggeland meldt dat het een pilot met beeldzorg succesvol heeft afgerond. zowel cliënten als medewerkers ervaren duidelijk een toegevoegde waarde. Beiden geven aan dat...

VWS gaat gebruik beeldbellen actief promoten

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gelooft dat beeldbellen of videobellen een grote vlucht gaat nemen in de zorg. Momenteel maken slechts weinig mensen hier gebruik...

Teleconsult huisarts en ziekenhuis volgens CWZ groot succes

Terugdringen van wachttijden, voorkomen van onnodige zorg en geen impact op het eigen risico van de patiënt. Dat zijn de belangrijkste voordelen van de inzet...

Beeldzorg De Waerden: eenvoud staat voorop

Zorginstelling De Waerden (Heerhugowaard, N-H) heeft de ambitie om een beeldzorgcentrale op te zetten die heel Noord-Holland 24/7 kan bedienen. Dat is een ambitie die...

Carintreggeland begint pilot beeldbellen voor thuiscliënten

Carintreggeland, aanbieder van langdurige zorg in de regio Twente, is begonnen met een pilot voor zorg op afstand. De komende maanden gaat de afdeling Thuisbegeleiding...

Online behandeling zinvolle aanvulling ggz-zorg

Het aanbieden van een online behandeling aan ggz-cliënten kan een zinvolle aanvulling zijn op een reguliere behandeling. Het kan er voor zorgen dat mensen minder...

Bruins: focus op succesnummers en opschalen

“Het is goed dat er tijdens de e-healthweek een lampje gezet wordt op alle e-health toepassingen die er al zijn. Maar dat is niet het...

BeterDichtbij biedt beeldbellen in samenwerking met KPN

BeterDichtbij maakt beeldbellen mogelijk dankzij de KPN video call API binnen de digitale dienst BeterDichtbij. Huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners kunnen zo eenvoudig en...

Met blockchain toegang tot videoconsult met zorgverlener

De Britse start-up Medicalchain biedt patiënten de mogelijkheid om via blockchain toegang te krijgen tot een videoconsult met een arts. Het bedrijf houdt momenteel een...

VVD hamert op belang thuismonitoring

VVD-Kamerlid Arno Rutte vindt het onbegrijpelijk dat het gebruik van mobiele apparaten voor thuismonitoring nog altijd niet in ingeburgerd. De politicus stelt tegenover de Telegraaf...

Digitale speltechnologie maakt mensen gezonder

Digitale speltechnologie wordt steeds vaker ingezet voor zorgdoeleinden, zoals revalidatie of tegen angststoornissen. Ook preventie kan een doel zijn. Op de Superhuman Sports Design Challenge...

Rijndam Revalidatie begint pilot met videocoaching kinderen

Videobellen wordt in toenemende mate ingezet om zorg-op-afstand of telezorg te bieden. Dat kan bijvoorbeeld een consult zijn met een huisarts of zelfs een specialist,...

Parnassia komt met online poli voor behandeling psychische klachten

De Parnassia Groep en Sense Health hebben een volledig online opererende polikliniek geopend. Het doel is om behandelingen uit de spreekkamer te halen en begeleiding...

OLVG voert MDO video-overleg voor betere aanpak alvleesklierkanker

Video-overleg wordt steeds vaker toegepast voor MDO (multidisciplinair) overleg tussen zorgprofessionals. Eind januari liet het Maxima Medisch Centrum weten dat het een pilot voor video-MDO...

MMC wil video-MDO met verloskundigen na pilot verder uitrollen

Máxima Medisch Centrum (MMC) en vier verloskundigenpraktijken uit de regio hebben een pilot met videocommunicatie voor wekelijks MDO (Multi Disciplinair Overleg) met succes afgerond. Het...
Delen: