Data
Men spreekt van big data wanneer data vanwege hun grote niet meer door reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden zijn.  De hoeveelheid data die gemaakt, opgeslagen, geraadpleegd en gedeeld wordt, groeit door de digitalisering van de maatschappij exponentieel. Organisaties, overheden en bedrijven wereldwijd beheren steeds meer data over burgers, elkaar, maar ook steeds meer apparaten verzamelen data, slaan deze op en delen dezen (het zogenaamde internet off things ook wel IoT genoemd). Hierdoor is er ook steeds meer sensordata beschikbaar. Het analyseren van deze data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevatten immers een schat aan informatie voor verschillende doeleinden zoals klinisch en wetenschappelijk onderzoek, monitoren van gezondheid, of preventief ict systeem onderhoud. Maar ook voor marketingdoeleinden en het voorspelen van gedragingen van bijvoorbeeld valuta. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden data is een uitdaging, maar ook de beveiliging daarvan.

Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf

Komen onze data straks in handen van grote Amerikaanse bedrijven zoals Amazon of Google? Ik hoop het niet. Dan zijn we de controle echt kwijt....

John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar’

John Halamka, opgeleid in de spoedeisende geneeskunde en medische informatica, werkt al ruim veertig jaar op het snijvlak van technologie, gezondheidszorg en beleid. Inmiddels doet...

Alles draait om data en overzicht bij calamiteiten

Er mag dan nu veel aandacht zijn voor AI, bij Living Lab Neurochirurgie zijn ze drie jaar geleden begonnen met het analyseren van data voor...

De bijdrage van HIPS aan de landelijke zorgdata-ontwikkelingen, in gesprek met…

Renske Veenstra (programmamanager ICT & informatisering bij Santeon) en Ann Ouvry (directeur bij D&A), een bureau dat organisaties in de zorg helpt bij digitalisering. Afgelopen...

Eenduidige informatie over bijwerkingen oncolytica

IKNL en Stichting Health Base gaan ervoor zorgen dat patiënten en zorgverleners altijd dezelfde betrouwbare en eenduidige informatie over bijwerkingen van oncolytica ontvangen. De informatie...

Real-world data geven zicht op effectiviteit maagkankermedicatie

Recente ontwikkelingen tonen aan dat het mogelijk is om sneller feedback te krijgen omtrent de effectiviteit van medicijnen met behulp van real-world data. Dit werd...

Voorkom schijndigitalisering en voeg écht waarde toe

Je zult maar een enthousiaste baliemedewerker hebben die zelf niet zo’n fan is van die moderne aanmeldzuilen en iedere patiënt spontaan helpt, nog voordat die...

KIK-V Zelfscan ondersteunt zorgaanbieders bij automatiseren

Meer dan 130 zorgaanbieders hebben in de afgelopen twee jaar de KIK-V zelfscan ingevuld. Deze scan is de eerste stap op weg naar de implementatie...

Datapartner IKNL stelt gegevens beschikbaar voor EHDEN

Het IKNL heeft als datapartner van het European Health Data & Evidence Network EHDEN data uit de Nederlandse Kanker Registratie beschikbaar gesteld voor onderzoek in...

Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data

Katarzyna Kolasa, Ph.D., hoogleraar gezondheidseconomie aan de Kozminski Universiteit (Polen), waarschuwt in haar nieuwste boek 'The Digital Transformation of the Healthcare System’ voor de financiële...

SPIDeRR: breekijzer voor internationale data-uitwisseling

Dertig procent van de patiënten die naar de huisarts gaat, komt daar vanwege spier- en gewrichtsklachten. Deze mensen moeten vaak een lange weg afleggen langs...

Santeon versnelt data-gedreven zorg met HIPS

Data-uitwisseling tussen ziekenhuizen kan en moet beter. Dat begint aan de basis: betere datakwaliteit, meer landelijke afspraken en standaarden. De Santeon ziekenhuizen namen het heft...

Artificial intelligence ondersteuntbij Mohs-chirurgie

Om met behulp van artificial intelligence (AI) te komen tot het verbeteren van de diagnostische mogelijkheden in de dermatologie - met name bij Mohs-chirurgie voor...

‘AI moet betrouwbaar en te vertrouwen zijn’

Vertrouwen, betrouwbaarheid, transparantie: woorden die schetsen waar het mondiaal eerste AI-ethieklab voor de zorg zich op richt. Het Erasmuc MC en de TU Delft, met...

Portofoon 2.0 faciliteert datagedreven organisatie

De zorg telt naar verwachting in 2032 zo’n 137.000 openstaande vacatures. Willen we de zorgsector ondanks groeiende personeelstekorten werkbaar houden, dan moet er radicaal anders...

Laurentius start test met innovatief hartmonitoringshorloge

Laurentius gaat in een proeftuin de inzet van een slim horloge testen. Het gaat concreet om een draagbare monitor van CardiacSense die wordt ingezet bij...

SPIDeRR: breekijzer voor internationale data-uitwisseling

Dertig procent van de patiënten die naar de huisarts gaat, komt daar vanwege spier- en gewrichtsklachten. Deze mensen moeten vaak een lange weg afleggen langs...

AI weet meer, ziet meer, maar: is het ook slimmer dan de dokter?

AI wordt zo’n beetje de hemel in geprezen over wat het allemaal kan. Deels natuurlijk een hype, maar er zit een kern van waarheid in....

Database genetische code draagt bij aan zorg op maat

Om in de toekomst beter zorg op maat te kunnen leveren, wordt een openbare database opgezet met daarin de genetische codes van een miljoen ‘doorsnee’...

Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data

Katarzyna Kolasa, Ph.D., hoogleraar gezondheidseconomie aan de Kozminski Universiteit (Polen), waarschuwt in 'The Digital Transformation of the Healthcare System’ voor de financiële ineenstorting van zorgsystemen....

HIPS als kans voor het zorglandschap; in gesprek met…

...Renske Veenstra, programmamanager ICT & informatisering en Bram Wesselo, data architect bij Santeon. Waar in het eerste blog van de HIPS blogserie de focus lag...

De Route naar databeschikbaarheid

Wat is databeschikbaarheid? Hebben we daar allemaal hetzelfde beeld bij? Dat is zeer de vraag. In de discussie over het verzamelen, delen en gebruiken van...

Onderzoek moet AI leren structureren en taalbarrière te overbruggen

Data over patiënten is nog lang niet gestructureerd vastgelegd. Al tijden worden er manieren bedacht waarop dat eenduidiger zou kunnen. In de dagelijkse praktijk kunnen...

Nederlanders bij goede controle bereid tot delen medische data

Nederlanders zijn vaak bereid om hun medische gegevens te delen voor secundair gebruik zoals onderzoek. Ze willen echter wel zeggenschap over wat er met hun...

AI inzetten als beslishulp bij behandeling reuma

Het UMC Utrecht heeft een Europese subsidie van zes miljoen euro veiliggesteld voor het onderzoek genaamd STRATA-FIT. Dit initiatief heeft als doel kunstmatige intelligentie in...

Nederlandse regels rond hergebruik gezondheidsdata belemmeren onderzoek

De regelgeving met betrekking tot het hergebruik van patiëntgegevens en lichaamsmateriaal voor onderzoek in Nederland blijkt minder effectief te zijn dan in andere Europese landen....

Medische beeldvorming en pathologie: een digitale vergelijking

Effectieve en doelmatige medische zorg leunt op diagnostisch onderzoek. De beeldvormende diagnostiek (radiologie en nucleaire geneeskunde) en pathologie zijn onmisbare schakels voor screening, diagnosestelling, prognose...

Zorgdata delen? Daar kun je met je PET wel bij!

In het vorige artikel (ICT&health 3, juni 2023) over veilig delen van zorgdata werden Privacy Enhancing Technologies (PETs) geïntroduceerd. In dit tweede artikel gaan we...

CVRM-benchmark helpt ziekenhuizen met bieden betere zorg

Hoe goed zijn patiënten met een hart- en/of vaataandoening ingesteld op zaken als cholesterol, stolling en bloeddruk? En leven ze zo gezond mogelijk? Steekproeven wijzen...

Hoe HIPS bijdraagt aan efficiënt samenwerken in de zorg; in gesprek met…

… Jos Hendrikx, Clinical Data Scientist & Epidemioloog en André Klappe, beleidsadviseur bij Santeon over het dataplatform van Santeon, Health Intelligence Platform (HIPS). Een uniek...

Nieuw platform voor medische data in ontwikkeling

Palga en Health-RI werken samen voor de inrichting van een platform voor het multidisciplinair overleg, met moleculaire en klinische data van patiënten die in een...

CVRM-benchmark helpt ziekenhuizen met verbeteren zorg

Hoe goed zijn patiënten met een hart- en/of vaataandoening ingesteld op zaken als cholesterol, stolling en bloeddruk? En leven ze zo gezond mogelijk? Steekproeven wijzen...

Slimme tool op Kanker.nl geeft overlevingskansen op maat

Op de website Kanker.nl is een baanbrekende tool gelanceerd waarmee patiënten direct toegang krijgen tot hun specifieke overlevingskansen voor borst-, darm-, long- en prostaatkanker. Deze...

Big data in de zorg: een nieuw tijdperk breekt aan

De manier waarop we data gebruiken in de gezondheidszorg is hard aan verandering toe. Tot voor kort was de meeste zorgdata afzonderlijk van elkaar opgeslagen...

Zwemmen of verzuipen in de informatiestroom

Een alarmerende titel van dit blog. Gelukkig heb ik mijn zwemdiploma’s met succes gehaald. Desalniettemin verzuip ik nog regelmatig bijna, maar dan heb ik het...

Kansen en uitdagingen voor de toekomst van de zorg

De zorg kan enorme waarde ontlenen aan optimaal secundair gebruik van zorgdata. Maar om dat optimaal gebruik mogelijk te maken, moeten nog wel juridische en...

Gerichte behandeling kankerpatiënten door koppeling van data

Hartwig Medical Foundation werkt sinds 2020 samen met the Jackson Laboratory (JAX) en haar Clinical Knowledgebase (CKB). Een voor beide partijen - en vooral voor...

Zorgdata delen? Daar kun je met je PET wel bij!

Data uit de gezondheidszorg kan de medische wetenschap vooruit helpen en zorgprofessionals toerusten om betere zorg te verlenen. Privacy, vertrouwen en veiligheid zijn waarden die...

Snel en makkelijk data verzamelen uit patiëntendossiers

In slechts twee jaar tijd wist arts-promovendus Dianne Bosch bijna 12.000 patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker te includeren voor onderzoekstraject CAPRI 3. Een enorme tijdswinst ten...

Samenwerking tussen Hartwig en CKB succesvol

Sinds 2020 werkt Hartwig Medical Foundation samen met the Jackson Laboratory (JAX) en haar Clinical Knowledgebase (CKB). Terugkijkend levert dit duidelijke synergie op. Hartwig detecteert...

Data Nurse zorgt voor hergebruik geregistreerde data

Dagelijks registreren wijkverpleegkundigen gegevens over hun cliënten en de handelingen die ze bij die cliënten verrichten. Een schat aan informatie, maar die blijft nog onbenut...

Zorgdata delen? Daar kun je met je PET wel bij!

Data uit de gezondheidszorg kan de medische wetenschap vooruit helpen en zorgprofessionals toerusten om betere zorg te verlenen. Privacy, vertrouwen en veiligheid zijn waarden die...

Zorgsector goed voor 41% van alle datalekken

In totaal spelen 41% van de datalekken in Nederland zich af in de ziekenhuizen en aanverwante organisaties. Daarmee is de zorg de meest gehackte sector...

Zorgsector goed voor 41% van alle datalekken

In totaal spelen 41% van de datalekken in Nederland zich af in de ziekenhuizen en aanverwante organisaties. Daarmee is de zorg de meest gehackte sector...

AI-tool herkent alvleesklierkanker in vroeg stadium

Met een nieuwe AI-tool kunnen mensen met het hoogste risico op alvleesklierkanker tot drie jaar vóór de daadwerkelijke diagnose opgespoord worden. Om dit te bereiken...

Secundair gebruik data biedt zorg betere toekomst

De zorg kan enorme waarde ontlenen aan optimaal gebruik van secundair gebruik van zorgdata. Maar om dat optimaal gebruik mogelijk te maken, moeten nog wel...

Zonder cybersecurity geen veilige zorg

Lies van Gennip (zelfstandig adviseur en toezichthouder en betrokken bij Informatieveilig Gedrag in de Zorg via ECP platform voor de innovatiesamenleving) en Gabriëlle Speijer (radiotherapeut-oncoloog...

Databeschikbaarheid in de zorg: Van Papieren Dossiers naar een Digitale Toekomst

Als dermatoloog begon ik ruim 30 jaar geleden mijn carrière in het Maastricht UMC. Destijds werkten we nog met papieren dossiers, waarbij het verkrijgen van...

Vertekende resultaten bij hergebruik zorgdata

Nivel heeft samen met de Universiteit Leiden en het Amsterdam UMC literatuuronderzoek uitgevoerd naar de invloed van het hergebruik van zorgdata op de uitkomsten van...

Kamerbrief: ‘Dekkend landelijk datanetwerk nodig!’

Minister Kuipers gaat vol inzetten op een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren. Doel: het verbeteren van de databeschikbaarheid. Dit schrijft hij in een brief die...

Data delen in de zorg is beter voor de patiënt

De vergrijzing in Nederland zorgt voor een groeiende behoefte aan zorg. Ook het tekort aan zorgpersoneel maakt dat de sector op zoek moet naar productievere...

De grote potentie van medische service centra

In de discussie over het toekomstbestendig inrichten van de zorg is het waardevol om te kijken naar de mogelijkheden die medisch service centra kunnen bieden....

Veilig data analyseren, zonder data te delen

Wie onderzoek wil doen op basis van data, moest daarvoor tot voor kort data uitwisselen; gegevens anonimiseren; steeds opnieuw datasets samenstellen. Dankzij de samenwerking van...

We gaan van beeldbeschikbaarheid naar volledige databeschikbaarheid

Philips sloot afgelopen januari met regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) GERRIT voor de regio Noord-Nederland een overeenkomst. Het doel: de beschikbaarheid en uitwisseling van beelden en documenten...

Nationale Visie: verhelderend zicht op de zorg van morgen

Om goede zorg te kunnen (blijven) geven aan alle burgers in Nederland moet de zorg toekomstbestendig worden. Uitdagingen zoals de toenemende zorgvraag en de arbeidsproblematiek...

Datacoalitie wil zorg in de regio verbeteren met data

Eind maart is de Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond formeel van start gegaan. Een samenwerkingsverband van de afdeling huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC, Rijnmond Dokters...

Extra subsidie voor uitbreiding COVID-19 onderzoek

Een extra subsidie van 100.000 euro van ZonMw stelt onderzoekers van het nationale CoLaIC consortium, onder leiding van Zuyderland Medisch Centrum en MUMC+, in staat...

IKNL, DHD: krachtenbundeling databronnen biedt nieuwe inzichten

Een bundeling van krachten van de databronnen van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en de DHD kan nieuwe inzichten opleveren die helpen de zorg voor...

Het grootste dataplatform voor de zorg ter wereld

De Britse National Health Service (NHS) verwerkt een enorme hoeveelheid zeer gevoelige gegevens, met als doel om al deze informatie samen te brengen in één...

Haalbaarheidsstudie rond verbeteren datakwaliteit

Het KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) is de afgelopen tijd bezig geweest met het project ‘Verbeteren datakwaliteit’. Het doel was het in kaart brengen...

Optimaliseren zelfredzaamheid van ouderen

Het project Data Driven Nursing is een tweede fase ingegaan. Dit project is in het leven geroepen om zelfredzaamheid van ouderen op client- en wijkniveau...

Uitwisseling medische gegevens geoptimaliseerd

De uitwisseling van medische gegevens krijgt een nieuwe impuls met de nieuwe gecontroleerde livegang (GLG) voor de online toestemmingsvoorziening Mitz. Itzos, E-Zorg en VZVZ ondertekenden...

Gezondheidsdata ter voorkoming, opsporing en behandeling van kanker

Het samenbrengen van databronnen is essentieel om inzichten te krijgen uit data die helpen om kanker te voorkomen, sneller op te kunnen sporen en beter...

Kabinet stopt 68 miljoen euro in data-infrastructuur voor R&D

Het kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten. Dat werd eind vorige week bekend. Daaronder een project voor het toepassen van...

Patiënt gebaat bij Europese uitwisseling patiëntsamenvatting

Wanneer je als Nederlander in een Europees land al dan niet acute medische zorg nodig hebt, is het van belang dat de dienstdoende zorgverleners ter...

Leren van elkaars oplossingen voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Denemarken, Finland, Zwitserland en Canada. Deze landen hebben allemaal hetzelfde gemeen: ze staan, net als Nederland, voor uitdagingen bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in...

Krachtenbundeling Itzos en KPN Health vereenvoudigt digitale gegevensuitwisseling

KPN Health heeft zijn sporen op het gebied van communicatie en gegevensuitwisseling in de zorg inmiddels verdiend. Zo is KPN E-Zorg inmiddels een standaard voor...

Impact Tinybot Tessa op zelfredzaamheid

In de regio Zuidoost-Brabant heeft in de periode tussen januari 2021 en november 2022 een pilot plaatsgevonden met Tinybot ‘Tessa’ waarin meerdere zorgorganisaties participeerden. Tessa...

Over puzzels en Lego: beschikbaarheid versus uitwisseling van data

De afgelopen tijd is databeschikbaarheid voor zorg en gezondheid als term veel in het nieuws, bijvoorbeeld om tot goede AI-toepassingen te komen (1). Het lijkt...

Isala hergebruikt primaire zorgdata voor kwaliteit en onderzoek

Ziekenhuizen barsten uit hun voegen van de data. In veel huizen is dit een onontgonnen schat aan informatie. Isala verzilvert deze waardevolle data door klinische...

Water uit de kraan

Technologie faciliteert het zorgproces onvoldoende! En dat terwijl zorgprofessionals door de juiste inzet van technologie state-of-the-art én vertrouwelijke zorg kunnen leveren. Technologie die ervoor zorgt...

Deloitte: EHDS leidt tot ‘unbundling of healthcare’

Er is binnen de zorg veel te doen over het Europese wetsvoorstel voor het delen van zorgdata, de EHDS. Deloitte schetst een scenario dat deze...

Datagedreven werken in de zorg

Terwijl de verwachtingen van datagedreven werken in de zorg hoog zijn, is het voor veel zorgaanbieders lastig om hierin stappen te zetten. Met een position...

IKNL lanceert interactieve Kankeratlas voor Nederland

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft vandaag de interactieve Kankeratlas gelanceerd. Daarop is voor een aantal van de voorkomende kankersoorten per regio in kaart gebracht hoe...

AI ingezet voor persoonsgerichte behandelingen

André Marquand is onlangs benoemd tot hoogleraar Computational Psychiatry aan Radboudumc en de Radboud Universiteit voor een periode van vijf jaar. Zijn leerstoel wordt voor...

Augmented reality verandert zorg definitief

Dr. Atul Gupta Chief Medical Officer for Image Guided Therapy bij Philips en werkzaam als interventieradioloog denkt dat met name AR de zorg de komende...

Amigo! uitgebreid met Digitale Toegang in de zorg

Nictiz heeft het programma ‘Digitale Toegang’ medio december 2022 aan het kennisplatform Amigo! toegevoegd. Via dit nieuwe programma informeert en adviseert Nictiz zorgaanbieders en softwareleveranciers...

Het allergrootste risico van Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt in menig glazen bol gezien als een geweldig instrument om onze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar AI kent ook...

De Wegiz gaat alleen werken met een opt out

Jacqueline van den Hil is tegenwoordig parlementariër voor de VVD, maar heeft haar sporen verdiend in de Zeeuwse zorgsector – onder andere als radiodiagnostisch laborant...

‘Er is nog veel winst te behalen in de behandeling van patiënten met astma’

Hoe kom je erachter of binnen je eigen afdeling patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg ontvangen? Saar van Nederveen en...

KPN: goede uitwisseling data basis voor betere zorg

KPN speelt op diverse gebieden een rol in de zorgsector. Een zo’n rol is die van het faciliteren van veilige gegevensuitwisseling. Daarvoor heeft KPN de...

KNOV, Perined werken aan verbetering datakwaliteit

Beroepsorganisatie KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en Perined gaan samenwerken binnen het project Verbeteren datakwaliteit. Het doel is om de dataroute in kaart te...

Federated learning helpt bij betere detectie van hersentumor

Met behulp van machine learning technologie genaamd federated learning is het mogelijk om het vinden van hersentumoren met een derde te verbeteren. Dat blijkt uit...

Soevereine cloud- en data-oplossingen voor het zorgdomein

Controle over je data is in de zorg heel relevant. Wat gebeurt ermee? Heb ik te allen tijde toegang tot mijn data? Ben ik niet...

IQVIA en Roseman Labs willen samen patiëntzorg verbeteren

IQVIA Nederland en Roseman Labs hebben een letter of intent getekend voor een strategische samenwerking tussen beide bedrijven. IQVIA is mondiaal actief op het gebied...

Dataplatform helpt bij realiseren MS-patiëntprofiel

Het verloop van de ziekte MS is bij iedere patiënt anders. Maar omdat men niet weet hoe de ziekte individueel gaat verlopen, krijgt vooralsnog iedereen...

Data-analyse voorkomt complicaties bij hartpatiënten

Door slimme data-analyse van al aanwezige data weten hartspecialisten van het Catharina Ziekenhuis aantoonbaar sterftecijfers, complicaties én kosten terug te dringen. Zo daalde de kans...

Federatie treedt toe tot bestuur Dutch Hospital Data

Twee leden van de Federatie Medisch Specialisten treden per 1 november 2022 toe tot het bestuur van de stichting Dutch Hospital Data (DHD). DHS heeft...

EHDS: nu al beginnen met plukken laaghangend fruit

Data eenvoudiger uitwisselen en hergebruiken binnen de European Health Data Space (EHDS) is een kans voor Europa weer mee te komen met andere regio’s in...

Erasmus MC: inzet data analytics en AI moet patiëntenzorg verbeteren

Het Erasmus MC wil de komende jaren patiëntenzorg verbeteren en de inzet van OK’s, IC’s en bedden optimaliseren door beschikbare data beter te gebruiken. Zo...

Dijklander Ziekenhuis bepleit bredere inzet GS1 Data Source

Waarom GS1 Data source alleen gebruiken voor een afvinklijst? Die vraag stelden Diederik Rood en Marije Bakker (Dijklander Ziekenhuis) zichzelf sinds ze via hun ERP-systeem...

Steeds meer digitale uitwisseling medische data tussen EU-landen

Veilige, interoperabele, grensoverschrijdende uitwisseling van digitale gezondheidsgegevens in de Europese Unie, op basis van een Europees uitwisselmodel. Dat is het doel van het Europese samenwerkingsverband...

Groeien naar datageletterdheid

De meeste van onze lezers weten over het algemeen wat data of een dataset is: tóch kan maar een klein deel van de mensen met...

‘Alleen zo pakken we arbeidsmarkttekort aan’

Hoogwaardige access points, standaard Netflix op de cliëntenkamers en een gepersonaliseerd dashboard voor elke medewerker. De Brabantse ouderenzorgorganisatie Zorg in Oktober heeft haar IT-strategie en...

Tijd voor grip op technologie die winst voor gezondheid oplevert!

‘Als ik dokter ben, dan kan ik het beste voor iemand zorgen en inzetten op verbetering van de zorg en gezondheid.’ Dat was jaren geleden...

Artificial Intelligence adviseert Amsterdam UMC bij ontslag IC-patiënt

Door algoritmes en software direct aan het bed van kritiek zieke patiënten in te zetten, worden medisch specialisten bij de Intensive Care-afdeling van Amsterdam UMC...

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik eenvoudig?

Het eerste deel van de kop bekt lekker en klinkt logisch. Niet steeds opnieuw overtypen van dezelfde gegevens, weg met dubbele Excel-lijstjes, met onnodige vinkjes...

‘Inzicht uit data helpt om de zorg te verbeteren’

IQVIA (klemtoon op de q) is wereldwijd actief op de gebieden van zorgkennis, data, geavanceerde analyses, technologie-oplossingen en klinisch onderzoek. Ook in Nederland werkt IQVIA...

Eenduidige regiobeelden nodig voor zorgtransformatie

Regiobeelden, gemaakt in opdracht van VWS, geven een overzicht van belangrijke data omtrent onder meer de gezondheidssituatie in verschillende regio’s. Population Health Data NL heeft...

IQVIA: ‘Inzicht uit data helpt om de zorg te verbeteren’

IQVIA, sinds kort Innovation Partner van ICT&health, is wereldwijd actief op de gebieden van zorgkennis, data, geavanceerde analyses, technologieoplossingen en klinisch onderzoek. Ook in Nederland...
Delen: